המדינה מבקשת מבג"ץ לדחות את עתירות המוקד בעניינם של שניים מתושבי ירושלים המזרחית שהצבא גירש מעירם: יום לפני הגשת תגובת המדינה עצרה המשטרה את אחד העותרים בשטח ירושלים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
11.03.2015
המדינה מבקשת מבג"ץ לדחות את עתירות המוקד בעניינם של שניים מתושבי ירושלים המזרחית שהצבא גירש מעירם: יום לפני הגשת תגובת המדינה עצרה המשטרה את אחד העותרים בשטח ירושלים
המדינה מבקשת מבג"ץ לדחות את עתירות המוקד בעניינם של שניים מתושבי ירושלים המזרחית שהצבא גירש מעירם: יום לפני הגשת תגובת המדינה עצרה המשטרה את אחד העותרים בשטח ירושלים
ביום 29.1.2015 הגיש המוקד שתי עתירות לבג"ץ, בדרישה להורות לצבא לבטל את צווי ההרחקה שהוצאו כנגד שניים מתושבי ירושלים המזרחית, לפיהם עליהם להימצא מחוץ לשטח המוניציפלי של ירושלים, עירם, במשך שישה חודשים. המוקד טען, כי תקנות ההגנה לשעת חירום, אשר מכוחן הוציא הצבא את צווי ההרחקה, כלל אינן תקפות ושהאופן בו נעשה השימוש בהן, במקרה הנוכחי, מנוגד לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. בנוסף, טען המוקד, כי משך זמן ה"הרחקה" וכן העובדה כי הצווים אוסרים עליהם להימצא בכל השטח המוניציפלי של העיר, אינם סבירים ומידתיים.

בתגובותיה לעתירות, מיום 10.3.2015, טענה המדינה כי אין הצדקה להתערבות בג"ץ בהחלטה להוציא את צווי ההרחקה ולכן עליו לדחות את העתירה. המדינה התנגדה לטענת המוקד לפיה תקנות ההגנה לשעת חירות אינן תקפות וטענה שהשימוש שעשה בהן הצבא בהוצאת צווי ההרחקה היה סביר ומידתי. את אחת העתירות ביקשה המדינה לדחות על הסף, שכן העותר נתפס יום קודם לכן, 9.3.2015, בשטח ירושלים, בניגוד לאיסור בצו. המדינה הוסיפה, כי העותר נעצר ובמקביל להגשת התגובה, הובא לבית משפט השלום בירושלים לדיון בבקשה להמשך המעצר.


הדפסה הדפסה
שיתוף
ביום 29.1.2015 הגיש המוקד שתי עתירות לבג"ץ, בדרישה להורות לצבא לבטל את צווי ההרחקה שהוצאו כנגד שניים מתושבי ירושלים המזרחית, לפיהם עליהם להימצא מחוץ לשטח המוניציפלי של ירושלים, עירם, במשך שישה חודשים. המוקד טען, כי תקנות ההגנה לשעת חירום, אשר מכוחן הוציא הצבא את צווי ההרחקה, כלל אינן תקפות ושהאופן בו נעשה השימוש בהן, במקרה הנוכחי, מנוגד לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. בנוסף, טען המוקד, כי משך זמן ה"הרחקה" וכן העובדה כי הצווים אוסרים עליהם להימצא בכל השטח המוניציפלי של העיר, אינם סבירים ומידתיים.

בתגובותיה לעתירות, מיום 10.3.2015, טענה המדינה כי אין הצדקה להתערבות בג"ץ בהחלטה להוציא את צווי ההרחקה ולכן עליו לדחות את העתירה. המדינה התנגדה לטענת המוקד לפיה תקנות ההגנה לשעת חירות אינן תקפות וטענה שהשימוש שעשה בהן הצבא בהוצאת צווי ההרחקה היה סביר ומידתי. את אחת העתירות ביקשה המדינה לדחות על הסף, שכן העותר נתפס יום קודם לכן, 9.3.2015, בשטח ירושלים, בניגוד לאיסור בצו. המדינה הוסיפה, כי העותר נעצר ובמקביל להגשת התגובה, הובא לבית משפט השלום בירושלים לדיון בבקשה להמשך המעצר.


משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות