המוקד להגנת הפרט - הנדון: מענה להשגה בשם עלקם בעניין החרמת והריסת בית המפגע חיירי עלקם
חזרה לעמוד הקודם
02.07.2023|מסמכים אחרים|תכתובת עקרונית

הנדון: מענה להשגה בשם עלקם בעניין החרמת והריסת בית המפגע חיירי עלקם