ישראל ממשיכה במדיניות "הטרנספר השקט": בשנת 2012 שלל משרד הפנים את מעמדם של 116 פלסטינים מירושלים המזרחית המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
28.04.2013
ישראל ממשיכה במדיניות "הטרנספר השקט": בשנת 2012 שלל משרד הפנים את מעמדם של 116 פלסטינים מירושלים המזרחית
ישראל ממשיכה במדיניות "הטרנספר השקט": בשנת 2012 שלל משרד הפנים את מעמדם של 116 פלסטינים מירושלים המזרחית

בינואר 2013 פנה המוקד להגנת הפרט למשרד הפנים בבקשה לפי חוק חופש המידע, לקבל נתונים על שלילת מעמדם של תושבי קבע בירושלים המזרחית בשנת 2012. הבקשה נשלחה במסגרת מאבקו של המוקד במדיניות "הטרנספר השקט" שמנהלת ישראל נגד תושבי ירושלים המזרחית.


על פי הנתונים שמסר משרד הפנים, בשנת 2012 הפקיעה ישראל את תושבותם של 116 פלסטינים מירושלים המזרחית, מתוכם 64 נשים ו-29 קטינים. עוד נמסר, כי בשנת 2012 "החזירה" ישראל את מעמדם של 32 פלסטינים מירושלים המזרחית.


מנתונים שמסר משרד הפנים למוקד במהלך השנים, עולה כי בין השנים 2012-1967 שללה ישראל את מעמדם של 14,203 פלסטינים מירושלים המזרחית.


באשר לבקשת המוקד לקבל לידיו מידע אודות העילה לשלילת התושבות בכל אחד מהמקרים, מסר משרד הפנים כי מדובר בנתון שלא ניתן לקבלו, שכן אינו מאופיין במערכת הממוחשבת של רשות האוכלוסין.


המוקד מבקש להזכיר, כי מעמדם של תושבי ירושלים המזרחית אינו כמעמדו של כל תושב קבע אחר – מדובר באיזור שסופח לישראל ועל תושביו נכפה להיות תושבי קבע בישראל. מעמדם אינו בר פקיעה. המוקד חוזר על עמדתו, כי ככל שמדובר בתושבי ירושלים המזרחית, אשר פיסת ארץ זו היא ביתם, יש לקבוע כי רישיונות הישיבה שלהם בישראל אינם פוקעים ואין לשלול את מעמדם, גם בעקבות שהייה ממושכת בחו"ל או רכישת מעמד במדינה אחרת.


הדפסה הדפסה
שיתוף

בינואר 2013 פנה המוקד להגנת הפרט למשרד הפנים בבקשה לפי חוק חופש המידע, לקבל נתונים על שלילת מעמדם של תושבי קבע בירושלים המזרחית בשנת 2012. הבקשה נשלחה במסגרת מאבקו של המוקד במדיניות "הטרנספר השקט" שמנהלת ישראל נגד תושבי ירושלים המזרחית.


על פי הנתונים שמסר משרד הפנים, בשנת 2012 הפקיעה ישראל את תושבותם של 116 פלסטינים מירושלים המזרחית, מתוכם 64 נשים ו-29 קטינים. עוד נמסר, כי בשנת 2012 "החזירה" ישראל את מעמדם של 32 פלסטינים מירושלים המזרחית.


מנתונים שמסר משרד הפנים למוקד במהלך השנים, עולה כי בין השנים 2012-1967 שללה ישראל את מעמדם של 14,203 פלסטינים מירושלים המזרחית.


באשר לבקשת המוקד לקבל לידיו מידע אודות העילה לשלילת התושבות בכל אחד מהמקרים, מסר משרד הפנים כי מדובר בנתון שלא ניתן לקבלו, שכן אינו מאופיין במערכת הממוחשבת של רשות האוכלוסין.


המוקד מבקש להזכיר, כי מעמדם של תושבי ירושלים המזרחית אינו כמעמדו של כל תושב קבע אחר – מדובר באיזור שסופח לישראל ועל תושביו נכפה להיות תושבי קבע בישראל. מעמדם אינו בר פקיעה. המוקד חוזר על עמדתו, כי ככל שמדובר בתושבי ירושלים המזרחית, אשר פיסת ארץ זו היא ביתם, יש לקבוע כי רישיונות הישיבה שלהם בישראל אינם פוקעים ואין לשלול את מעמדם, גם בעקבות שהייה ממושכת בחו"ל או רכישת מעמד במדינה אחרת.


משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות