המוקד להגנת הפרט - הטרנספר השקט נמשך - שלילת מעמד התושבות וזכויות סוציאליות מתושבי מזרח ירושלים
חזרה לעמוד הקודם
01.09.1998|דוחות|דוח המוקד

הטרנספר השקט נמשך - שלילת מעמד התושבות וזכויות סוציאליות מתושבי מזרח ירושלים

דו"ח המשך של המוקד להגנת הפרט ובצלם בעניין "הטרנספר השקט": שלילת מעמד התושבות וזכויות סוציאליות מפלסטינים בירושלים המזרחית. חלקו הראשון של הדו"ח בוחן את מדיניות משרד הפנים בנוגע לשלילת מעמד התושבות, רישום ילדים ואיחוד משפחות; והחלק השני מציג את דרך פעולתו של המוסד לביטוח לאומי בירושלים המזרחית. כן מוקדש פרק מיוחד לנושא ביטוח בריאות, הנמצא באחריותו של המוסד לביטוח לאומי.