הטרנספר השקט נמשך - שלילת מעמד התושבות וזכויות סוציאליות מתושבי מזרח ירושלים המוקד להגנת הפרט
הטרנספר השקט נמשך - שלילת מעמד התושבות וזכויות סוציאליות מתושבי מזרח ירושלים
דוחות | דוח המוקד | 01.09.1998
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
דו"ח המשך של המוקד להגנת הפרט ובצלם בעניין "הטרנספר השקט": שלילת מעמד התושבות וזכויות סוציאליות מפלסטינים בירושלים המזרחית. חלקו הראשון של הדו"ח בוחן את מדיניות משרד הפנים בנוגע לשלילת מעמד התושבות, רישום ילדים ואיחוד משפחות; והחלק השני מציג את דרך פעולתו של המוסד לביטוח לאומי בירושלים המזרחית. כן מוקדש פרק מיוחד לנושא ביטוח בריאות, הנמצא באחריותו של המוסד לביטוח לאומי.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות