ישראל ממשיכה במדיניות ה"טרנספר השקט": בשנת 2010 הפקיע משרד הפנים את תושבותם של 191 פלסטינים מירושלים המזרחית המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
31.07.2011
ישראל ממשיכה במדיניות ה"טרנספר השקט": בשנת 2010 הפקיע משרד הפנים את תושבותם של 191 פלסטינים מירושלים המזרחית
ישראל ממשיכה במדיניות ה"טרנספר השקט": בשנת 2010 הפקיע משרד הפנים את תושבותם של 191 פלסטינים מירושלים המזרחית
ביום 3.3.2011 פנה המוקד להגנת הפרט למשרד הפנים בבקשה לפי חוק חופש המידע, לקבל נתונים על שלילת המעמד של תושבי קבע בירושלים המזרחית בשנת 2010. הבקשה נשלחה במסגרת מאבקו של המוקד במדיניות "הטרנספר השקט" שמנהלת ישראל נגד תושבי ירושלים המזרחית.

ארבעה חודשים אחר כך – מעבר לפרק הזמן שהחוק קוצב למענה, אך באופן חריג מבלי שהמוקד ייאלץ להגיש עתירה – התקבלה תשובת משרד הפנים, לפיה בשנת 2010 הפקיעה ישראל את תושבותם של 191 פלסטינים מירושלים המזרחית; מתוכם 102 נשים ו-8 קטינים. עוד נמסר כי בשנת 2010 "החזירה" ישראל את מעמדם של 67 פלסטינים מירושלים המזרחית.  

כזכור, באפריל 2011 עתרו המוקד והאגודה לזכויות האזרח בישראל לבג"ץ, בדרישה להפסיק את המדיניות שעניינה שלילת מעמדם של תושבי ירושלים המזרחית בשל ישיבה ממושכת מחוץ לישראל, או בשל רכישת מעמד במדינה אחרת. הארגונים טענו בעתירה כי מעמדם של תושבי ירושלים המזרחית אינו כמעמדו של כל תושב אחר – מדובר באיזור שישראל סיפחה לשטחה וכפתה על תושביו להיות תושבי קבע בישראל ומעמדם אינו בר פקיעה. הארגונים הוסיפו כי גם על פי הנורמות של המשפט הבינלאומי, ירושלים המזרחית היא שטח כבוש, המצוי בתפיסה לוחמתית, שתושביו הם תושבים מוגנים, הזכאים להגנות מכוחו של הדין הבינלאומי ההומניטארי.

המוקד עומד על דרישתו, כי ככל שמדובר בתושבי ירושלים המזרחית, אשר פיסת ארץ זו היא ביתם, יש לקבוע כי רישיונות הישיבה שלהם בישראל אינם פוקעים גם בעקבות שהייה ממושכת בחו"ל או רכישת מעמד במדינה אחרת.
הדפסה הדפסה
שיתוף
ביום 3.3.2011 פנה המוקד להגנת הפרט למשרד הפנים בבקשה לפי חוק חופש המידע, לקבל נתונים על שלילת המעמד של תושבי קבע בירושלים המזרחית בשנת 2010. הבקשה נשלחה במסגרת מאבקו של המוקד במדיניות "הטרנספר השקט" שמנהלת ישראל נגד תושבי ירושלים המזרחית.

ארבעה חודשים אחר כך – מעבר לפרק הזמן שהחוק קוצב למענה, אך באופן חריג מבלי שהמוקד ייאלץ להגיש עתירה – התקבלה תשובת משרד הפנים, לפיה בשנת 2010 הפקיעה ישראל את תושבותם של 191 פלסטינים מירושלים המזרחית; מתוכם 102 נשים ו-8 קטינים. עוד נמסר כי בשנת 2010 "החזירה" ישראל את מעמדם של 67 פלסטינים מירושלים המזרחית.  

כזכור, באפריל 2011 עתרו המוקד והאגודה לזכויות האזרח בישראל לבג"ץ, בדרישה להפסיק את המדיניות שעניינה שלילת מעמדם של תושבי ירושלים המזרחית בשל ישיבה ממושכת מחוץ לישראל, או בשל רכישת מעמד במדינה אחרת. הארגונים טענו בעתירה כי מעמדם של תושבי ירושלים המזרחית אינו כמעמדו של כל תושב אחר – מדובר באיזור שישראל סיפחה לשטחה וכפתה על תושביו להיות תושבי קבע בישראל ומעמדם אינו בר פקיעה. הארגונים הוסיפו כי גם על פי הנורמות של המשפט הבינלאומי, ירושלים המזרחית היא שטח כבוש, המצוי בתפיסה לוחמתית, שתושביו הם תושבים מוגנים, הזכאים להגנות מכוחו של הדין הבינלאומי ההומניטארי.

המוקד עומד על דרישתו, כי ככל שמדובר בתושבי ירושלים המזרחית, אשר פיסת ארץ זו היא ביתם, יש לקבוע כי רישיונות הישיבה שלהם בישראל אינם פוקעים גם בעקבות שהייה ממושכת בחו"ל או רכישת מעמד במדינה אחרת.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות