ישראל ממשיכה להערים קשיים על משפחות מגורשי עיסקת שליט: חתימה על הצהרה בה מתחייבים בני משפחה – כתנאי ליציאה לחו"ל – שלא לפגוש את יקיריהם ששוחררו בעיסקה, הפכה מדיניות נוהגת המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
29.09.2015
ישראל ממשיכה להערים קשיים על משפחות מגורשי עיסקת שליט: חתימה על הצהרה בה מתחייבים בני משפחה – כתנאי ליציאה לחו"ל – שלא לפגוש את יקיריהם ששוחררו בעיסקה, הפכה מדיניות נוהגת
ישראל ממשיכה להערים קשיים על משפחות מגורשי עיסקת שליט: חתימה על הצהרה בה מתחייבים בני משפחה – כתנאי ליציאה לחו"ל – שלא לפגוש את יקיריהם ששוחררו בעיסקה, הפכה מדיניות נוהגת

באוקטובר 2011 חתמה ישראל על עיסקה לשחרורו של החייל הישראלי גלעד שליט. חלק מהאסירים הפלסטינים ששוחררו בעיסקה גורשו לרצועת עזה וחלק למדינות זרות. מאז, מטפל המוקד להגנת הפרט במספר גדל והולך של תושבי הגדה – אחים והורים של משוחררי עיסקת שליט, שישראל מונעת את יציאתם לחו"ל. כשנה לאחר חתימת העיסקה, הציגה המדינה לראשונה כתב הצהרה, המתנה את יציאתם לחו"ל של פלסטינים בהתחייבות שלא להיפגש עם יקיריהם, משוחררי עיסקת שליט. מאז ועד היום דרשה המדינה מעשרות אנשים לחתום על התחייבות בכתב שכזו, וזאת מבלי שהודיעה באופן מסודר על נסיגתה ממדיניותה הקודמת. כך, הפכה הדרישה המקוממת למדיניות נוהגת.

בשנת 2015 לבדה, טיפל המוקד עד כה ב-24 מקרים של קרובי משפחה של משוחררי עיסקת שליט, שהצבא מונע את יציאתם לחו"ל. אלו מצטרפים לעשרות מקרים נוספים, שטופלו במוקד בין השנים 2012 ל-2014. באחד המקרים, הגיש המוקד ביום 19.1.2015 השגה על מניעת יציאתה לחו"ל של תושבת הגדה, אשר ביקשה לבקר את אחיה חולה הסרטן בירדן. האח שוחרר במסגרת עיסקת שליט וכך גם אח נוסף של האשה. בתגובה להשגה, התנה הצבא את יציאת האשה לחו"ל בהתחייבות שלא לפגוש את אחיה, משוחרר עיסקת שליט, השוכב על ערש דווי. בעקבות הסירוב לתנאי ועמידת המוקד על זכותה של האשה לצאת לירדן כדי לפגוש את אחיה, חזר בו הצבא מן התנאי וביום 4.2.2015 הוסרה המניעה.

לא אחת המנועים הם פלסטינים נתיני מדינות זרות, המבקרים בעזה או בגדה; בבואם לצאת מן הגדה ולשוב לביתם ולמשפחתם בחו"ל, מונע הצבא את יציאתם, ללא נימוק, וכדי לשוב לשגרת חייהם הם נדרשים להתחייב בכתב שלא לשוב לשטחים במשך כמה שנים, או שלא להיפגש עם קרוב משפחה ששוחרר בעיסקת שליט. כך, מנע הצבא מפלסטינית – המתגוררת עם בעלה וילדיה בדובאי – לשוב לביתה לאחר ביקור משפחתי בגדה. בהגיעה לגשר אלנבי ביום 5.8.2015, נאמר לאשה – שקודם לכן מעולם לא נחקרה או נעצרה – כי היא מנועת שב"כ ונאסר עליה לצאת לירדן כדי לשוב עם בעלה לביתם ולהמשיך בשגרת חייה. זאת ועוד, באמצע ספטמבר, אמורה הייתה האשה להתחיל בעבודה חדשה. ביום 18.8.2015 הגיש המוקד השגה דחופה על המניעה, ובעקבות זאת מסר הצבא, כי המניעה תוסר בכפוף להתחייבות האשה בכתב שלא תיפגש עם אחיה, ששוחרר בעיסקת שליט ושוהה בעזה, ושלא תשוב לשטחים במהלך שלוש השנים הקרובות. המוקד השיג על התנאים המקוממים, מן הטעם כי "נתק כפוי לתקופה כה ממושכת פוגע בזכותה [של האשה] לחופש תנועה, לשימור המארג המשפחתי ומציב דרישה בלתי אפשרית".

לאור הפניות הרבות של פלסטינים, קרובים מדרגה ראשונה של מגורשי עיסקת שליט, אשר עם הגיעם לגשר אלנבי גילו כי הם מנועי יציאה לחו"ל, פנה המוקד ביום 28.5.2015 לרשויות לקבלת מידע על עיסקת שליט, לפי חוק חופש המידע. המוקד ביקש, בין היתר, לברר את מדיניותה של ישראל בעניין ביקור משפחות אצל בניהן שגורשו לעזה או לחו"ל במסגרת החתימה על העיסקה ולבדוק כמה פלסטינים – תושבי הגדה או ישראל – מנועים מלצאת לחו"ל בשל קירבה משפחתית למגורשים.

בהודעה הלאקונית ששלח הצבא נמסר, כי "מידע בנוגע להגבלות הביטחוניות שהוטלו על משוחררי העיסקה ו/או על בני משפחותיהם מצוי ברשות שירות הביטחון הכללי ואינו מתאפשר לעיון מכוח חוק חופש המידע". כך, נותרת המניעה המוטלת על פלסטינים רבים, שחטאם היחיד הוא קירבת המשפחה למגורשי עיסקת שליט, המבקשים לצאת את ארצם, בלתי-מנומקת; המדינה ממשיכה להפר את זכותם לחיי משפחה, תוך פגיעה קשה בזכויות יסוד אחרות.

כל עוד היו הבנים מצויים במאסר, איפשרה ישראל למשפחותיהם לבקרם בכלא. משעה ששוחררו והועברו בכפייה לרצועת עזה ולמדינות זרות, מונעת ישראל מהם ומקרוביהם את האפשרות להיפגש, תוך פגיעה חמורה בזכותם לחיי משפחה.

הדפסה הדפסה
שיתוף

באוקטובר 2011 חתמה ישראל על עיסקה לשחרורו של החייל הישראלי גלעד שליט. חלק מהאסירים הפלסטינים ששוחררו בעיסקה גורשו לרצועת עזה וחלק למדינות זרות. מאז, מטפל המוקד להגנת הפרט במספר גדל והולך של תושבי הגדה – אחים והורים של משוחררי עיסקת שליט, שישראל מונעת את יציאתם לחו"ל. כשנה לאחר חתימת העיסקה, הציגה המדינה לראשונה כתב הצהרה, המתנה את יציאתם לחו"ל של פלסטינים בהתחייבות שלא להיפגש עם יקיריהם, משוחררי עיסקת שליט. מאז ועד היום דרשה המדינה מעשרות אנשים לחתום על התחייבות בכתב שכזו, וזאת מבלי שהודיעה באופן מסודר על נסיגתה ממדיניותה הקודמת. כך, הפכה הדרישה המקוממת למדיניות נוהגת.

בשנת 2015 לבדה, טיפל המוקד עד כה ב-24 מקרים של קרובי משפחה של משוחררי עיסקת שליט, שהצבא מונע את יציאתם לחו"ל. אלו מצטרפים לעשרות מקרים נוספים, שטופלו במוקד בין השנים 2012 ל-2014. באחד המקרים, הגיש המוקד ביום 19.1.2015 השגה על מניעת יציאתה לחו"ל של תושבת הגדה, אשר ביקשה לבקר את אחיה חולה הסרטן בירדן. האח שוחרר במסגרת עיסקת שליט וכך גם אח נוסף של האשה. בתגובה להשגה, התנה הצבא את יציאת האשה לחו"ל בהתחייבות שלא לפגוש את אחיה, משוחרר עיסקת שליט, השוכב על ערש דווי. בעקבות הסירוב לתנאי ועמידת המוקד על זכותה של האשה לצאת לירדן כדי לפגוש את אחיה, חזר בו הצבא מן התנאי וביום 4.2.2015 הוסרה המניעה.

לא אחת המנועים הם פלסטינים נתיני מדינות זרות, המבקרים בעזה או בגדה; בבואם לצאת מן הגדה ולשוב לביתם ולמשפחתם בחו"ל, מונע הצבא את יציאתם, ללא נימוק, וכדי לשוב לשגרת חייהם הם נדרשים להתחייב בכתב שלא לשוב לשטחים במשך כמה שנים, או שלא להיפגש עם קרוב משפחה ששוחרר בעיסקת שליט. כך, מנע הצבא מפלסטינית – המתגוררת עם בעלה וילדיה בדובאי – לשוב לביתה לאחר ביקור משפחתי בגדה. בהגיעה לגשר אלנבי ביום 5.8.2015, נאמר לאשה – שקודם לכן מעולם לא נחקרה או נעצרה – כי היא מנועת שב"כ ונאסר עליה לצאת לירדן כדי לשוב עם בעלה לביתם ולהמשיך בשגרת חייה. זאת ועוד, באמצע ספטמבר, אמורה הייתה האשה להתחיל בעבודה חדשה. ביום 18.8.2015 הגיש המוקד השגה דחופה על המניעה, ובעקבות זאת מסר הצבא, כי המניעה תוסר בכפוף להתחייבות האשה בכתב שלא תיפגש עם אחיה, ששוחרר בעיסקת שליט ושוהה בעזה, ושלא תשוב לשטחים במהלך שלוש השנים הקרובות. המוקד השיג על התנאים המקוממים, מן הטעם כי "נתק כפוי לתקופה כה ממושכת פוגע בזכותה [של האשה] לחופש תנועה, לשימור המארג המשפחתי ומציב דרישה בלתי אפשרית".

לאור הפניות הרבות של פלסטינים, קרובים מדרגה ראשונה של מגורשי עיסקת שליט, אשר עם הגיעם לגשר אלנבי גילו כי הם מנועי יציאה לחו"ל, פנה המוקד ביום 28.5.2015 לרשויות לקבלת מידע על עיסקת שליט, לפי חוק חופש המידע. המוקד ביקש, בין היתר, לברר את מדיניותה של ישראל בעניין ביקור משפחות אצל בניהן שגורשו לעזה או לחו"ל במסגרת החתימה על העיסקה ולבדוק כמה פלסטינים – תושבי הגדה או ישראל – מנועים מלצאת לחו"ל בשל קירבה משפחתית למגורשים.

בהודעה הלאקונית ששלח הצבא נמסר, כי "מידע בנוגע להגבלות הביטחוניות שהוטלו על משוחררי העיסקה ו/או על בני משפחותיהם מצוי ברשות שירות הביטחון הכללי ואינו מתאפשר לעיון מכוח חוק חופש המידע". כך, נותרת המניעה המוטלת על פלסטינים רבים, שחטאם היחיד הוא קירבת המשפחה למגורשי עיסקת שליט, המבקשים לצאת את ארצם, בלתי-מנומקת; המדינה ממשיכה להפר את זכותם לחיי משפחה, תוך פגיעה קשה בזכויות יסוד אחרות.

כל עוד היו הבנים מצויים במאסר, איפשרה ישראל למשפחותיהם לבקרם בכלא. משעה ששוחררו והועברו בכפייה לרצועת עזה ולמדינות זרות, מונעת ישראל מהם ומקרוביהם את האפשרות להיפגש, תוך פגיעה חמורה בזכותם לחיי משפחה.

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות