נוהל השתקעות תושבי איו"ש ברצ"ע המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
נוהל השתקעות תושבי איו"ש ברצ"ע
מסמכים אחרים | נוהל | 01.12.2010
נוהל השתקעות תושבי איו"ש ברצ"ע
נוהל מטעם מתאם פעולות הממשלה בשטחים הקובע את התנאים שבהם מתירה ישראל לתושבי הגדה לעבור להתגורר בקביעות ברצועת עזה. הנוהל מיועד לאנשים בעלי צרכים הומניטאריים, ובניגוד לנוהל העוסק בהשתקעות בגדה, בכל הקשור להשתקעות בעזה הצורך באיחוד משפחות נחשב כמקרה הומניטארי. הנוהל מתנה את המעבר לעזה בחתימה על התחייבות שלא לחזור לתחומי הגדה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
נוהל מטעם מתאם פעולות הממשלה בשטחים הקובע את התנאים שבהם מתירה ישראל לתושבי הגדה לעבור להתגורר בקביעות ברצועת עזה. הנוהל מיועד לאנשים בעלי צרכים הומניטאריים, ובניגוד לנוהל העוסק בהשתקעות בגדה, בכל הקשור להשתקעות בעזה הצורך באיחוד משפחות נחשב כמקרה הומניטארי. הנוהל מתנה את המעבר לעזה בחתימה על התחייבות שלא לחזור לתחומי הגדה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות