המוקד להגנת הפרט למוסד לביטוח לאומי: על המל"ל להפקיד את הקצבאות המגיעות לפלסטינים, שמתגוררים בישראל כדין, ישירות בחשבון הבנק הישראלי שפתחו המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
26.05.2015
המוקד להגנת הפרט למוסד לביטוח לאומי: על המל"ל להפקיד את הקצבאות המגיעות לפלסטינים, שמתגוררים בישראל כדין, ישירות בחשבון הבנק הישראלי שפתחו
המוקד להגנת הפרט למוסד לביטוח לאומי: על המל"ל להפקיד את הקצבאות המגיעות לפלסטינים, שמתגוררים בישראל כדין, ישירות בחשבון הבנק הישראלי שפתחו
במשך שנים סירבו הבנקים הישראל באופן גורף לבקשותיהם של פלסטינים, החיים בישראל לפי חוק, לפתוח חשבון בנק. באוגוסט 2014 נכנס לתוקפו תיקון לצו לאיסור הלבנת הון שפרסם בנק ישראל. לפי הצו המתוקן, יכולים פלסטינים, כולל אלה השוהים בישראל כחוק במסגרת הליך לאיחוד משפחות, לפתוח חשבון בבנקים ישראליים.

במסגרת מעקב שמנהל המוקד להגנת הפרט, כדי לוודא שהאמור בצו אכן מיושם בפועל, התגלתה בעיה חדשה בה נתקלים פלסטינים שכבר פתחו חשבון באחד הבנקים הישראליים. מסתבר, כי המוסד לביטוח לאומי (מל"ל) מסרב להפקיד בחשבונם של פלסטינים הזכאים לקיצבת שארים, את סכומי הכסף המגיעים להם על פי חוק. תחת זאת, הם נאלצים לפנות בכל פעם לבנק הדואר ולקבל את כספי הקיצבה בהמחאה. לטענת המל"ל, הסיבה לאי הפקדת הקצבאות נעוצה בבעיה טכנית במערכת הממוחשבת של המוסד, שאינה ערוכה להתמודד עם מצבים בהם לא קיימת התאמה בין מספר הזהות הפלסטיני של הפונים לבין מספר הזהות הפיקטיבי שניתן להם על ידי הבנק לצורך פתיחת החשבון. ואולם, מבדיקה שערך המוקד עולה, כי קצבאות ילדים – המועברות באמצעות אותה מערכת ממוחשבת – מופקדות באופן סדיר בחשבונם של פלסטינים הזכאים להן. טרם נאספו דיווחים במוקד לגבי יתר הקצבאות.

ביום 21.5.2015 פנה המוקד אל המל"ל ודרש, כי זה האחרון ימצא פתרון שיאפשר להעביר את כל סוגי הקצבאות, ללא יוצא מן הכלל, ישירות אל חשבונות הבנק של פלסטינים המתגוררים בישראל כדין. המוקד העביר למל"ל נתונים אודות מקרה מסוים, אך הדגיש שלא מדובר במקרה בודד, אלא בבעיה נרחבת, שבגינה נאלצות משפחות רבות להידרש להליך בירוקרטי מסורבל, על מנת לקבל את סכומי הכסף המגיעים להן.


הדפסה הדפסה
שיתוף
במשך שנים סירבו הבנקים הישראל באופן גורף לבקשותיהם של פלסטינים, החיים בישראל לפי חוק, לפתוח חשבון בנק. באוגוסט 2014 נכנס לתוקפו תיקון לצו לאיסור הלבנת הון שפרסם בנק ישראל. לפי הצו המתוקן, יכולים פלסטינים, כולל אלה השוהים בישראל כחוק במסגרת הליך לאיחוד משפחות, לפתוח חשבון בבנקים ישראליים.

במסגרת מעקב שמנהל המוקד להגנת הפרט, כדי לוודא שהאמור בצו אכן מיושם בפועל, התגלתה בעיה חדשה בה נתקלים פלסטינים שכבר פתחו חשבון באחד הבנקים הישראליים. מסתבר, כי המוסד לביטוח לאומי (מל"ל) מסרב להפקיד בחשבונם של פלסטינים הזכאים לקיצבת שארים, את סכומי הכסף המגיעים להם על פי חוק. תחת זאת, הם נאלצים לפנות בכל פעם לבנק הדואר ולקבל את כספי הקיצבה בהמחאה. לטענת המל"ל, הסיבה לאי הפקדת הקצבאות נעוצה בבעיה טכנית במערכת הממוחשבת של המוסד, שאינה ערוכה להתמודד עם מצבים בהם לא קיימת התאמה בין מספר הזהות הפלסטיני של הפונים לבין מספר הזהות הפיקטיבי שניתן להם על ידי הבנק לצורך פתיחת החשבון. ואולם, מבדיקה שערך המוקד עולה, כי קצבאות ילדים – המועברות באמצעות אותה מערכת ממוחשבת – מופקדות באופן סדיר בחשבונם של פלסטינים הזכאים להן. טרם נאספו דיווחים במוקד לגבי יתר הקצבאות.

ביום 21.5.2015 פנה המוקד אל המל"ל ודרש, כי זה האחרון ימצא פתרון שיאפשר להעביר את כל סוגי הקצבאות, ללא יוצא מן הכלל, ישירות אל חשבונות הבנק של פלסטינים המתגוררים בישראל כדין. המוקד העביר למל"ל נתונים אודות מקרה מסוים, אך הדגיש שלא מדובר במקרה בודד, אלא בבעיה נרחבת, שבגינה נאלצות משפחות רבות להידרש להליך בירוקרטי מסורבל, על מנת לקבל את סכומי הכסף המגיעים להן.


משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות