המוקד להגנת הפרט - נוהל השתקעות תושבי איו"ש ברצ"ע
חזרה לעמוד הקודם
01.12.2010|מסמכים אחרים|נוהל

נוהל השתקעות תושבי איו"ש ברצ"ע

נוהל מטעם מתאם פעולות הממשלה בשטחים הקובע את התנאים שבהם מתירה ישראל לתושבי הגדה לעבור להתגורר בקביעות ברצועת עזה. הנוהל מיועד לאנשים בעלי צרכים הומניטאריים, ובניגוד לנוהל העוסק בהשתקעות בגדה, בכל הקשור להשתקעות בעזה הצורך באיחוד משפחות נחשב כמקרה הומניטארי. הנוהל מתנה את המעבר לעזה בחתימה על התחייבות שלא לחזור לתחומי הגדה.