המוקד להגנת הפרט בהשגות לצבא: יש לבטל לאלתר את הצווים להרחקתם של ארבעה מתושבי ירושלים המזרחית מעירם המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
11.12.2014
המוקד להגנת הפרט בהשגות לצבא: יש לבטל לאלתר את הצווים להרחקתם של ארבעה מתושבי ירושלים המזרחית מעירם
המוקד להגנת הפרט בהשגות לצבא: יש לבטל לאלתר את הצווים להרחקתם של ארבעה מתושבי ירושלים המזרחית מעירם
ביום 9.12.2014 הגיש המוקד להגנת הפרט שלוש השגות על צווי הרחקה מינהליים שהוצאו כנגד שלושה מתושבי ירושלים המזרחית. הצווים, שנחתמו על ידי אלוף פיקוד העורף ונמסרו לשלושה בתחילת דצמבר, אוסרים עליהם להיכנס לתחומי העיר משך שישה חודשים, "לשם הבטחת ביטחון המדינה". אם לא די בכך, כנגד אחד מהשלושה הוצא ביום 3.12.2014 צו הרחקה נוסף, משטחי הגדה המערבית כולה. אף צו זה לפרק זמן של שישה חודשים.

בהשגות טען המוקד, כי אין לצבא סמכות לפעול בהתאם לתקנות ההגנה המנדטוריות לשעת חירום, מכוחן הוצאו הצווים, שכן אלה בוטלו על ידי הבריטים עוד לפני תום המנדט, ובכל מקרה הן אינן הולמות את ערכיה של מדינת ישראל. עוד טען המוקד, כי הרחקת התושבים מעיר מגוריהם, ללא משפט ובהתבסס על "חומר חסוי", לוקה בחוסר מידתיות ובחוסר סבירות קיצוניים ומנוגדת לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. לבסוף ציין המוקד, כי המורחקים כלל לא נחקרו בטרם שהוצאו נגדם הצווים וכל שמסר הצבא בעניינם הוא פרפראזה לקונית, לפיה הם "פעילים בארגון החזית העממית".

לאור כל אלה, דרש המוקד לבטל את הצווים באופן מוחלט מפאת חוסר סמכות, או לחלופין, לצמצם את תחולתם ומשכם בשל הפגיעה הקיצונית בחירויות המשיגים.

השגה נוספת, בשמו של מורחק רביעי, הוגשה על ידי המוקד ביום 11.12.2014. בהשגה זו טען המוקד, כי למעשה נשללה ממורחק זה זכות הטיעון, משום שהצו הוצא ונכנס לתוקף עוד לפני שנערך לאיש שימוע. בנוסף, טען המוקד, כי מדובר בצו פוגעני וסתום, הקורע את מרקם חייו של המורחק מבלי לספק לכך הסבר ראוי.
הדפסה הדפסה
שיתוף
ביום 9.12.2014 הגיש המוקד להגנת הפרט שלוש השגות על צווי הרחקה מינהליים שהוצאו כנגד שלושה מתושבי ירושלים המזרחית. הצווים, שנחתמו על ידי אלוף פיקוד העורף ונמסרו לשלושה בתחילת דצמבר, אוסרים עליהם להיכנס לתחומי העיר משך שישה חודשים, "לשם הבטחת ביטחון המדינה". אם לא די בכך, כנגד אחד מהשלושה הוצא ביום 3.12.2014 צו הרחקה נוסף, משטחי הגדה המערבית כולה. אף צו זה לפרק זמן של שישה חודשים.

בהשגות טען המוקד, כי אין לצבא סמכות לפעול בהתאם לתקנות ההגנה המנדטוריות לשעת חירום, מכוחן הוצאו הצווים, שכן אלה בוטלו על ידי הבריטים עוד לפני תום המנדט, ובכל מקרה הן אינן הולמות את ערכיה של מדינת ישראל. עוד טען המוקד, כי הרחקת התושבים מעיר מגוריהם, ללא משפט ובהתבסס על "חומר חסוי", לוקה בחוסר מידתיות ובחוסר סבירות קיצוניים ומנוגדת לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. לבסוף ציין המוקד, כי המורחקים כלל לא נחקרו בטרם שהוצאו נגדם הצווים וכל שמסר הצבא בעניינם הוא פרפראזה לקונית, לפיה הם "פעילים בארגון החזית העממית".

לאור כל אלה, דרש המוקד לבטל את הצווים באופן מוחלט מפאת חוסר סמכות, או לחלופין, לצמצם את תחולתם ומשכם בשל הפגיעה הקיצונית בחירויות המשיגים.

השגה נוספת, בשמו של מורחק רביעי, הוגשה על ידי המוקד ביום 11.12.2014. בהשגה זו טען המוקד, כי למעשה נשללה ממורחק זה זכות הטיעון, משום שהצו הוצא ונכנס לתוקף עוד לפני שנערך לאיש שימוע. בנוסף, טען המוקד, כי מדובר בצו פוגעני וסתום, הקורע את מרקם חייו של המורחק מבלי לספק לכך הסבר ראוי.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות