בעקבות פניית המוקד להגנת הפרט: תיקון לצו שפרסם בנק ישראל יאפשר לפלסטינים, לרבות השוהים בישראל כחוק במסגרת הליך לאיחוד משפחות, לפתוח חשבון בבנקים ישראליים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
12.05.2014
בעקבות פניית המוקד להגנת הפרט: תיקון לצו שפרסם בנק ישראל יאפשר לפלסטינים, לרבות השוהים בישראל כחוק במסגרת הליך לאיחוד משפחות, לפתוח חשבון בבנקים ישראליים
בעקבות פניית המוקד להגנת הפרט: תיקון לצו שפרסם בנק ישראל יאפשר לפלסטינים, לרבות השוהים בישראל כחוק במסגרת הליך לאיחוד משפחות, לפתוח חשבון בבנקים ישראליים
בשנים האחרונות מסרבים הבנקים בישראל באופן גורף לאפשר לפלסטינים, החיים בישראל משך שנים באופן חוקי, לפתוח חשבון בנק. המוקד להגנת הפרט פנה בעניין אל המפקח על הבנקים, בדרישה לשנות באופן מיידי את המדיניות הפוגענית, או לכל הפחות להסביר על פי אילו נהלים פועלים הבנקים.

ביום 27.4.2014 השיב בנק ישראל לפניית המוקד. נציג הבנק מסר, כי לפי הצו לאיסור הלבנת הון, פתיחת חשבון בישראל מחייבת המצאת מסמכי זיהוי מקוריים. המבקשים לפתוח חשבון בנק בישראל נחלקים לשתי קטגוריות – "תושבים" שנדרשים להציג תעודת זהות ו"תושבי חוץ" הנדרשים להציג דרכון. בנק ישראל עדכן, כי בחודש אוגוסט 2014 ייכנס לתוקפו תיקון לצו, ובו התייחסות גם לקטגוריה שלישית – "תושב איזור". על פי הצו החדש, פלסטינים שיעמדו "בתנאים מסוימים", ביניהם הצגת כרטיס מגנטי מטעם המינהל האזרחי, יוכלו לפתוח חשבון בישראל.

מבדיקת המוקד עלה, כי התיקון לצו האמור התפרסם כבר בפברואר 2014, והוא אכן ייכנס לתוקף באוגוסט הקרוב. המוקד יעקוב אחר ההתפתחויות כדי לוודא שהמדיניות המפלה בה נקטו הבנקים אכן תשתנה ופלסטינים השוהים בישראל כחוק, ביניהם כאלה שחיים בישראל שנים ארוכות במסגרת הליך לאיחוד משפחות, יוכלו לפתוח חשבון בנק ולנהל אורח חיים נורמלי.
הדפסה הדפסה
שיתוף
בשנים האחרונות מסרבים הבנקים בישראל באופן גורף לאפשר לפלסטינים, החיים בישראל משך שנים באופן חוקי, לפתוח חשבון בנק. המוקד להגנת הפרט פנה בעניין אל המפקח על הבנקים, בדרישה לשנות באופן מיידי את המדיניות הפוגענית, או לכל הפחות להסביר על פי אילו נהלים פועלים הבנקים.

ביום 27.4.2014 השיב בנק ישראל לפניית המוקד. נציג הבנק מסר, כי לפי הצו לאיסור הלבנת הון, פתיחת חשבון בישראל מחייבת המצאת מסמכי זיהוי מקוריים. המבקשים לפתוח חשבון בנק בישראל נחלקים לשתי קטגוריות – "תושבים" שנדרשים להציג תעודת זהות ו"תושבי חוץ" הנדרשים להציג דרכון. בנק ישראל עדכן, כי בחודש אוגוסט 2014 ייכנס לתוקפו תיקון לצו, ובו התייחסות גם לקטגוריה שלישית – "תושב איזור". על פי הצו החדש, פלסטינים שיעמדו "בתנאים מסוימים", ביניהם הצגת כרטיס מגנטי מטעם המינהל האזרחי, יוכלו לפתוח חשבון בישראל.

מבדיקת המוקד עלה, כי התיקון לצו האמור התפרסם כבר בפברואר 2014, והוא אכן ייכנס לתוקף באוגוסט הקרוב. המוקד יעקוב אחר ההתפתחויות כדי לוודא שהמדיניות המפלה בה נקטו הבנקים אכן תשתנה ופלסטינים השוהים בישראל כחוק, ביניהם כאלה שחיים בישראל שנים ארוכות במסגרת הליך לאיחוד משפחות, יוכלו לפתוח חשבון בנק ולנהל אורח חיים נורמלי.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות