הנדון: פניית גישה לפי חוק חופש מידע, נוהל השתקעות תושבי איו"ש ברצ"ע - מענה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: פניית גישה לפי חוק חופש מידע, נוהל השתקעות תושבי איו"ש ברצ"ע - מענה
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 26.03.2015
הנדון: פניית גישה לפי חוק חופש מידע, נוהל השתקעות תושבי איו"ש ברצ"ע - מענה
תשובה משלימה לבקשה לפי חוק חופש המידע שהגישו המוקד להגנת הפרט וארגון גישה בעניין יישומו של נוהל השתקעות תושבי הגדה המערבית ברצועת עזה. מתשובת הצבא עולה כי בין ינואר 2011 לאוגוסט 2014 הוגשו 58 בקשות להשתקעות בעזה, 7 מהן של גברים ו-51 של נשים; וכי שישה מתושבי הגדה "שהשתקעו" בעזה הורשו לחזור פעם אחת לגדה ועוד שבעה קיבלו אישור לחזור לגדה יותר מפעם אחת. הצבא לא מוסר מידע על מספר כלל הבקשות שהוגשו מכוח הנוהל, ולא נתונים לגבי בקשות שסורבו.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תשובה משלימה לבקשה לפי חוק חופש המידע שהגישו המוקד להגנת הפרט וארגון גישה בעניין יישומו של נוהל השתקעות תושבי הגדה המערבית ברצועת עזה. מתשובת הצבא עולה כי בין ינואר 2011 לאוגוסט 2014 הוגשו 58 בקשות להשתקעות בעזה, 7 מהן של גברים ו-51 של נשים; וכי שישה מתושבי הגדה "שהשתקעו" בעזה הורשו לחזור פעם אחת לגדה ועוד שבעה קיבלו אישור לחזור לגדה יותר מפעם אחת. הצבא לא מוסר מידע על מספר כלל הבקשות שהוגשו מכוח הנוהל, ולא נתונים לגבי בקשות שסורבו.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות