המוקד להגנת הפרט - מתשובה לעתירה לפי חוק חופש המידע שהגיש המוקד להגנת הפרט התברר: במשך למעלה מ-4 שנים לא הוגשה אף בקשה להשתקעות של תושב רצועת עזה בגדה המערבית מכוח הנוהל הנוקשה שהוציא הצבא בנדון
חזרה לעמוד הקודם
02.02.2014

מתשובה לעתירה לפי חוק חופש המידע שהגיש המוקד להגנת הפרט התברר: במשך למעלה מ-4 שנים לא הוגשה אף בקשה להשתקעות של תושב רצועת עזה בגדה המערבית מכוח הנוהל הנוקשה שהוציא הצבא בנדון

כחלק מהמדיניות של בידול בין הגדה המערבית לרצועת עזה ושל בידודה של רצועת עזה, הקפיאה ישראל לחלוטין את עדכון הכתובות – של מי שהעתיקו מגוריהם מהרצועה לגדה – בהעתק מרשם האוכלוסין שבידיה. בשנת 2007 הוסיפה ישראל עוד קושי על הקשיים שהיא מערימה, והחלה להתייחס אל פלסטינים המתגוררים בגדה המערבית, אולם כתובתם רשומה במרשם האוכלוסין ברצועת עזה, כאל "שוהים בלתי חוקיים" בגדה(!), אלא אם הם מחזיקים בהיתר שהייה צבאי. בשנת 2009 פרסם מתאם פעולות הממשלה בשטחים (מתפ"ש) נוהל, אשר חוסם באופן כמעט מוחלט את האפשרות לעבור מרצועת עזה לגדה המערבית לצורך מגורים. במסגרת הנוהל נקבע, כי פלסטינים מהרצועה יורשו "להשתקע" בגדה אך ורק במקרים הומניטאריים חריגים וקיצוניים, ורק לאחר עמידה בתנאי סף נוקשים ביותר.

המוקד להגנת הפרט טען שהנוהל נוקשה באופן בלתי סביר וכי קשה להאמין שבכלל קיימים אנשים העונים על הקריטריונים המצומצמים הנכללים בו. המוקד ניהל מאבק משפטי ממושך כנגד הנוהל והמדיניות הישראלית בנושא, שכלל, בין היתר, גם הגשת שתי עתירות לבג"ץ. מאבק זה הניב עד כה נוהל מתוקן, שהוציא הצבא, נוהל השונה רק במעט שבמעט מקודמו.

ביום 26.11.2012 פנו המוקד להגנת הפרט וארגון גישה לרשויות, בבקשה לפי חוק חופש המידע, בנוגע לנוהל אודות הטיפול בבקשות השתקעות של תושבי רצועת עזה בגדה המערבית והאופן שבו מיושם הנוהל בפועל. בין יתר השאלות שהועלו, ביקש המוקד מידע בעניין מספר הבקשות למעבר בין עזה לגדה שנתקבלו ואושרו על ידי הצבא.

ביום 8.4.2013 השיב הצבא לבקשה והעביר טבלה ובה נתונים לגבי שינויי המען בכל שנה מ-2006 ועד 2012. ואולם, מעיון בפרטי התשובה עולה, כי הצבא התייחס בתשובתו לכלל שינויי המען שנעשו בשנים הרלוונטיות, ולא לבקשות הספציפיות של פלסטינים מכוח הנוהל שפורסם ב-2009. רובם ככולם של שינויי המען נעשו כתוצאה ישירה של מחווה מדינית עליה סוכם במהלך המו"מ בין ישראל לרשות הפלסטינית.

ביום 27.6.2013 פנה המוקד שנית אל הצבא והעמיד אותו על חוסר הדיוק שבנתונים שהציג. לאחר שנואש מלהמתין לתשובה, הגיש המוקד עתירה לבית המשפט, בדרישה להורות לצבא להשיב לפנייה. או אז נאלץ הצבא להודות כי מאז כניסתו לתוקף של הנוהל, בחודש מרץ 2009 ועד לפרסום גרסתו המעודכנת באוגוסט 2013, לא הוגשה מכוח הנוהל ולו בקשה אחת להשתקעות בגדה המערבית.

מסתבר, אם כן, שהנוהל הנוקשה להשתקעות בגדה כלל לא עמד במבחן, וזאת משום שאף פלסטיני שרשום כתושב רצועת עזה לא הגיש מכוחו בקשה להשתקעות בגדה. התיקונים המינוריים שהוכנסו בגרסה העדכנית של הנוהל, שפורסמה, כאמור, באוגוסט 2013, רחוקים מלהבטיח שינוי בנושא.