התחייבות חלולה: תצלומים מזירת ההריסה העונשית בג'בל מוכבר מעידים על כך שהמדינה מעלה בהבטחתה לנקוט "צעדים על מנת למזער את הסיכוי לגרימת נזק משמעותי לדירות הסמוכות לדירת המחבל" המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
07.10.2015
התחייבות חלולה: תצלומים מזירת ההריסה העונשית בג'בל מוכבר מעידים על כך שהמדינה מעלה בהבטחתה לנקוט "צעדים על מנת למזער את הסיכוי לגרימת נזק משמעותי לדירות הסמוכות לדירת המחבל"
התחייבות חלולה: תצלומים מזירת ההריסה העונשית בג'בל מוכבר מעידים על כך שהמדינה מעלה בהבטחתה לנקוט "צעדים על מנת למזער את הסיכוי לגרימת נזק משמעותי לדירות הסמוכות לדירת המחבל"
הדפסה הדפסה
שיתוף
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות