המוקד להגנת הפרט ליועמ"ש לממשלה: הכוונה למנוע מקרובי משפחותיהם של מבצעי פיגועים לצאת לחו"ל מהווה ענישה קולקטיבית, המנוגדת לחוק הישראלי והבינלאומי גם יחד המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
24.11.2015
המוקד להגנת הפרט ליועמ"ש לממשלה: הכוונה למנוע מקרובי משפחותיהם של מבצעי פיגועים לצאת לחו"ל מהווה ענישה קולקטיבית, המנוגדת לחוק הישראלי והבינלאומי גם יחד
המוקד להגנת הפרט ליועמ"ש לממשלה: הכוונה למנוע מקרובי משפחותיהם של מבצעי פיגועים לצאת לחו"ל מהווה ענישה קולקטיבית, המנוגדת לחוק הישראלי והבינלאומי גם יחד
הדפסה הדפסה
שיתוף
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות