המוקד להגנת הפרט למשרד הפנים: אין לכפות על הפונים ללשכה בירושלים המזרחית להמיר את תעודת הזהות שברשותם בתעודה ביומטרית המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
15.09.2013
המוקד להגנת הפרט למשרד הפנים: אין לכפות על הפונים ללשכה בירושלים המזרחית להמיר את תעודת הזהות שברשותם בתעודה ביומטרית
המוקד להגנת הפרט למשרד הפנים: אין לכפות על הפונים ללשכה בירושלים המזרחית להמיר את תעודת הזהות שברשותם בתעודה ביומטרית
בחודש יולי 2013 יצא לדרך שלב הניסוי המקדים במיזם המאגר הביומטרי, במסגרתו מציע משרד הפנים לכל מי שמגיע ללשכתו לצורך חידוש או עדכון תעודת הזהות שברשותו, לקבל תעודה ביומטרית חכמה, המכילה שבב אלקטרוני עליו צרובים פרטים מזהים, תמונה וטביעת אצבע. ברם, בחוק המורה על הקמת המאגר הביומטרי – חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגרי מידע, תש"ע-2009 – נקבע כי לאורך תקופת הניסוי, אשר תימשך שנתיים, לא יוכל משרד הפנים ליטול מהפונים אליו אמצעי זיהוי ביומטריים לצורך הנפקת תעודת זהות חכמה, אלא בהסכמתם המפורשת לכך בכתב, וכי לא יינקטו סנקציות כנגד פונים שיסרבו להמיר את תעודת הזהות שלהם בתעודה ביומטרית.

חרף זאת, למוקד להגנת הפרט הגיעו דיווחים לפיהם הזכות לסרב להשתתף בניסוי הביומטרי אינה מובהרת דיה לתושבי ירושלים המזרחית הפונים ללשכה בוואדי ג'וז. מהדיווחים אף עולה, כי בחלק מהמקרים מדובר בכפייה של ממש. כך, למשל, הודיע פקיד הלשכה לאדם שפנה אליו בבקשה לחדש את תעודת הזהות שברשותו, כי אין עוד באפשרות הלשכה להנפיק לפונים תעודות זהות חדשות שאינן ביומטריות.

ביום 11.9.2013 פנה המוקד למשרד הפנים, בדרישה להנחות את פקידי הלשכה בוואדי ג'וז לחדול מפרקטיקה פסולה זו, וכן, להעלות על הכתב, בשפה הערבית, הבהרה חד משמעית בדבר אי החובה להמיר תעודות זהות בתעודות ביומטריות, שתוצג בלשכה לציבור הפוקד אותה. המוקד הדגיש בפנייתו, כי על הפקידים בלשכה בוואדי ג'וז – המשרתים אוכלוסייה מוחלשת, אשר לאור מצבה הייחודי, חוששת כי כל סירוב לשיתוף פעולה מצידה יסכן את מעמדה – חלה חובה כפולה ומכופלת לנהוג בעניין המרת תעודות הזהות באופן זהיר, הגון וברור, תוך היצמדות מוחלטת להוראות החוק.
הדפסה הדפסה
שיתוף
בחודש יולי 2013 יצא לדרך שלב הניסוי המקדים במיזם המאגר הביומטרי, במסגרתו מציע משרד הפנים לכל מי שמגיע ללשכתו לצורך חידוש או עדכון תעודת הזהות שברשותו, לקבל תעודה ביומטרית חכמה, המכילה שבב אלקטרוני עליו צרובים פרטים מזהים, תמונה וטביעת אצבע. ברם, בחוק המורה על הקמת המאגר הביומטרי – חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגרי מידע, תש"ע-2009 – נקבע כי לאורך תקופת הניסוי, אשר תימשך שנתיים, לא יוכל משרד הפנים ליטול מהפונים אליו אמצעי זיהוי ביומטריים לצורך הנפקת תעודת זהות חכמה, אלא בהסכמתם המפורשת לכך בכתב, וכי לא יינקטו סנקציות כנגד פונים שיסרבו להמיר את תעודת הזהות שלהם בתעודה ביומטרית.

חרף זאת, למוקד להגנת הפרט הגיעו דיווחים לפיהם הזכות לסרב להשתתף בניסוי הביומטרי אינה מובהרת דיה לתושבי ירושלים המזרחית הפונים ללשכה בוואדי ג'וז. מהדיווחים אף עולה, כי בחלק מהמקרים מדובר בכפייה של ממש. כך, למשל, הודיע פקיד הלשכה לאדם שפנה אליו בבקשה לחדש את תעודת הזהות שברשותו, כי אין עוד באפשרות הלשכה להנפיק לפונים תעודות זהות חדשות שאינן ביומטריות.

ביום 11.9.2013 פנה המוקד למשרד הפנים, בדרישה להנחות את פקידי הלשכה בוואדי ג'וז לחדול מפרקטיקה פסולה זו, וכן, להעלות על הכתב, בשפה הערבית, הבהרה חד משמעית בדבר אי החובה להמיר תעודות זהות בתעודות ביומטריות, שתוצג בלשכה לציבור הפוקד אותה. המוקד הדגיש בפנייתו, כי על הפקידים בלשכה בוואדי ג'וז – המשרתים אוכלוסייה מוחלשת, אשר לאור מצבה הייחודי, חוששת כי כל סירוב לשיתוף פעולה מצידה יסכן את מעמדה – חלה חובה כפולה ומכופלת לנהוג בעניין המרת תעודות הזהות באופן זהיר, הגון וברור, תוך היצמדות מוחלטת להוראות החוק.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות