המוקד להגנת הפרט - הנדון: בקשה לפי חוק חופש המידע - נוהל השתקעות תושבי איו"ש ברצע"ז - מענה חלקי
חזרה לעמוד הקודם
22.03.2015|מסמכים אחרים|תכתובת עקרונית

הנדון: בקשה לפי חוק חופש המידע - נוהל השתקעות תושבי איו"ש ברצע"ז - מענה חלקי

תשובה חלקית לבקשה לפי חוק חופש המידע שהגישו המוקד להגנת הפרט וארגון גישה בעניין יישומו של נוהל השתקעות תושבי הגדה המערבית ברצועת עזה. תשובת הצבא כוללת בעיקר מידע לוגיסטי.