בג"ץ למדינה: אין זה סביר לגזור על מי שנולד בגדה המערבית או מתגורר בה מיַנקות לחיות בה מכוח היתרי שהייה מתחדשים, כזר בארצו המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
29.10.2015
בג"ץ למדינה: אין זה סביר לגזור על מי שנולד בגדה המערבית או מתגורר בה מיַנקות לחיות בה מכוח היתרי שהייה מתחדשים, כזר בארצו
בג"ץ למדינה: אין זה סביר לגזור על מי שנולד בגדה המערבית או מתגורר בה מיַנקות לחיות בה מכוח היתרי שהייה מתחדשים, כזר בארצו
ביום 23.1.2013 הגיש המוקד להגנת הפרט שתי עתירות לבג"ץ, בדרישה לעדכן את כתובותיהם של צעיר וצעירה פלסטינים שמענם הרשום הוא בעזה, אולם הם מתגוררים מינקותם באזור קלקיליה שבגדה המערבית; השניים עברו לאיזור קלקיליה שבגדה לאחר החתימה על הסכם אוסלו וטרם האינתיפאדה השנייה – עת הכירה ישראל בגדה המערבית וברצועת עזה כשני חבלי ארץ של יחידה אינטגראלית אחת. חרף העובדה שחייהם של השניים מתנהלים במלואם בתחומי הגדה זה שנים רבות ואין להם זיקה לרצועת עזה, מסרבת ישראל לעדכן את העותק שבידיה של מרשם האוכלוסין הפלסטיני וכך, ממשיכה לראות בשניים כמי שכתובתם בעזה – ולא בגדה. במקום זאת, דרשה המדינה להעביר את הצעירים "תהליך השתקעות" בן 7 שנים, במהלכו ייאלצו מי שהגדה היא ביתם היחידי, לחיות בה מכוח היתרי שהייה מתחדשים – כזרים בארצם. מדובר בנוהל שהותקן שנים לאחר מעברם של שני הצעירים לגדה. המוקד טען בתוקף, כי אין מקום להפנות את הצעירים למתווה של נוהל השתקעות, כיון שאין מדובר במי שמבקשים להעתיק את מקום מגוריהם מן הרצועה לגדה, אלא במי שמתגוררים בגדה המערבית כמעט כל חייהם. על כן, טען המוקד, יש לפעול לשינוי מידי של כתובות הצעירים בהעתק מרשם האוכלוסין המצוי בידי ישראל.

במהלך הדיון בעתירות, ביום 28.10.2015, הזכירה המדינה כי כשנה לפני כן, אישרה את קיצור תהליך ההשתקעות של שני הצעירים משבע שנים לשלוש; כלומר, המדינה התעקשה על כך שמהלך חייהם של הצעירים בגדה יוסדר באמצעות היתרים. אולם בית המשפט המליץ בפני המדינה לשקול לקצוב לצעירים תקופת המתנה ללא צורך בהיתרי שהייה ולאחריה – באין מניעה ביטחונית או פלילית – לשנות את כתובתם בעותק הישראלי של מרשם האוכלוסין לגדה המערבית. עוד הזכירה המדינה, כי בהתאם להתחייבות שהושגה במסגרת בג"ץ 4019/10, לא מרחפת סכנת גירוש מעל ראשיהם של פלסטינים שעברו מעזה לגדה לפני ספטמבר 2005. בית המשפט ציין כי אין די בכך, אלא יש להסדיר את רישום המען העדכני של השניים במתווה מקוצר וללא היתרים, לאור זאת שהם יושבים בגדה שנים ארוכות ולא מתקבל על הדעת שיום בהיר אחד הם ימצאו עצמם במעמד של זרים.

המוקד דרש כי מענם של שני הצעירים, כפי שמופיע במרשם הישראלי, יעודכן לאלתר מעזה לגדה – מבלי שיהיה עליהם להמתין שלוש שנים, שבמהלכן הם יהיו נתונים לחסדי הבירוקרטיה הצבאית וכל מעבר שלהם במחסומים צפוי להיות כרוך בעיכוב ותחקור אודות מקום מגוריהם. עוד טען המוקד, כי אין זה סביר שהמדינה תחיל מדיניות חדשה רטרואקטיבית ובאחת תהפוך אנשים המתגוררים בגדה כל חייהם ל"שוהים בלתי חוקיים" בה.

בהחלטת בית המשפט, מיום 28.10.2015, נקבע כי "בעקבות הערותינו תבחן המדינה אפשרות לכך שהעותרים לא יקבלו היתרי שהייה מתחדשים, ובחלוף פרק זמן נוסף שייקבע על ידי המשיב בהתאם לנסיבות המיוחדות של כל אחד מהעותרים יירשמו העותרים בקובץ מרשם האוכלוסין ביו"ש בכתובת מקום מגורים הנוכחי באזור". עוד נקבע, כי המדינה תגיש הודעתה תוך 60 יום, שלאחריהם יתאפשר למוקד להגיב על הודעה זו בתוך 30 יום.
הדפסה הדפסה
שיתוף
ביום 23.1.2013 הגיש המוקד להגנת הפרט שתי עתירות לבג"ץ, בדרישה לעדכן את כתובותיהם של צעיר וצעירה פלסטינים שמענם הרשום הוא בעזה, אולם הם מתגוררים מינקותם באזור קלקיליה שבגדה המערבית; השניים עברו לאיזור קלקיליה שבגדה לאחר החתימה על הסכם אוסלו וטרם האינתיפאדה השנייה – עת הכירה ישראל בגדה המערבית וברצועת עזה כשני חבלי ארץ של יחידה אינטגראלית אחת. חרף העובדה שחייהם של השניים מתנהלים במלואם בתחומי הגדה זה שנים רבות ואין להם זיקה לרצועת עזה, מסרבת ישראל לעדכן את העותק שבידיה של מרשם האוכלוסין הפלסטיני וכך, ממשיכה לראות בשניים כמי שכתובתם בעזה – ולא בגדה. במקום זאת, דרשה המדינה להעביר את הצעירים "תהליך השתקעות" בן 7 שנים, במהלכו ייאלצו מי שהגדה היא ביתם היחידי, לחיות בה מכוח היתרי שהייה מתחדשים – כזרים בארצם. מדובר בנוהל שהותקן שנים לאחר מעברם של שני הצעירים לגדה. המוקד טען בתוקף, כי אין מקום להפנות את הצעירים למתווה של נוהל השתקעות, כיון שאין מדובר במי שמבקשים להעתיק את מקום מגוריהם מן הרצועה לגדה, אלא במי שמתגוררים בגדה המערבית כמעט כל חייהם. על כן, טען המוקד, יש לפעול לשינוי מידי של כתובות הצעירים בהעתק מרשם האוכלוסין המצוי בידי ישראל.

במהלך הדיון בעתירות, ביום 28.10.2015, הזכירה המדינה כי כשנה לפני כן, אישרה את קיצור תהליך ההשתקעות של שני הצעירים משבע שנים לשלוש; כלומר, המדינה התעקשה על כך שמהלך חייהם של הצעירים בגדה יוסדר באמצעות היתרים. אולם בית המשפט המליץ בפני המדינה לשקול לקצוב לצעירים תקופת המתנה ללא צורך בהיתרי שהייה ולאחריה – באין מניעה ביטחונית או פלילית – לשנות את כתובתם בעותק הישראלי של מרשם האוכלוסין לגדה המערבית. עוד הזכירה המדינה, כי בהתאם להתחייבות שהושגה במסגרת בג"ץ 4019/10, לא מרחפת סכנת גירוש מעל ראשיהם של פלסטינים שעברו מעזה לגדה לפני ספטמבר 2005. בית המשפט ציין כי אין די בכך, אלא יש להסדיר את רישום המען העדכני של השניים במתווה מקוצר וללא היתרים, לאור זאת שהם יושבים בגדה שנים ארוכות ולא מתקבל על הדעת שיום בהיר אחד הם ימצאו עצמם במעמד של זרים.

המוקד דרש כי מענם של שני הצעירים, כפי שמופיע במרשם הישראלי, יעודכן לאלתר מעזה לגדה – מבלי שיהיה עליהם להמתין שלוש שנים, שבמהלכן הם יהיו נתונים לחסדי הבירוקרטיה הצבאית וכל מעבר שלהם במחסומים צפוי להיות כרוך בעיכוב ותחקור אודות מקום מגוריהם. עוד טען המוקד, כי אין זה סביר שהמדינה תחיל מדיניות חדשה רטרואקטיבית ובאחת תהפוך אנשים המתגוררים בגדה כל חייהם ל"שוהים בלתי חוקיים" בה.

בהחלטת בית המשפט, מיום 28.10.2015, נקבע כי "בעקבות הערותינו תבחן המדינה אפשרות לכך שהעותרים לא יקבלו היתרי שהייה מתחדשים, ובחלוף פרק זמן נוסף שייקבע על ידי המשיב בהתאם לנסיבות המיוחדות של כל אחד מהעותרים יירשמו העותרים בקובץ מרשם האוכלוסין ביו"ש בכתובת מקום מגורים הנוכחי באזור". עוד נקבע, כי המדינה תגיש הודעתה תוך 60 יום, שלאחריהם יתאפשר למוקד להגיב על הודעה זו בתוך 30 יום.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות