חרף המתנה ממושכת לוועדת ערר שתדוּן בבקשותיהם של ארבעה פלסטינים לקבלת היתר כניסה ל"מרחב התפר": הוועדה בוטלה בהתראה של יום אחד בלבד "בשל אילוצי לו"ז של ראש הוועדה" המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
31.01.2016
חרף המתנה ממושכת לוועדת ערר שתדוּן בבקשותיהם של ארבעה פלסטינים לקבלת היתר כניסה ל"מרחב התפר": הוועדה בוטלה בהתראה של יום אחד בלבד "בשל אילוצי לו"ז של ראש הוועדה"
חרף המתנה ממושכת לוועדת ערר שתדוּן בבקשותיהם של ארבעה פלסטינים לקבלת היתר כניסה ל"מרחב התפר": הוועדה בוטלה בהתראה של יום אחד בלבד "בשל אילוצי לו"ז של ראש הוועדה"
ביום 12.1.2016 פנה המוקד להגנת הפרט לפרקליטות המדינה בעניינו של פלסטיני תושב בני נעים באיזור חברון, אשר בקשתו לקבלת היתר כניסה ל"מרחב התפר" סורבה שלושה חודשים קודם לכן. המוקד הדגיש, כי בניגוד לנהלי הצבא, הסירוב לבקשה או הטעמים לו כלל לא נמסרו לאיש עצמו. על הסירוב למד המוקד במהלך בירור טלפוני מול גורמי צבא ביום 12.10.2015. המוקד דרש לדעת מהו הבסיס לסירוב ואם מדובר בסיבה ביטחונית – לפרט ככל האפשר ולהזמין את מבקש ההיתר לוועדת ערר.

בעקבות פניית המוקד הודיע הצבא כי ביום 28.1.2016 תתכנס ועדת ערר כדי לדון בבקשתו של האיש ובשלוש בקשות דומות נוספות.

ואולם יום לפני המועד שנקבע להתכנסות הוועדה, נודע למוקד כי הדיונים בוטלו "בשל אילוצי לו"ז של ראש הוועדה". ביום 28.1.2016 פנה המוקד אל הצבא בדחיפות, בדרישה לקבל לאלתר מועד חלופי לדיון בבקשותיהם של הארבעה. המוקד טען, כי מדובר בהפרה של זכויות מבקשי ההיתרים, תוך התעלמות מלוחות הזמנים הקבועים בנהלי הצבא. כן הדגיש המוקד כי כבר בשנת 2014, עם פרסום השינויים בחקיקה הצבאית המסדירה את משטר ההיתרים ב"מרחב התפר", הביע את התנגדותו לפיצול פרוצדורת הערעור לשני שלבים. למרות טענת הצבא בזמנו, כי הקמתה של ועדת הערר כשלב שני בהליך הערעור, "תביא לשיפור השירות הניתן לתושב הפלסטיני", בפועל נרמסות זכויות התושבים והצבא מפגין זלזול בזמנם של אותם אנשים הממתינים לדיון, אשר בתוצאותיו תלויה פרנסתם.

המוקד דרש כי הדיון החלופי ייקבע למועד לא יאוחר מיום 3.2.2016 והבהיר כי במקרה של אי היענות לבקשתו, ייאלץ לפנות לערכאות.

ביום 31.1.2016 הודיע הצבא כי ועדת ערר שתדון בעניינם של הארבעה תתכנס ביום 4.2.2016 בשעה 9:00.
הדפסה הדפסה
שיתוף
ביום 12.1.2016 פנה המוקד להגנת הפרט לפרקליטות המדינה בעניינו של פלסטיני תושב בני נעים באיזור חברון, אשר בקשתו לקבלת היתר כניסה ל"מרחב התפר" סורבה שלושה חודשים קודם לכן. המוקד הדגיש, כי בניגוד לנהלי הצבא, הסירוב לבקשה או הטעמים לו כלל לא נמסרו לאיש עצמו. על הסירוב למד המוקד במהלך בירור טלפוני מול גורמי צבא ביום 12.10.2015. המוקד דרש לדעת מהו הבסיס לסירוב ואם מדובר בסיבה ביטחונית – לפרט ככל האפשר ולהזמין את מבקש ההיתר לוועדת ערר.

בעקבות פניית המוקד הודיע הצבא כי ביום 28.1.2016 תתכנס ועדת ערר כדי לדון בבקשתו של האיש ובשלוש בקשות דומות נוספות.

ואולם יום לפני המועד שנקבע להתכנסות הוועדה, נודע למוקד כי הדיונים בוטלו "בשל אילוצי לו"ז של ראש הוועדה". ביום 28.1.2016 פנה המוקד אל הצבא בדחיפות, בדרישה לקבל לאלתר מועד חלופי לדיון בבקשותיהם של הארבעה. המוקד טען, כי מדובר בהפרה של זכויות מבקשי ההיתרים, תוך התעלמות מלוחות הזמנים הקבועים בנהלי הצבא. כן הדגיש המוקד כי כבר בשנת 2014, עם פרסום השינויים בחקיקה הצבאית המסדירה את משטר ההיתרים ב"מרחב התפר", הביע את התנגדותו לפיצול פרוצדורת הערעור לשני שלבים. למרות טענת הצבא בזמנו, כי הקמתה של ועדת הערר כשלב שני בהליך הערעור, "תביא לשיפור השירות הניתן לתושב הפלסטיני", בפועל נרמסות זכויות התושבים והצבא מפגין זלזול בזמנם של אותם אנשים הממתינים לדיון, אשר בתוצאותיו תלויה פרנסתם.

המוקד דרש כי הדיון החלופי ייקבע למועד לא יאוחר מיום 3.2.2016 והבהיר כי במקרה של אי היענות לבקשתו, ייאלץ לפנות לערכאות.

ביום 31.1.2016 הודיע הצבא כי ועדת ערר שתדון בעניינם של הארבעה תתכנס ביום 4.2.2016 בשעה 9:00.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות