בעקבות פניית המוקד: שב"ס החליט לבטל סעיף המאפשר לפסול כניסת מבקר לבית סוהר ללא הגבלת זמן המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
04.11.2015
בעקבות פניית המוקד: שב"ס החליט לבטל סעיף המאפשר לפסול כניסת מבקר לבית סוהר ללא הגבלת זמן
בעקבות פניית המוקד: שב"ס החליט לבטל סעיף המאפשר לפסול כניסת מבקר לבית סוהר ללא הגבלת זמן

הזכות לביקורי משפחה במתקני הכליאה הינה זכות יסוד – הן של הכלואים והן של בני משפחותיהם. מניעת ביקורי משפחות אצל יקיריהן הכלואים, פוגעת פגיעה קשה בזכות היסוד לחיי משפחה של הכלואים ושל בני משפחותיהם גם יחד.


לאור פניות חוזרות של משפחות פלסטיניות, שיקיריהן כלואים בישראל ושכניסתן למתקני הכליאה לצורך ביקור נאסרה על ידי השב"ס, פנה המוקד להגנת הפרט ביום 15.4.2015 אל השב"ס, בעניין פסילת כניסתם של מבקרים פלסטינים לבתי הסוהר. ברי כי למנהל בית הסוהר הסמכות לאסור על כניסתו של אדם למתקן כליאה מטעמים מסוימים, אותם מפרטות תקנות בית הסוהר. יחד עם זאת, טען המוקד, אופן הפעלת הסמכות הינו הבעיה, נוכח האפשרות לפסול כניסת אדם לביקור "ללא הגבלת זמן".


המוקד הדגיש, כי מתן סמכות בלתי מוגבלת לפקיד ציבור, יש בה טעם לפגם ואין היא סבירה כלל וכלל. עוד טען המוקד, כי על רשויות השב"ס לשקול פרמטרים שונים בבואן להחליט בבקשה לביקור בכלא, כגון מידת הקירבה בין המבקר לאסיר, הנסיבות שבשלן מבקשים לשלול את כניסת המבקר וכיו"ב.

לאור כל זאת, ביקש המוקד כי יתוקן טופס היישום של ההוראה על פסילת הכניסה ויבוטל הסעיף המאפשר לשלול כניסת מבקר ללא הגבלת זמן.


לאחר מספר פניות של המוקד אשר לא נענו על ידי רשויות השב"ס, התקבל ביום 3.11.2015 מכתב מלשכת היועץ המשפטי לשב"ס הנענה לבקשת המוקד, "כך שיוסר הסעיף המאפשר פסילת כניסת אדם לבית סוהר ללא הגבלת זמן".

הדפסה הדפסה
שיתוף

הזכות לביקורי משפחה במתקני הכליאה הינה זכות יסוד – הן של הכלואים והן של בני משפחותיהם. מניעת ביקורי משפחות אצל יקיריהן הכלואים, פוגעת פגיעה קשה בזכות היסוד לחיי משפחה של הכלואים ושל בני משפחותיהם גם יחד.


לאור פניות חוזרות של משפחות פלסטיניות, שיקיריהן כלואים בישראל ושכניסתן למתקני הכליאה לצורך ביקור נאסרה על ידי השב"ס, פנה המוקד להגנת הפרט ביום 15.4.2015 אל השב"ס, בעניין פסילת כניסתם של מבקרים פלסטינים לבתי הסוהר. ברי כי למנהל בית הסוהר הסמכות לאסור על כניסתו של אדם למתקן כליאה מטעמים מסוימים, אותם מפרטות תקנות בית הסוהר. יחד עם זאת, טען המוקד, אופן הפעלת הסמכות הינו הבעיה, נוכח האפשרות לפסול כניסת אדם לביקור "ללא הגבלת זמן".


המוקד הדגיש, כי מתן סמכות בלתי מוגבלת לפקיד ציבור, יש בה טעם לפגם ואין היא סבירה כלל וכלל. עוד טען המוקד, כי על רשויות השב"ס לשקול פרמטרים שונים בבואן להחליט בבקשה לביקור בכלא, כגון מידת הקירבה בין המבקר לאסיר, הנסיבות שבשלן מבקשים לשלול את כניסת המבקר וכיו"ב.

לאור כל זאת, ביקש המוקד כי יתוקן טופס היישום של ההוראה על פסילת הכניסה ויבוטל הסעיף המאפשר לשלול כניסת מבקר ללא הגבלת זמן.


לאחר מספר פניות של המוקד אשר לא נענו על ידי רשויות השב"ס, התקבל ביום 3.11.2015 מכתב מלשכת היועץ המשפטי לשב"ס הנענה לבקשת המוקד, "כך שיוסר הסעיף המאפשר פסילת כניסת אדם לבית סוהר ללא הגבלת זמן".

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות