המוקד להגנת הפרט - בתגובה לעתירת המוקד להגנת הפרט: לראשונה, היתר שהייה בישראל לפלסטינים מהשטחים, במסגרת הליך לאיחוד משפחות, יהווה גם היתר עבודה, החל מ-1.1.2013. בעלי ההיתרים יוכלו לעבוד בישראל ללא כל הגבלה
חזרה לעמוד הקודם
11.11.2012

בתגובה לעתירת המוקד להגנת הפרט: לראשונה, היתר שהייה בישראל לפלסטינים מהשטחים, במסגרת הליך לאיחוד משפחות, יהווה גם היתר עבודה, החל מ-1.1.2013. בעלי ההיתרים יוכלו לעבוד בישראל ללא כל הגבלה

בעקבות חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת השעה), תשס"ג-2003, עצר משרד הפנים את הליכי שדרוג מעמדם של תושבי השטחים, שבקשתם לאיחוד משפחות אושרה על ידי שר הפנים, והם חיים מאז בישראל מכוח היתר שהייה, ללא מעמד וללא סיכוי למעמד. הם נתקלים בקושי רב למצוא עבודה, שכן על גב היתר השהייה שבידם מוטבע הכיתוב "היתר זה אינו מהווה אישור לעבודה בישראל". קבלת היתר עבודה תלויה במעסיק, שיהיה מוכן להגיש בקשה עבור האדם המסוים, בקשה הכרוכה בפרוצדורה ארוכה ומסורבלת ובתשלום למדור התשלומים, בהתאם לחוק עובדים זרים התשנ"א-1991.

ביום 13.9.2011 עתר המוקד להגנת הפרט לבג"ץ, להורות לשר הפנים לקבוע, כי פלסטיני שבקשתו לאיחוד משפחות אושרה, המתגורר בישראל מכוח היתרי שהייה, יוכל לעבוד ולהתפרנס בישראל ללא כל הליך נוסף וללא כל הגבלה. המוקד טען בעתירה, כי כפיית ההליך המסורבל על פלסטינים המתגוררים בישראל כדין, היא שרירותית ובלתי סבירה. הליך זה גובש בראש ובראשונה למלא צורך ביטחוני, שאינו רלוונטי כאשר מדובר בפלסטינים החיים בישראל במסגרת הליך לאיחוד משפחות, כיוון שהיתר השהייה ניתן להם רק לאחר בדיקות ביטחוניות קפדניות ומקיפות, וממילא מאפשר להם לנוע בחופשיות ברחבי ישראל. עוד טען המוקד, כי משרד הפנים פוגע בעיקרון השוויון ועושה הבחנה אסורה בין פלסטינים לבין זרים שאינם פלסטינים, המצויים אף הם בהליך אחמ"ש, שכן זרים מקבלים אשרת שהייה ועבודה (ב-1) ואינם מוגבלים לענפי עבודה מסוימים בלבד.

בתגובה מקדמית מטעם המדינה, שהתקבלה במוקד ביום 6.11.2012, מתנגדת המדינה לטענות שמעלה המוקד בעתירה, אך למרות זאת החליטה כי החל מ-1.1.2013 ישונה נוסח היתר השהייה שמקבלים פלסטינים שבקשתם לאחמ"ש אושרה וייכתב על גבו "היתר זה מאפשר עבודה במדינת ישראל". כמו כן הודיעה המדינה, שהמחזיקים בהיתרי שהייה במסגרת אחמ"ש יוכלו לעבוד כשכירים בכל תחום, ללא כל הליך נוסף. ההיתר החדש ישפיע על חייהן של משפחות רבות, של אזרחי ישראל ותושביה שנישאו לתושבי השטחים, ואשר נפגעו בין השאר מהמרכיב הכלכלי שבהוראת השעה.

המוקד מברך על השינוי הצפוי אך מבקש להשאיר את העתירה תלויה ועומדת, עד אשר יימסרו ההיתרים החדשים לבעליהם. כמו כן מבקש המוקד לקבל הסבר מפורט, כיצד יחליפו האנשים את ההיתרים שקיבלו לאחרונה בהיתרים הנושאים את הנוסח החדש.