תקופת החגים הסתיימה ללא ביקורים בעזה: חרף המלצתו של אלוף פיקוד הדרום לאפשר לישראלים לבקר את משפחותיהם בעזה בחגים, דחה הצבא את כל הבקשות שהגיש המוקד להגנת הפרט המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
06.09.2015
תקופת החגים הסתיימה ללא ביקורים בעזה: חרף המלצתו של אלוף פיקוד הדרום לאפשר לישראלים לבקר את משפחותיהם בעזה בחגים, דחה הצבא את כל הבקשות שהגיש המוקד להגנת הפרט
תקופת החגים הסתיימה ללא ביקורים בעזה: חרף המלצתו של אלוף פיקוד הדרום לאפשר לישראלים לבקר את משפחותיהם בעזה בחגים, דחה הצבא את כל הבקשות שהגיש המוקד להגנת הפרט
לקראת תחילת חודש הרמדאן ועיד אלפיטר, פנה המוקד להגנת הפרט לצבא בשורה של בקשות פרטניות, בעניינם של ישראלים שלא פגשו את יקיריהם המתגוררים ברצועת עזה משך שנים רבות, בשל האיסור שהטיל הצבא. המוקד ציין את הפגיעה הקשה והמצטברת בזכותם של הללו – ושל אחרים במצבם – לחיי משפחה, והזכיר כי בשנים האחרונות נקטה ישראל במדיניות מקילה בתחומים הקשורים בתנועת אנשים אל רצועת עזה וממנה.

ביום 8.6.2015 הודיע אלוף פיקוד הדרום, כי הוא "ממליץ לאשר את הבקשות בהתאם להנחיות ובדיקות השב"כ". למרות זאת, סירב הצבא לכל אחת-עשרה הבקשות שהגיש המוקד, תוך ציון כי "ההחלטה התקבלה בתיאום מלא עם פיקוד דרום".

ביום 16.7.2015 עתר המוקד לבג"ץ, בעניינה של פלסטינית אזרחית ישראל, שבקשתה לבקר את אמה החולה בעזה, לרגל החגים עיד אלפיטר ועיד אלאדחא, סורבה. המוקד ציין, כי עבר עשור מאז התיר הצבא לאשה לפגוש את אמה ואחיותיה בעזה וכי בכל יום שעובר, גוברת הפגיעה בחיי המשפחה של האשה וילדיה הקטנים. המוקד הזכיר, כי תחילה אושרה בקשתה של האשה – כמו גם בקשות דומות אחרות – אלא שלאחרונה נמסר מגורמי צבא, ללא התראה מוקדמת וללא כל הסבר, כי הבקשות מסורבות. עוד טען המוקד, כי "קיומם הסדיר של ביקורי חג היה נדבך משמעותי במסגרת הקריטריונים המצומצמים והדווקניים לכניסת ישראלים לרצועת עזה, כפי שגובשו בידי המשיב [הצבא]".

בתגובת המדינה מיום 3.9.2015, צוין כי "המדיניות העקרונית עליה החליט מפקד פיקוד דרום היא כי אין מקום בעת הזו לאפשר כניסתם של ישראלים לרצועת עזה". את הפגיעה הקשה והמתמשכת בזכותם של פלסטינים לחיי משפחה, תלתה המדינה כמנהגה ב"מצב הביטחוני-מדיני המיוחד השורר כיום בין מדינת ישראל לרצועת עזה". בעקבות תשובת המדינה נמחקה העתירה.

בינתיים תמה תקופת החגים ועמה נגוזה תקוותן הקלושה של משפחות רבות, החצויות בין ישראל לרצועת עזה, לפגוש את יקיריהן השנה.
הדפסה הדפסה
שיתוף
לקראת תחילת חודש הרמדאן ועיד אלפיטר, פנה המוקד להגנת הפרט לצבא בשורה של בקשות פרטניות, בעניינם של ישראלים שלא פגשו את יקיריהם המתגוררים ברצועת עזה משך שנים רבות, בשל האיסור שהטיל הצבא. המוקד ציין את הפגיעה הקשה והמצטברת בזכותם של הללו – ושל אחרים במצבם – לחיי משפחה, והזכיר כי בשנים האחרונות נקטה ישראל במדיניות מקילה בתחומים הקשורים בתנועת אנשים אל רצועת עזה וממנה.

ביום 8.6.2015 הודיע אלוף פיקוד הדרום, כי הוא "ממליץ לאשר את הבקשות בהתאם להנחיות ובדיקות השב"כ". למרות זאת, סירב הצבא לכל אחת-עשרה הבקשות שהגיש המוקד, תוך ציון כי "ההחלטה התקבלה בתיאום מלא עם פיקוד דרום".

ביום 16.7.2015 עתר המוקד לבג"ץ, בעניינה של פלסטינית אזרחית ישראל, שבקשתה לבקר את אמה החולה בעזה, לרגל החגים עיד אלפיטר ועיד אלאדחא, סורבה. המוקד ציין, כי עבר עשור מאז התיר הצבא לאשה לפגוש את אמה ואחיותיה בעזה וכי בכל יום שעובר, גוברת הפגיעה בחיי המשפחה של האשה וילדיה הקטנים. המוקד הזכיר, כי תחילה אושרה בקשתה של האשה – כמו גם בקשות דומות אחרות – אלא שלאחרונה נמסר מגורמי צבא, ללא התראה מוקדמת וללא כל הסבר, כי הבקשות מסורבות. עוד טען המוקד, כי "קיומם הסדיר של ביקורי חג היה נדבך משמעותי במסגרת הקריטריונים המצומצמים והדווקניים לכניסת ישראלים לרצועת עזה, כפי שגובשו בידי המשיב [הצבא]".

בתגובת המדינה מיום 3.9.2015, צוין כי "המדיניות העקרונית עליה החליט מפקד פיקוד דרום היא כי אין מקום בעת הזו לאפשר כניסתם של ישראלים לרצועת עזה". את הפגיעה הקשה והמתמשכת בזכותם של פלסטינים לחיי משפחה, תלתה המדינה כמנהגה ב"מצב הביטחוני-מדיני המיוחד השורר כיום בין מדינת ישראל לרצועת עזה". בעקבות תשובת המדינה נמחקה העתירה.

בינתיים תמה תקופת החגים ועמה נגוזה תקוותן הקלושה של משפחות רבות, החצויות בין ישראל לרצועת עזה, לפגוש את יקיריהן השנה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות