אי מסירת מידע על עצור: כוחות הביטחון ממשיכים לעשות חוק לעצמם ולהפר את זכויות היסוד של פלסטינים בשטחים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
20.09.2011
אי מסירת מידע על עצור: כוחות הביטחון ממשיכים לעשות חוק לעצמם ולהפר את זכויות היסוד של פלסטינים בשטחים
אי מסירת מידע על עצור: כוחות הביטחון ממשיכים לעשות חוק לעצמם ולהפר את זכויות היסוד של פלסטינים בשטחים
הזכות לקבל הודעה בדבר מעצרו של אדם ומקום החזקתו היא זכות יסוד, הן של העצור והן של בני משפחתו. רישום העצור במקום מעצרו הוא תנאי הכרחי למימוש זכויותיו. מאז הקמתו עוסק המוקד להגנת הפרט באיתור מקום החזקתם של כלואים פלסטינים ודיווח מעודכן בזמן קצר ככל האפשר למשפחותיהם. את המידע דורש המוקד ממרכז השליטה הצבאי (משל"ט כליאה), שתפקידו לרכז את המידע על העצורים ומקום החזקתם מן הגופים השונים המחזיקים בעצורים – הצבא, השב"ס, השב"כ והמשטרה.

בליל ה-11.7.2011 עצר הצבא צעיר מרמאללה במחסום. בני משפחתו פנו למוקד בבקשת סיוע באיתורו. משל"ט כליאה אליו פנה המוקד לא איתר את העצור, אשר לא נרשם במערכות הצבא בשום מקום מעצר. המוקד פנה למוקד ההומניטארי של המינהל האזרחי, שהשיב כי הוא מנוע מלתת מידע בנוגע למקום מעצרו של העצור "בשל סיבות ביטחוניות". רק כאשר פנה המוקד ללשכת היועץ המשפטי של הגדה המערבית, התקבל מידע לפיו העצור הועבר לחקירת שב"כ בכלא עופר, וכי למחרת ניתן יהיה לפוגשו ב"מגרש הרוסים" בירושלים.

באותו חודש אירע מקרה דומה נוסף. הצבא עצר צעיר מטול כרם, שלא נרשם ולא אותר בידי משל"ט כליאה, המוקד ההומניטארי סירב למסור אודותיו פרטים "בשל סיבות ביטחוניות", ורק בעקבות פנייה חריגה נוספת של המוקד ללשכת יועמ"ש הגדה המערבית, נמסר המידע על המקום בו מוחזק העצור, מידע שהועבר באמצעות המוקד לבני משפחתו.

המוקד שלח מכתב תלונה לראש המינהל האזרחי וליועמ"ש הגדה המערבית, בו חזר והזכיר את חובת כוחות הביטחון – למסור מידע בדבר מעצרו של אדם ומקום החזקתו – המעוגנת במשפט הצבאי החל בשטחים ובפסיקות בית המשפט העליון.

בתגובה מסר המינהל האזרחי כי המידע לא נמסר לאור בקשה של גורמי הביטחון(!), אולם "נוהל זה הופסק" ומעתה המידע יימסר כסדרו.

המוקד מבקש להזכיר כי הצבא מחויב לפעול רק במסגרת החקיקה הצבאית בשטחים ובהתאם לקביעת בתי המשפט. קביעת נהלים החורגים ממסגרות אלה היא תופעה פסולה, הפוגעת בזכויות האדם בשטחים.
הדפסה הדפסה
שיתוף
הזכות לקבל הודעה בדבר מעצרו של אדם ומקום החזקתו היא זכות יסוד, הן של העצור והן של בני משפחתו. רישום העצור במקום מעצרו הוא תנאי הכרחי למימוש זכויותיו. מאז הקמתו עוסק המוקד להגנת הפרט באיתור מקום החזקתם של כלואים פלסטינים ודיווח מעודכן בזמן קצר ככל האפשר למשפחותיהם. את המידע דורש המוקד ממרכז השליטה הצבאי (משל"ט כליאה), שתפקידו לרכז את המידע על העצורים ומקום החזקתם מן הגופים השונים המחזיקים בעצורים – הצבא, השב"ס, השב"כ והמשטרה.

בליל ה-11.7.2011 עצר הצבא צעיר מרמאללה במחסום. בני משפחתו פנו למוקד בבקשת סיוע באיתורו. משל"ט כליאה אליו פנה המוקד לא איתר את העצור, אשר לא נרשם במערכות הצבא בשום מקום מעצר. המוקד פנה למוקד ההומניטארי של המינהל האזרחי, שהשיב כי הוא מנוע מלתת מידע בנוגע למקום מעצרו של העצור "בשל סיבות ביטחוניות". רק כאשר פנה המוקד ללשכת היועץ המשפטי של הגדה המערבית, התקבל מידע לפיו העצור הועבר לחקירת שב"כ בכלא עופר, וכי למחרת ניתן יהיה לפוגשו ב"מגרש הרוסים" בירושלים.

באותו חודש אירע מקרה דומה נוסף. הצבא עצר צעיר מטול כרם, שלא נרשם ולא אותר בידי משל"ט כליאה, המוקד ההומניטארי סירב למסור אודותיו פרטים "בשל סיבות ביטחוניות", ורק בעקבות פנייה חריגה נוספת של המוקד ללשכת יועמ"ש הגדה המערבית, נמסר המידע על המקום בו מוחזק העצור, מידע שהועבר באמצעות המוקד לבני משפחתו.

המוקד שלח מכתב תלונה לראש המינהל האזרחי וליועמ"ש הגדה המערבית, בו חזר והזכיר את חובת כוחות הביטחון – למסור מידע בדבר מעצרו של אדם ומקום החזקתו – המעוגנת במשפט הצבאי החל בשטחים ובפסיקות בית המשפט העליון.

בתגובה מסר המינהל האזרחי כי המידע לא נמסר לאור בקשה של גורמי הביטחון(!), אולם "נוהל זה הופסק" ומעתה המידע יימסר כסדרו.

המוקד מבקש להזכיר כי הצבא מחויב לפעול רק במסגרת החקיקה הצבאית בשטחים ובהתאם לקביעת בתי המשפט. קביעת נהלים החורגים ממסגרות אלה היא תופעה פסולה, הפוגעת בזכויות האדם בשטחים.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות