הנדון: בקשה לפי חוק חופש המידע – נוהל השתקעות תושבי איו"ש ברצ"ע המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: בקשה לפי חוק חופש המידע – נוהל השתקעות תושבי איו"ש ברצ"ע
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 07.10.2014
הנדון: בקשה לפי חוק חופש המידע – נוהל השתקעות תושבי איו"ש ברצ"ע
בקשה לפי חוק חופש המידע שהגישו המוקד להגנת הפרט וארגון גישה בעניין יישומו של נוהל השתקעות תושבי הגדה המערבית ברצועת עזה. בין היתר מבקשים הארגונים לדעת כמה בקשות להשתקעות ברצועה הוגשו בין ינואר 2011 לאוגוסט 2014; כמה מהן סורבו ומאילו טעמים; ומה מספר האנשים שהורשו לשוב לגדה לאחר ש"השתקעו" בעזה.

הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בקשה לפי חוק חופש המידע שהגישו המוקד להגנת הפרט וארגון גישה בעניין יישומו של נוהל השתקעות תושבי הגדה המערבית ברצועת עזה. בין היתר מבקשים הארגונים לדעת כמה בקשות להשתקעות ברצועה הוגשו בין ינואר 2011 לאוגוסט 2014; כמה מהן סורבו ומאילו טעמים; ומה מספר האנשים שהורשו לשוב לגדה לאחר ש"השתקעו" בעזה.

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות