זכויות בהקפאה: נוהג פסול מונע את כניסתם לעזה של ישראלים, שבני זוגם תושבי הרצועה, למרות שברשותם היתר צבאי חתום המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
19.11.2015
זכויות בהקפאה: נוהג פסול מונע את כניסתם לעזה של ישראלים, שבני זוגם תושבי הרצועה, למרות שברשותם היתר צבאי חתום
זכויות בהקפאה: נוהג פסול מונע את כניסתם לעזה של ישראלים, שבני זוגם תושבי הרצועה, למרות שברשותם היתר צבאי חתום
הקפאת כניסתם לרצועת עזה של תושבי ישראל ואזרחיה, הנשואים לתושבי עזה – החלטה שהתקבלה לאחרונה ביולי 2015 – הינה נדבך נוסף באסטרטגיה של מדינת ישראל, שמטרתה להחליש את הזיקות בין פלסטינים החיים בישראל לקרוביהם ברצועת עזה. מאז ההחלטה ניתנו היתרי כניסה לישראלים שביקשו לבקר את בני זוגם החיים בעזה במשורה בלבד. ואולם, כמו אין די בפגיעה המתמשכת בזכויותיהם הבסיסיות של בני משפחות פלסטיניות, "החצויות" בין ישראל לעזה, התגבשה לאחרונה פרקטיקה שערורייתית, המונעת ממי שכבר עלה בידם לקבל היתר כניסה לעזה לממש היתר זה.

בעקבות פניות של פלסטינים שהוחזרו כלעומת שבאו ממעבר ארז, למרות שהיו מצוידים בהיתר כניסה לעזה במסגרת נוהל "משפחות חצויות", פנה המוקד להגנת הפרט למשרד ישראלים במנהלת תיאום וקישור בעזה, משם נמסר על הנחיה ביטחונית מיום 2.11.2015, האוסרת על כניסת ישראלים לעזה. בתשובה מיום 12.11.2015 לפנייה נוספת של המוקד, טען הצבא כי יציאת ישראלים לעזה מהווה סיכון ביטחוני גובר, ולכן התקבלה הנחיה ביולי 2015 על "צמצום יציאת ישראלים לרצועת עזה". יחד עם זאת, טען הצבא, "אין ההנחיה אוסרת באופן גורף על יציאת ישראלים לרצועת עזה, אלא מצמצמת את המקרים בהם מתאפשר מתן היתר ליציאה, אך ורק למקרים פרטניים, ובנסיבות חריגות ייחודיות ודחופות".

ביום 18.11.2015 פנה המוקד לפרקליטות המדינה, בדרישה לחדש את היתרי השהייה שהונפקו לישראלים, השוהים ברצועת עזה במסגרת נוהל "משפחות חצויות", בהתאם לנוהל, ולהתיר כניסתם של בני זוג וילדים ממשפחות חצויות לרצועה ללא עיכובים – זאת לאור העובדה שכניסתם לעזה אושרה זה מכבר. המוקד טען, כי מניעת כניסתן לרצועת עזה של ישראליות הנשואות לתושבי הרצועה היא פרקטיקה בלתי תקינה, המסיבה עוגמת נפש רבה למי שעברו תהליך ממושך של בדיקות והמתנה למענה ומצפות לפגוש את בני זוגן, אך לפתע מגלות כי ההיתר שבידן חסר ערך, והן נאלצות לשוב על עקבותיהן. חרף פניות חוזרות של המוקד לצבא בעניין זה, לא נתקבלה כל התייחסות עניינית. הפרקטיקה החדשה, הדגיש המוקד, משמעה עריכת אבחון נוסף לפונים שכניסתם לרצועה כבר אושרה – אבחון המתקיים עם הגיעם למעבר ארז, וככלל היא "מנוגדת לשגרה ולמציאות המתקיימת במשך שנים של כניסת ישראלים לרצועת עזה ויציאתם ממנה במסגרת 'נוהל משפחות חצויות'".

המוקד חוזר וטוען, כי בכל הנוגע למשפחות בהן אחד מבני הזוג הוא תושב הרצועה והאחר הוא תושב או אזרח ישראל, משמעה של הקפאת הכניסה לרצועה היא פרידה כפויה בין בני זוג ובין הורים לילדיהם, שכן לאור החלטת ממשלה מס' 3598 בנושא חוק האזרחות והכניסה לישראל, האפשרות היחידה האפשרית למשפחות אלה לממש את זכותן לחיי משפחה, הינה בדרך של מגורים ברצועה או ביקורים בה.
הדפסה הדפסה
שיתוף
הקפאת כניסתם לרצועת עזה של תושבי ישראל ואזרחיה, הנשואים לתושבי עזה – החלטה שהתקבלה לאחרונה ביולי 2015 – הינה נדבך נוסף באסטרטגיה של מדינת ישראל, שמטרתה להחליש את הזיקות בין פלסטינים החיים בישראל לקרוביהם ברצועת עזה. מאז ההחלטה ניתנו היתרי כניסה לישראלים שביקשו לבקר את בני זוגם החיים בעזה במשורה בלבד. ואולם, כמו אין די בפגיעה המתמשכת בזכויותיהם הבסיסיות של בני משפחות פלסטיניות, "החצויות" בין ישראל לעזה, התגבשה לאחרונה פרקטיקה שערורייתית, המונעת ממי שכבר עלה בידם לקבל היתר כניסה לעזה לממש היתר זה.

בעקבות פניות של פלסטינים שהוחזרו כלעומת שבאו ממעבר ארז, למרות שהיו מצוידים בהיתר כניסה לעזה במסגרת נוהל "משפחות חצויות", פנה המוקד להגנת הפרט למשרד ישראלים במנהלת תיאום וקישור בעזה, משם נמסר על הנחיה ביטחונית מיום 2.11.2015, האוסרת על כניסת ישראלים לעזה. בתשובה מיום 12.11.2015 לפנייה נוספת של המוקד, טען הצבא כי יציאת ישראלים לעזה מהווה סיכון ביטחוני גובר, ולכן התקבלה הנחיה ביולי 2015 על "צמצום יציאת ישראלים לרצועת עזה". יחד עם זאת, טען הצבא, "אין ההנחיה אוסרת באופן גורף על יציאת ישראלים לרצועת עזה, אלא מצמצמת את המקרים בהם מתאפשר מתן היתר ליציאה, אך ורק למקרים פרטניים, ובנסיבות חריגות ייחודיות ודחופות".

ביום 18.11.2015 פנה המוקד לפרקליטות המדינה, בדרישה לחדש את היתרי השהייה שהונפקו לישראלים, השוהים ברצועת עזה במסגרת נוהל "משפחות חצויות", בהתאם לנוהל, ולהתיר כניסתם של בני זוג וילדים ממשפחות חצויות לרצועה ללא עיכובים – זאת לאור העובדה שכניסתם לעזה אושרה זה מכבר. המוקד טען, כי מניעת כניסתן לרצועת עזה של ישראליות הנשואות לתושבי הרצועה היא פרקטיקה בלתי תקינה, המסיבה עוגמת נפש רבה למי שעברו תהליך ממושך של בדיקות והמתנה למענה ומצפות לפגוש את בני זוגן, אך לפתע מגלות כי ההיתר שבידן חסר ערך, והן נאלצות לשוב על עקבותיהן. חרף פניות חוזרות של המוקד לצבא בעניין זה, לא נתקבלה כל התייחסות עניינית. הפרקטיקה החדשה, הדגיש המוקד, משמעה עריכת אבחון נוסף לפונים שכניסתם לרצועה כבר אושרה – אבחון המתקיים עם הגיעם למעבר ארז, וככלל היא "מנוגדת לשגרה ולמציאות המתקיימת במשך שנים של כניסת ישראלים לרצועת עזה ויציאתם ממנה במסגרת 'נוהל משפחות חצויות'".

המוקד חוזר וטוען, כי בכל הנוגע למשפחות בהן אחד מבני הזוג הוא תושב הרצועה והאחר הוא תושב או אזרח ישראל, משמעה של הקפאת הכניסה לרצועה היא פרידה כפויה בין בני זוג ובין הורים לילדיהם, שכן לאור החלטת ממשלה מס' 3598 בנושא חוק האזרחות והכניסה לישראל, האפשרות היחידה האפשרית למשפחות אלה לממש את זכותן לחיי משפחה, הינה בדרך של מגורים ברצועה או ביקורים בה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות