ערר בעניינם של ארבעה מתושבי ירושלים המזרחית שעומדים בפני שלילת מעמדם: הפרת הזכות לשימוע בעל פה מהווה פגיעה חמורה בזכותם של הארבעה להליך הוגן המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
21.12.2015
ערר בעניינם של ארבעה מתושבי ירושלים המזרחית שעומדים בפני שלילת מעמדם: הפרת הזכות לשימוע בעל פה מהווה פגיעה חמורה בזכותם של הארבעה להליך הוגן
ערר בעניינם של ארבעה מתושבי ירושלים המזרחית שעומדים בפני שלילת מעמדם: הפרת הזכות לשימוע בעל פה מהווה פגיעה חמורה בזכותם של הארבעה להליך הוגן
מאז פתח שר הפנים בהליכים לשלילת מעמדם של ארבעה צעירים, תושבי ירושלים המזרחית, החשודים בביצוע פיגועים, נחשפה שורה של ליקויים המהווים פגיעה בזכותם של הארבעה להליך הוגן. לאחרונה נוסף לליקויים אלה סירובו של משרד הפנים לערוך לארבעה שימוע בעל פה טרם קבלת החלטה סופית בעניינם. עם קביעת המועד האחרון להגשת טיעונים בכתב בשם ארבעת הצעירים, ליום 15.12.2015, פנה המוקד בדרישה, כי במקביל להגשת הטיעונים בכתב יתקיים שימוע בעל פה. לאור תגובת המדינה, אשר סירבה להתחייב לקיים שימוע בעל פה ולאפשר לארבעת הצעירים להגיב על הטענות נגדם לפני שתינתן החלטה סופית בעניינם, הגיש המוקד להגנת הפרט ביום 17.12.2015 ערר לבית הדין לעררים במחוז ירושלים, בבקשה להורות למדינה לקיים שימוע בעל פה, כמתחייב מן הזכות להליך הוגן.

המוקד הזכיר כי בשנת 2009, במסגרת הליך הנוגע לבקשה לאיחוד משפחות, בו סירב משרד הפנים לאפשר לבני הזוג להגיב לטענות הביטחוניות שהועלו כנגדם, קבע בית המשפט העליון (עע"מ 1038/08), כי על משרד הפנים לגבש נוהל חדש לגבי שימוע וכן התווה בית המשפט מסגרת, המבכרת את צורת השימוע המשולבת: שימוע בכתב ובעל פה. בתחילת 2014, לאחר פניות חוזרת ונשנות של המוקד, תיקן משרד הפנים את הנוהל בהתאם לפסיקת בית המשפט. המוקד ציין, כי מניעת קיומו של שימוע בעל פה, האמור לאפשר לצעירים שכנגדם נפתחו הליכים לשלילת מעמד להשיב לטענות המדינה ולהציג טענות-נגד, בעת שהחלטה כה גורלית לעתידם ולמעמדם עומדת על הפרק, "משמעה פגיעה ביודעין ובמכוון בזכותם להליך הוגן" וכן כי "ככל שהתוצאות של ההחלטה השלטונית חמורות יותר ובלתי הדירות, כך חיוני יותר שהאדם הנוגע בדבר יוכל להשמיע השגותיו ולהביא תגובתו לטענות נגדו, כדי לנסות להפריכן".

את הערר הגיש המוקד יחד עם בקשה למתן צו ארעי וצו ביניים, להקפאת כל ההליכים בעניין הארבעה עד לקבלת החלטה של בית המשפט.

ביום 20.12.2015 התקבל במוקד מכתב ממשרד הפנים, המודיע כי הוחלט לקיים שימוע בעל פה בעניינם של ארבעת הצעירים במהלך הימים הקרובים.
הדפסה הדפסה
שיתוף
מאז פתח שר הפנים בהליכים לשלילת מעמדם של ארבעה צעירים, תושבי ירושלים המזרחית, החשודים בביצוע פיגועים, נחשפה שורה של ליקויים המהווים פגיעה בזכותם של הארבעה להליך הוגן. לאחרונה נוסף לליקויים אלה סירובו של משרד הפנים לערוך לארבעה שימוע בעל פה טרם קבלת החלטה סופית בעניינם. עם קביעת המועד האחרון להגשת טיעונים בכתב בשם ארבעת הצעירים, ליום 15.12.2015, פנה המוקד בדרישה, כי במקביל להגשת הטיעונים בכתב יתקיים שימוע בעל פה. לאור תגובת המדינה, אשר סירבה להתחייב לקיים שימוע בעל פה ולאפשר לארבעת הצעירים להגיב על הטענות נגדם לפני שתינתן החלטה סופית בעניינם, הגיש המוקד להגנת הפרט ביום 17.12.2015 ערר לבית הדין לעררים במחוז ירושלים, בבקשה להורות למדינה לקיים שימוע בעל פה, כמתחייב מן הזכות להליך הוגן.

המוקד הזכיר כי בשנת 2009, במסגרת הליך הנוגע לבקשה לאיחוד משפחות, בו סירב משרד הפנים לאפשר לבני הזוג להגיב לטענות הביטחוניות שהועלו כנגדם, קבע בית המשפט העליון (עע"מ 1038/08), כי על משרד הפנים לגבש נוהל חדש לגבי שימוע וכן התווה בית המשפט מסגרת, המבכרת את צורת השימוע המשולבת: שימוע בכתב ובעל פה. בתחילת 2014, לאחר פניות חוזרת ונשנות של המוקד, תיקן משרד הפנים את הנוהל בהתאם לפסיקת בית המשפט. המוקד ציין, כי מניעת קיומו של שימוע בעל פה, האמור לאפשר לצעירים שכנגדם נפתחו הליכים לשלילת מעמד להשיב לטענות המדינה ולהציג טענות-נגד, בעת שהחלטה כה גורלית לעתידם ולמעמדם עומדת על הפרק, "משמעה פגיעה ביודעין ובמכוון בזכותם להליך הוגן" וכן כי "ככל שהתוצאות של ההחלטה השלטונית חמורות יותר ובלתי הדירות, כך חיוני יותר שהאדם הנוגע בדבר יוכל להשמיע השגותיו ולהביא תגובתו לטענות נגדו, כדי לנסות להפריכן".

את הערר הגיש המוקד יחד עם בקשה למתן צו ארעי וצו ביניים, להקפאת כל ההליכים בעניין הארבעה עד לקבלת החלטה של בית המשפט.

ביום 20.12.2015 התקבל במוקד מכתב ממשרד הפנים, המודיע כי הוחלט לקיים שימוע בעל פה בעניינם של ארבעת הצעירים במהלך הימים הקרובים.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות