בתשובה להשגות המוקד כנגד הכוונה להרוס בהריסה עונשית דירת מגורים בבניין משותף בחברון: הצבא מודיע כי ההריסה תתבצע ב"אופן ידני" ו"באמצעים מכאניים" לשם מניעת נזקים ליתר חלקי המבנה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
27.08.2015
בתשובה להשגות המוקד כנגד הכוונה להרוס בהריסה עונשית דירת מגורים בבניין משותף בחברון: הצבא מודיע כי ההריסה תתבצע ב"אופן ידני" ו"באמצעים מכאניים" לשם מניעת נזקים ליתר חלקי המבנה
בתשובה להשגות המוקד כנגד הכוונה להרוס בהריסה עונשית דירת מגורים בבניין משותף בחברון: הצבא מודיע כי ההריסה תתבצע ב"אופן ידני" ו"באמצעים מכאניים" לשם מניעת נזקים ליתר חלקי המבנה
ביום 24.8.2015 הגיש המוקד להגנת הפרט שתי השגות כנגד כוונת הצבא להחרים ולהרוס את הדירה בה התגורר מבצע הפיגוע בצומת אלון שבות ביום 10.11.2014. ההשגה האחת הוגשה בשם אשתו של המפגע והאחרת בשם השכנים המתגוררים באותו בניין – המונים 50 נפשות, שכן הדירה המיועדת להריסה ממוקמת בקומתו השלישית.

ביום 26.8.2015 התקבלה במוקד תשובת הצבא, הדוחה את שתי ההשגות. עם זאת הבהיר הצבא, כי לשם מניעת נזקים לדירות השכנות, "הוחלט על ביצוע הריסת יחידת הדיור בה התגורר המפגע באופן ידני, באמצעות הריסתם של אלמנטים לא קונסטרוקטיביים בלבד, וזאת באמצעים מכאניים".

הצבא חזר על טענתו המוכרת, לפיה השימוש בתקנה 119 לתקנות ההגנה המנדטוריות לשעת חירום לצורך הריסת בתי מגורים נועד "לבסס הרתעה אפקטיבית כלפי מפגעים פוטנציאליים" והדגיש, כי הפעלת הסמכות המוקנית מכוח תקנה 119 נועדה להבהיר לאותם "מפגעים פוטנציאליים" כי "למעשיהם יהיו השלכות לא רק על הקורבנות ועליהם עצמם, אלא גם על בני משפחתם".
הדפסה הדפסה
שיתוף
ביום 24.8.2015 הגיש המוקד להגנת הפרט שתי השגות כנגד כוונת הצבא להחרים ולהרוס את הדירה בה התגורר מבצע הפיגוע בצומת אלון שבות ביום 10.11.2014. ההשגה האחת הוגשה בשם אשתו של המפגע והאחרת בשם השכנים המתגוררים באותו בניין – המונים 50 נפשות, שכן הדירה המיועדת להריסה ממוקמת בקומתו השלישית.

ביום 26.8.2015 התקבלה במוקד תשובת הצבא, הדוחה את שתי ההשגות. עם זאת הבהיר הצבא, כי לשם מניעת נזקים לדירות השכנות, "הוחלט על ביצוע הריסת יחידת הדיור בה התגורר המפגע באופן ידני, באמצעות הריסתם של אלמנטים לא קונסטרוקטיביים בלבד, וזאת באמצעים מכאניים".

הצבא חזר על טענתו המוכרת, לפיה השימוש בתקנה 119 לתקנות ההגנה המנדטוריות לשעת חירום לצורך הריסת בתי מגורים נועד "לבסס הרתעה אפקטיבית כלפי מפגעים פוטנציאליים" והדגיש, כי הפעלת הסמכות המוקנית מכוח תקנה 119 נועדה להבהיר לאותם "מפגעים פוטנציאליים" כי "למעשיהם יהיו השלכות לא רק על הקורבנות ועליהם עצמם, אלא גם על בני משפחתם".
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות