תשובת משרד הפנים לבקשת המוקד להגנת הפרט על פי חוק חופש המידע, בעניין שלילת מעמד התושבות מתושבי קבע בירושלים בשנת 2010 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
תשובת משרד הפנים לבקשת המוקד להגנת הפרט על פי חוק חופש המידע, בעניין שלילת מעמד התושבות מתושבי קבע בירושלים בשנת 2010
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 12.07.2011
תשובת משרד הפנים לבקשת המוקד להגנת הפרט על פי חוק חופש המידע, בעניין שלילת מעמד התושבות מתושבי קבע בירושלים בשנת 2010
תשובת משרד הפנים לבקשת המוקד להגנת הפרט לפי חוק חופש המידע לקבל נתונים על שלילת המעמד של תושבי קבע בירושלים המזרחית בשנת 2010. על פי התשובה, בשנת 2010 הפקיעה ישראל את תושבותם של 191 פלסטינים מירושלים המזרחית, מתוכם 102 נשים ו-8 קטינים. עוד נמסר כי בשנת 2010 "החזירה" ישראל את תושבותם של 67 פלסטינים מירושלים המזרחית. 
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תשובת משרד הפנים לבקשת המוקד להגנת הפרט לפי חוק חופש המידע לקבל נתונים על שלילת המעמד של תושבי קבע בירושלים המזרחית בשנת 2010. על פי התשובה, בשנת 2010 הפקיעה ישראל את תושבותם של 191 פלסטינים מירושלים המזרחית, מתוכם 102 נשים ו-8 קטינים. עוד נמסר כי בשנת 2010 "החזירה" ישראל את תושבותם של 67 פלסטינים מירושלים המזרחית. 
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות