המוקד להגנת הפרט לבג"ץ: להורות על הענקת רישיון לנהיגה בישראל לפלסטיני המתגורר בישראל מכוח היתרי שהייה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
29.05.2013
המוקד להגנת הפרט לבג"ץ: להורות על הענקת רישיון לנהיגה בישראל לפלסטיני המתגורר בישראל מכוח היתרי שהייה
המוקד להגנת הפרט לבג"ץ: להורות על הענקת רישיון לנהיגה בישראל לפלסטיני המתגורר בישראל מכוח היתרי שהייה

המדובר בפלסטיני תושב השטחים, הנשוי לתושבת ירושלים ומתגורר עמה בישראל מכוח היתרי שהייה מתחדשים משנת 2005. חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), תשס"ג-2003 אוסר על שר הפנים לשדרג את מעמדו, אלא מטעמים הומניטאריים מיוחדים. אשתו סובלת ממום בלב ומבעיות רפואיות המגבילות את יכולת התפקוד שלה. בשל מצבה, היא ממעטת לצאת מביתה. האיש נזקק לרישיון נהיגה בישראל על מנת להסיע את אשתו לטיפולים רפואיים ועל מנת לסייע לילדיו להגיע למחוז חפצם, אולם תקנות התעבורה אוסרות על רשות הרישוי לתת או לחדש רישיון נהיגה ישראלי לתושבי השטחים.


המשפחה פנתה לוועדה ההומניטארית במשרד הפנים, בבקשה לשדרג את מעמדו של אבי המשפחה ולתת לו היתר לישיבת ארעי בישראל, היתר אשר יאפשר לו לנהוג ברכב בתחומי ישראל. בקשתו של האיש נדחתה על ידי הוועדה ההומניטארית ביום 9.10.2012, בטענה שיש לו אפשרות לקבל רישיון נהיגה בישראל מטעמים הומניטאריים מיוחדים; זאת בהתאם לנוהל שפרסם משרד התחבורה בעניינם של פלסטינים מהשטחים. הוועדה ההומניטארית ציינה, כי תעביר את הבקשה להמשך טיפולו של משרד מתאם פעולות הממשלה בשטחים (מתפ"ש) – הגוף המינהלי האמון על טיפול בבקשות מסוג זה – בצירוף המלצתו של שר הפנים.


ביום 1.11.2012 פנה המוקד להגנת הפרט למתפ"ש, בבקשה לקבל הנחיות ברורות בנוגע להגשת בקשה הומניטארית למתן רישיון נהיגה בישראל לתושב השטחים. המוקד ביקש לברר למי יש להפנות את הבקשה, אילו מסמכים יש לצרף לה והאם קיים נוהל המתווה את בחינת הבקשה. במענה לפניית המוקד נמסר, כי הסמכות להחלטה נתונה לוועדה בראשות ראש מחלקת אגף מבצעים במתפ"ש, אולם הנוהל לבחינת הבקשה טרם גובש סופית. כששב ופנה המוקד בבקשה לקבל את פרטי הוועדה בה מדובר, התברר כי זו טרם הוקמה!


ביום 19.5.2013, משלא התקבלה כל תשובה עניינית לבקשתו של האיש משך למעלה מחצי שנה, עתר המוקד לבג"ץ, להורות למתפ"ש להעניק לאיש רישיון נהיגה בישראל, בהתאם להמלצת שר הפנים. בנוסף, דרש המוקד להורות על הקמת הוועדה לטיפול בבקשות לרישיון נהיגה בישראל של תושבי השטחים ועל פרסום נהליה.


המוקד טען בעתירה כי הימנעותו של מתפ"ש מלהפעיל את הסמכות הנתונה בידיו, מהווה הפרה בוטה של כללי המינהל התקין והדגיש, כי רשות מינהלית חייבת לקבוע לעצמה נהלים בעניינים קונקרטיים המובאים בפניה. עוד טען המוקד, כי חובתה של רשות מינהלית להשיב לפניות המועברות אליה בתוך זמן סביר, וכי אי מענה פוגע בזכותם של העותר ובני משפחתו – וכן בזכותם של אחרים במצבו – לבריאות, לחינוך ולחופש תנועה.


הדפסה הדפסה
שיתוף

המדובר בפלסטיני תושב השטחים, הנשוי לתושבת ירושלים ומתגורר עמה בישראל מכוח היתרי שהייה מתחדשים משנת 2005. חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), תשס"ג-2003 אוסר על שר הפנים לשדרג את מעמדו, אלא מטעמים הומניטאריים מיוחדים. אשתו סובלת ממום בלב ומבעיות רפואיות המגבילות את יכולת התפקוד שלה. בשל מצבה, היא ממעטת לצאת מביתה. האיש נזקק לרישיון נהיגה בישראל על מנת להסיע את אשתו לטיפולים רפואיים ועל מנת לסייע לילדיו להגיע למחוז חפצם, אולם תקנות התעבורה אוסרות על רשות הרישוי לתת או לחדש רישיון נהיגה ישראלי לתושבי השטחים.


המשפחה פנתה לוועדה ההומניטארית במשרד הפנים, בבקשה לשדרג את מעמדו של אבי המשפחה ולתת לו היתר לישיבת ארעי בישראל, היתר אשר יאפשר לו לנהוג ברכב בתחומי ישראל. בקשתו של האיש נדחתה על ידי הוועדה ההומניטארית ביום 9.10.2012, בטענה שיש לו אפשרות לקבל רישיון נהיגה בישראל מטעמים הומניטאריים מיוחדים; זאת בהתאם לנוהל שפרסם משרד התחבורה בעניינם של פלסטינים מהשטחים. הוועדה ההומניטארית ציינה, כי תעביר את הבקשה להמשך טיפולו של משרד מתאם פעולות הממשלה בשטחים (מתפ"ש) – הגוף המינהלי האמון על טיפול בבקשות מסוג זה – בצירוף המלצתו של שר הפנים.


ביום 1.11.2012 פנה המוקד להגנת הפרט למתפ"ש, בבקשה לקבל הנחיות ברורות בנוגע להגשת בקשה הומניטארית למתן רישיון נהיגה בישראל לתושב השטחים. המוקד ביקש לברר למי יש להפנות את הבקשה, אילו מסמכים יש לצרף לה והאם קיים נוהל המתווה את בחינת הבקשה. במענה לפניית המוקד נמסר, כי הסמכות להחלטה נתונה לוועדה בראשות ראש מחלקת אגף מבצעים במתפ"ש, אולם הנוהל לבחינת הבקשה טרם גובש סופית. כששב ופנה המוקד בבקשה לקבל את פרטי הוועדה בה מדובר, התברר כי זו טרם הוקמה!


ביום 19.5.2013, משלא התקבלה כל תשובה עניינית לבקשתו של האיש משך למעלה מחצי שנה, עתר המוקד לבג"ץ, להורות למתפ"ש להעניק לאיש רישיון נהיגה בישראל, בהתאם להמלצת שר הפנים. בנוסף, דרש המוקד להורות על הקמת הוועדה לטיפול בבקשות לרישיון נהיגה בישראל של תושבי השטחים ועל פרסום נהליה.


המוקד טען בעתירה כי הימנעותו של מתפ"ש מלהפעיל את הסמכות הנתונה בידיו, מהווה הפרה בוטה של כללי המינהל התקין והדגיש, כי רשות מינהלית חייבת לקבוע לעצמה נהלים בעניינים קונקרטיים המובאים בפניה. עוד טען המוקד, כי חובתה של רשות מינהלית להשיב לפניות המועברות אליה בתוך זמן סביר, וכי אי מענה פוגע בזכותם של העותר ובני משפחתו – וכן בזכותם של אחרים במצבו – לבריאות, לחינוך ולחופש תנועה.


משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות