המוקד להגנת הפרט לבית הדין לעררים: התנהלותו של משרד הפנים בהליכים לשלילת מעמדם בישראל של ארבעה תושבי ירושלים המזרחית מהווה פגיעה חמורה בזכותם לשימוע ולהליך הוגן המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
30.11.2015
המוקד להגנת הפרט לבית הדין לעררים: התנהלותו של משרד הפנים בהליכים לשלילת מעמדם בישראל של ארבעה תושבי ירושלים המזרחית מהווה פגיעה חמורה בזכותם לשימוע ולהליך הוגן
המוקד להגנת הפרט לבית הדין לעררים: התנהלותו של משרד הפנים בהליכים לשלילת מעמדם בישראל של ארבעה תושבי ירושלים המזרחית מהווה פגיעה חמורה בזכותם לשימוע ולהליך הוגן
ביום 29.11.2015 הגיש המוקד להגנת הפרט ערר דחוף, בבקשה להורות למשרד הפנים ליתן 30 יום מלאים לצורך הגשת טיעונים בכתב כנגד כוונת המדינה לשלול את מעמדם בישראל של ארבעה צעירים, תושבי ירושלים המזרחית, החשודים בביצוע פיגועים. בהודעות שנשלחו משר הפנים לארבעת הצעירים בדבר הכוונה לשלול את תושבותם, נקצב פרק זמן של 30 יום – בהתאם לנהלי משרד הפנים – ממועד הוצאת ההודעה לשם הצגת טיעונים בכתב בפני השר, טיעונים אשר יישקלו בתום תקופה זו, טרם קבלת ההחלטה הסופית. ההליכים לשלילת המעמד בישראל, אותם מקדמת המדינה במרץ, הינם צעד אחד מיני רבים בהם נוקטת הממשלה לאחרונה כדי להעניש פלסטינים, ובכלל זאת את מי שנולדו בירושלים המזרחית וחיים כאן מזה דורות.

התנהלות המדינה בהליכים לשלילת מעמדם של הארבעה לוקה בפגמים מהותיים. המוקד טען, כי תאריך היעד שקבע משרד הפנים – 8.12.2015 – להגשת הטיעונים בכתב כנגד ההודעות בדבר הכוונה לשלול את מעמדם בישראל של ארבעת הצעירים, אינו מתקבל על הדעת. המוקד חזר והדגיש כי הליך מסירת ההודעות לארבעה היה לקוי בבסיסו: ההודעות לא נתקבלו אלא בשיהוי ניכר לאחר המועד הנקוב בהן, הן כלל לא נמסרו למוקד, המייצג את הארבעה בהליכי שלילת המעמד, ובנוסף לכל – ההודעות נמסרו בעברית ולא בערבית. נוכח העובדה כי מדובר בהחלטה הרת גורל כשלילת מעמד, טען המוקד, הרי שיש לתת לעורכי הדין של הארבעה את מלוא הזמן הנדרש על פי דין לשם הגשת טענות כנגד ההליכים העומדים על הפרק.

חרף פניות המוקד למשרד הפנים, בבקשה לתקן את המעוות ולתת 30 יום להגשת תגובות, שמניינם יחל מהמועד בו נמסרה לעורכי הדין ההודעה בדבר הכוונה לשלול את תושבותו של כל אחד מארבעת הצעירים, ממשיך משרד הפנים להתעלם באופן פסול מן הדרישה הבסיסית למתן פרק הזמן המלא לו זכאים הארבעה. בערר ציין המוקד, כי "ככל שהתוצאות של ההחלטה השלטונית חמורות יותר ובלתי הדירות, גם חיוני יותר שהאדם הנוגע בדבר יוכל להשמיע השגותיו ולהביא תגובתו לטענות נגדו, כדי לנסות להפריכן".

עם הערר הגיש המוקד בקשה למתן צו ארעי וצו ביניים, במטרה להקפיא באופן מיידי את ההליכים לשלילת המעמד, עד שתתקבל החלטת בית הדין בערר שהוגש.

בעקבות מענה שנתקבל ממשרד הפנים שעות ספורות לאחר הגשת הערר, המאריך את מניין הימים להגשת הליכים כנגד שלילת המעמד, לא נותר למוקד אלא לבקש למחקו.
הדפסה הדפסה
שיתוף
ביום 29.11.2015 הגיש המוקד להגנת הפרט ערר דחוף, בבקשה להורות למשרד הפנים ליתן 30 יום מלאים לצורך הגשת טיעונים בכתב כנגד כוונת המדינה לשלול את מעמדם בישראל של ארבעה צעירים, תושבי ירושלים המזרחית, החשודים בביצוע פיגועים. בהודעות שנשלחו משר הפנים לארבעת הצעירים בדבר הכוונה לשלול את תושבותם, נקצב פרק זמן של 30 יום – בהתאם לנהלי משרד הפנים – ממועד הוצאת ההודעה לשם הצגת טיעונים בכתב בפני השר, טיעונים אשר יישקלו בתום תקופה זו, טרם קבלת ההחלטה הסופית. ההליכים לשלילת המעמד בישראל, אותם מקדמת המדינה במרץ, הינם צעד אחד מיני רבים בהם נוקטת הממשלה לאחרונה כדי להעניש פלסטינים, ובכלל זאת את מי שנולדו בירושלים המזרחית וחיים כאן מזה דורות.

התנהלות המדינה בהליכים לשלילת מעמדם של הארבעה לוקה בפגמים מהותיים. המוקד טען, כי תאריך היעד שקבע משרד הפנים – 8.12.2015 – להגשת הטיעונים בכתב כנגד ההודעות בדבר הכוונה לשלול את מעמדם בישראל של ארבעת הצעירים, אינו מתקבל על הדעת. המוקד חזר והדגיש כי הליך מסירת ההודעות לארבעה היה לקוי בבסיסו: ההודעות לא נתקבלו אלא בשיהוי ניכר לאחר המועד הנקוב בהן, הן כלל לא נמסרו למוקד, המייצג את הארבעה בהליכי שלילת המעמד, ובנוסף לכל – ההודעות נמסרו בעברית ולא בערבית. נוכח העובדה כי מדובר בהחלטה הרת גורל כשלילת מעמד, טען המוקד, הרי שיש לתת לעורכי הדין של הארבעה את מלוא הזמן הנדרש על פי דין לשם הגשת טענות כנגד ההליכים העומדים על הפרק.

חרף פניות המוקד למשרד הפנים, בבקשה לתקן את המעוות ולתת 30 יום להגשת תגובות, שמניינם יחל מהמועד בו נמסרה לעורכי הדין ההודעה בדבר הכוונה לשלול את תושבותו של כל אחד מארבעת הצעירים, ממשיך משרד הפנים להתעלם באופן פסול מן הדרישה הבסיסית למתן פרק הזמן המלא לו זכאים הארבעה. בערר ציין המוקד, כי "ככל שהתוצאות של ההחלטה השלטונית חמורות יותר ובלתי הדירות, גם חיוני יותר שהאדם הנוגע בדבר יוכל להשמיע השגותיו ולהביא תגובתו לטענות נגדו, כדי לנסות להפריכן".

עם הערר הגיש המוקד בקשה למתן צו ארעי וצו ביניים, במטרה להקפיא באופן מיידי את ההליכים לשלילת המעמד, עד שתתקבל החלטת בית הדין בערר שהוגש.

בעקבות מענה שנתקבל ממשרד הפנים שעות ספורות לאחר הגשת הערר, המאריך את מניין הימים להגשת הליכים כנגד שלילת המעמד, לא נותר למוקד אלא לבקש למחקו.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות