המוקד להגנת הפרט לאלוף פיקוד דרום: יש לבטל לאלתר את ההחלטה על הקפאת כניסתם של אזרחי ישראל ותושביה לרצועת עזה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
06.08.2015
המוקד להגנת הפרט לאלוף פיקוד דרום: יש לבטל לאלתר את ההחלטה על הקפאת כניסתם של אזרחי ישראל ותושביה לרצועת עזה
המוקד להגנת הפרט לאלוף פיקוד דרום: יש לבטל לאלתר את ההחלטה על הקפאת כניסתם של אזרחי ישראל ותושביה לרצועת עזה
ביום 23.7.2015 פורסם באמצעי התקשורת, כי אלוף פיקוד הדרום קיבל את המלצת מתאם פעולות הממשלה בשטחים, והורה להגביל את כניסתם של ישראלים לרצועת עזה. זאת, על רקע היעדרותם של שני אזרחים ישראלים – שנכנסו לרצועה ללא תיאום או היתר כעשרה חודשים קודם לכן, ומאז נעלמו עקבותיהם – ו"נוכח המצב הביטחוני השורר ברצועת עזה".

ביום 26.7.2015 התקבלו במוקד להגנת הפרט פניות מישראלים, שהתבשרו לראשונה על החלטת אלוף הפיקוד בהגיעם למעבר ארז, מצוידים בהיתר כניסה לרצועת עזה שהנפיק להם הצבא, לצורך ביקור קרובי משפחתם שם. בבירור טלפוני שערך המוקד מול מנהלת התיאום והקישור בעזה נמסר, כי בעקבות ההחלטה, לא יטופלו פניות של ישראלים המבקשים לשוב אל בני זוגם וילדיהם בעזה במסגרת "נוהל משפחות חצויות", וכן לא יחודשו היתריהם של ישראלים השוהים ברצועה מכוח נוהל זה – עד להודעה חדשה. עוד נמסר, כי רק מקרים פרטניים חריגים ודחופים, כדוגמת ביקורי קרובים מדרגה ראשונה המאושפזים עקב מחלה קשה, ייבחנו לגופם. בו ביום פנה המוקד במכתב למתאם פעולות הממשלה בשטחים, ודרש לשקול מחדש את ההחלטה הפוגענית, לאור השלכותיה הקשות על משפחות המפוצלות בין ישראל לרצועת עזה.

באין כל שינוי במצב, פנה המוקד ביום 4.8.2015 לאלוף פיקוד הדרום ודרש לחדש באופן מיידי את הביקורים ברצועת עזה, בהתאם לנהלים שנקבעו בנושא. המוקד הדגיש, כי בכל הנוגע למשפחות בהן אחד מבני הזוג הוא תושב הרצועה והאחר הוא תושב או אזרח ישראל ("משפחות חצויות"), משמעותה של הקפאת הכניסה לרצועה היא פרידה כפויה בין בני זוג ובין הורים וילדים, שכן לאור החלטת ממשלה מס' 3598 בנושא חוק האזרחות והכניסה לישראל, האפשרות היחידה הקיימת עבור משפחות אלה לממש את זכותן לחיי משפחה, הינה בדרך של מגורים ברצועה או ביקורים בה. המוקד ציין בהקשר זה, כי לאורך השנים, נשמרו עיקרי "נוהל משפחות חצויות" גם בעתות עימות והזכיר, כי המבקרים ברצועה במסגרת הנהלים הקיימים הם בני הלאום הפלסטיני, שלהם קרובי משפחה מדרגה ראשונה המתגוררים שם. לאור זאת, הטעים המוקד, החשש לשלומם של הנכנסים לעזה הינו חסר בסיס ומנוגד למציאות ולשגרה המתקיימת מזה שנים רבות.

הדפסה הדפסה
שיתוף
ביום 23.7.2015 פורסם באמצעי התקשורת, כי אלוף פיקוד הדרום קיבל את המלצת מתאם פעולות הממשלה בשטחים, והורה להגביל את כניסתם של ישראלים לרצועת עזה. זאת, על רקע היעדרותם של שני אזרחים ישראלים – שנכנסו לרצועה ללא תיאום או היתר כעשרה חודשים קודם לכן, ומאז נעלמו עקבותיהם – ו"נוכח המצב הביטחוני השורר ברצועת עזה".

ביום 26.7.2015 התקבלו במוקד להגנת הפרט פניות מישראלים, שהתבשרו לראשונה על החלטת אלוף הפיקוד בהגיעם למעבר ארז, מצוידים בהיתר כניסה לרצועת עזה שהנפיק להם הצבא, לצורך ביקור קרובי משפחתם שם. בבירור טלפוני שערך המוקד מול מנהלת התיאום והקישור בעזה נמסר, כי בעקבות ההחלטה, לא יטופלו פניות של ישראלים המבקשים לשוב אל בני זוגם וילדיהם בעזה במסגרת "נוהל משפחות חצויות", וכן לא יחודשו היתריהם של ישראלים השוהים ברצועה מכוח נוהל זה – עד להודעה חדשה. עוד נמסר, כי רק מקרים פרטניים חריגים ודחופים, כדוגמת ביקורי קרובים מדרגה ראשונה המאושפזים עקב מחלה קשה, ייבחנו לגופם. בו ביום פנה המוקד במכתב למתאם פעולות הממשלה בשטחים, ודרש לשקול מחדש את ההחלטה הפוגענית, לאור השלכותיה הקשות על משפחות המפוצלות בין ישראל לרצועת עזה.

באין כל שינוי במצב, פנה המוקד ביום 4.8.2015 לאלוף פיקוד הדרום ודרש לחדש באופן מיידי את הביקורים ברצועת עזה, בהתאם לנהלים שנקבעו בנושא. המוקד הדגיש, כי בכל הנוגע למשפחות בהן אחד מבני הזוג הוא תושב הרצועה והאחר הוא תושב או אזרח ישראל ("משפחות חצויות"), משמעותה של הקפאת הכניסה לרצועה היא פרידה כפויה בין בני זוג ובין הורים וילדים, שכן לאור החלטת ממשלה מס' 3598 בנושא חוק האזרחות והכניסה לישראל, האפשרות היחידה הקיימת עבור משפחות אלה לממש את זכותן לחיי משפחה, הינה בדרך של מגורים ברצועה או ביקורים בה. המוקד ציין בהקשר זה, כי לאורך השנים, נשמרו עיקרי "נוהל משפחות חצויות" גם בעתות עימות והזכיר, כי המבקרים ברצועה במסגרת הנהלים הקיימים הם בני הלאום הפלסטיני, שלהם קרובי משפחה מדרגה ראשונה המתגוררים שם. לאור זאת, הטעים המוקד, החשש לשלומם של הנכנסים לעזה הינו חסר בסיס ומנוגד למציאות ולשגרה המתקיימת מזה שנים רבות.

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות