המוקד להגנת הפרט בנייר עמדה: יש לבטל את חוק האזרחות והכניסה לישראל, שממשלת ישראל האריכה את תוקפו זו הפעם החמש-עשרה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
23.03.2014
המוקד להגנת הפרט בנייר עמדה: יש לבטל את חוק האזרחות והכניסה לישראל, שממשלת ישראל האריכה את תוקפו זו הפעם החמש-עשרה
המוקד להגנת הפרט בנייר עמדה: יש לבטל את חוק האזרחות והכניסה לישראל, שממשלת ישראל האריכה את תוקפו זו הפעם החמש-עשרה
מאז חקיקתו לפני יותר מעשור, מוארך, מדי שנה, תוקפו של חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס"ג-2003. ביום 10.2.2014 פרסם המוקד להגנת הפרט נייר עמדה, הקורא לממשלה לבטל את החוק ולא להאריך את תוקפו פעם נוספת. בנייר העמדה טען המוקד בין השאר, כי הוראת השעה אינה חוקתית ושלאור הארכת תוקפה מדי שנה, נראה שהגדרתה בעת חקיקתה כהסדר זמני לא היתה אלא אחיזת עיניים. המוקד הדגיש, כי החוק פוגע דווקא בילדים ובמי שנמצא במצב הומניטארי קשה ופירט את הפעמים הלא מעטות בהן מתח בית המשפט ביקורת על המדינה והנחה את המחוקק לחדול מהמדיניות הגורפת של הקפאת ההליכים לאיחוד משפחות.

למרות הביקורת, ביום 19.3.2014 החליטה הממשלה להאריך שוב את תוקפו של חוק האזרחות והכניסה לישראל, בשנה נוספת. עוד באותו יום אישרה הכנסת, לאחר דיון קצר, את הארכת תוקפו של החוק בפעם החמש-עשרה.
הדפסה הדפסה
שיתוף
מאז חקיקתו לפני יותר מעשור, מוארך, מדי שנה, תוקפו של חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס"ג-2003. ביום 10.2.2014 פרסם המוקד להגנת הפרט נייר עמדה, הקורא לממשלה לבטל את החוק ולא להאריך את תוקפו פעם נוספת. בנייר העמדה טען המוקד בין השאר, כי הוראת השעה אינה חוקתית ושלאור הארכת תוקפה מדי שנה, נראה שהגדרתה בעת חקיקתה כהסדר זמני לא היתה אלא אחיזת עיניים. המוקד הדגיש, כי החוק פוגע דווקא בילדים ובמי שנמצא במצב הומניטארי קשה ופירט את הפעמים הלא מעטות בהן מתח בית המשפט ביקורת על המדינה והנחה את המחוקק לחדול מהמדיניות הגורפת של הקפאת ההליכים לאיחוד משפחות.

למרות הביקורת, ביום 19.3.2014 החליטה הממשלה להאריך שוב את תוקפו של חוק האזרחות והכניסה לישראל, בשנה נוספת. עוד באותו יום אישרה הכנסת, לאחר דיון קצר, את הארכת תוקפו של החוק בפעם החמש-עשרה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות