הטרנספר השקט נמשך - שלילת מעמד התושבות וזכויות סוציאליות מתושבי מזרח ירושלים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הטרנספר השקט נמשך - שלילת מעמד התושבות וזכויות סוציאליות מתושבי מזרח ירושלים
דוחות | דוח המוקד | 01.09.1998
הטרנספר השקט נמשך - שלילת מעמד התושבות וזכויות סוציאליות מתושבי מזרח ירושלים
דו"ח המשך של המוקד להגנת הפרט ובצלם בעניין "הטרנספר השקט": שלילת מעמד התושבות וזכויות סוציאליות מפלסטינים בירושלים המזרחית. חלקו הראשון של הדו"ח בוחן את מדיניות משרד הפנים בנוגע לשלילת מעמד התושבות, רישום ילדים ואיחוד משפחות; והחלק השני מציג את דרך פעולתו של המוסד לביטוח לאומי בירושלים המזרחית. כן מוקדש פרק מיוחד לנושא ביטוח בריאות, הנמצא באחריותו של המוסד לביטוח לאומי.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
דו"ח המשך של המוקד להגנת הפרט ובצלם בעניין "הטרנספר השקט": שלילת מעמד התושבות וזכויות סוציאליות מפלסטינים בירושלים המזרחית. חלקו הראשון של הדו"ח בוחן את מדיניות משרד הפנים בנוגע לשלילת מעמד התושבות, רישום ילדים ואיחוד משפחות; והחלק השני מציג את דרך פעולתו של המוסד לביטוח לאומי בירושלים המזרחית. כן מוקדש פרק מיוחד לנושא ביטוח בריאות, הנמצא באחריותו של המוסד לביטוח לאומי.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות