"חוק העמותות" (התיקון לחוק חובת הגילוי) שמציעה הממשלה: במעטה של קידום עיקרון השקיפות פותחת המדינה ברדיפה פוליטית של ארגוני זכויות האדם ומבקשת לסמנם באות קין המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
24.11.2015
"חוק העמותות" (התיקון לחוק חובת הגילוי) שמציעה הממשלה: במעטה של קידום עיקרון השקיפות פותחת המדינה ברדיפה פוליטית של ארגוני זכויות האדם ומבקשת לסמנם באות קין
"חוק העמותות" (התיקון לחוק חובת הגילוי) שמציעה הממשלה: במעטה של קידום עיקרון השקיפות פותחת המדינה ברדיפה פוליטית של ארגוני זכויות האדם ומבקשת לסמנם באות קין
הדפסה הדפסה
שיתוף
מסמכים קשורים
נושאים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות