לקראת הדיון היום בהשגות בעניינם של תושבי ירושלים המזרחית, כנגדם הוציא הצבא צווי הרחקה: המוקד דורש לאפשר נוכחותם בדיון של כל המורחקים וכן שהצבא יעמיד לרשותם מתרגם לשפה הערבית המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
22.12.2014
לקראת הדיון היום בהשגות בעניינם של תושבי ירושלים המזרחית, כנגדם הוציא הצבא צווי הרחקה: המוקד דורש לאפשר נוכחותם בדיון של כל המורחקים וכן שהצבא יעמיד לרשותם מתרגם לשפה הערבית
לקראת הדיון היום בהשגות בעניינם של תושבי ירושלים המזרחית, כנגדם הוציא הצבא צווי הרחקה: המוקד דורש לאפשר נוכחותם בדיון של כל המורחקים וכן שהצבא יעמיד לרשותם מתרגם לשפה הערבית
המוקד להגנת הפרט מנהל מאבק כנגד התופעה המתחדשת בירושלים המזרחית – צווי הרחקה מינהליים שהוציא הצבא כנגד תושבי העיר, אשר משמעותם אחת: גירוש התושבים מעירם. כחלק מהמאבק, הגיש המוקד השגות כנגד הצווים, אשר הדיון בהן נקבע ליום 22.12.2014.

על מנת להיענות לדרישת המוקד לאפשר את נוכחותם בדיון של התושבים שכנגדם הוצאו צווי ההרחקה, הודיע הצבא ביום 18.12.2014, כי הדיון יועבר ממפקדת פיקוד העורף ברמלה, שם נקבע תחילה, למחנה עופר. ואולם, הצבא הוסיף בהודעתו, באותיות מודגשות, כי "לא יינתנו שירותי תרגום במהלך הדיון".

בו ביום עתר המוקד לבג"ץ כנגד ההחלטה המקוממת ודרש להורות לצבא להעמיד מתרגם לרשות המורחקים, כדי שיוכלו להבין את הנאמר בהליך המתנהל בעניינם. המוקד טען, כי קיום הליך ללא מתרגם פוגע באופן קשה בזכויות היסוד של המורחקים. בעקבות העתירה הודיע הצבא למוקד, כי "לפנים משורת הדין" הוחלט לצרף לדיון מתרגם. לאור זאת, ביקש המוקד מבית המשפט למחוק את העתירה.

במקביל, העברת הדיון מרמלה למחנה עופר יצרה בעיה לאחד המורחקים, אשר כנגדו הוצא, בנוסף לצו ההרחקה מירושלים, גם צו הרחקה מהגדה המערבית. המוקד פנה אל לשכת היועמ"ש בגדה, בבקשה לאפשר את נוכחות האיש בדיון בו יידון נושא גירושו מביתו. בשיחה טלפונית, הובטח למוקד כי כניסתו של האיש למחנה עופר תותר, אולם עד למועד כתיבת שורות אלה טרם התקבל אישור בכתב לכך.


הדפסה הדפסה
שיתוף
המוקד להגנת הפרט מנהל מאבק כנגד התופעה המתחדשת בירושלים המזרחית – צווי הרחקה מינהליים שהוציא הצבא כנגד תושבי העיר, אשר משמעותם אחת: גירוש התושבים מעירם. כחלק מהמאבק, הגיש המוקד השגות כנגד הצווים, אשר הדיון בהן נקבע ליום 22.12.2014.

על מנת להיענות לדרישת המוקד לאפשר את נוכחותם בדיון של התושבים שכנגדם הוצאו צווי ההרחקה, הודיע הצבא ביום 18.12.2014, כי הדיון יועבר ממפקדת פיקוד העורף ברמלה, שם נקבע תחילה, למחנה עופר. ואולם, הצבא הוסיף בהודעתו, באותיות מודגשות, כי "לא יינתנו שירותי תרגום במהלך הדיון".

בו ביום עתר המוקד לבג"ץ כנגד ההחלטה המקוממת ודרש להורות לצבא להעמיד מתרגם לרשות המורחקים, כדי שיוכלו להבין את הנאמר בהליך המתנהל בעניינם. המוקד טען, כי קיום הליך ללא מתרגם פוגע באופן קשה בזכויות היסוד של המורחקים. בעקבות העתירה הודיע הצבא למוקד, כי "לפנים משורת הדין" הוחלט לצרף לדיון מתרגם. לאור זאת, ביקש המוקד מבית המשפט למחוק את העתירה.

במקביל, העברת הדיון מרמלה למחנה עופר יצרה בעיה לאחד המורחקים, אשר כנגדו הוצא, בנוסף לצו ההרחקה מירושלים, גם צו הרחקה מהגדה המערבית. המוקד פנה אל לשכת היועמ"ש בגדה, בבקשה לאפשר את נוכחות האיש בדיון בו יידון נושא גירושו מביתו. בשיחה טלפונית, הובטח למוקד כי כניסתו של האיש למחנה עופר תותר, אולם עד למועד כתיבת שורות אלה טרם התקבל אישור בכתב לכך.


משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות