המוקד לצבא: יש להרחיב את תקופת פתיחתו של שער אלח'ראבה בנפת קלקיליה כדי לאפשר לחקלאי הסביבה לעבד את אדמתם המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
05.04.2016
המוקד לצבא: יש להרחיב את תקופת פתיחתו של שער אלח'ראבה בנפת קלקיליה כדי לאפשר לחקלאי הסביבה לעבד את אדמתם
המוקד לצבא: יש להרחיב את תקופת פתיחתו של שער אלח'ראבה בנפת קלקיליה כדי לאפשר לחקלאי הסביבה לעבד את אדמתם
הדפסה הדפסה
שיתוף
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות