הנדון: פתיחת השער העונתי אלח'ראבה (1262) המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: פתיחת השער העונתי אלח'ראבה (1262)
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 05.04.2016
הנדון: פתיחת השער העונתי אלח'ראבה (1262)
דרישת המוקד להגנת הפרט מהצבא להאריך את תקופת פתיחתו של שער אלח'ראבה בנפת קלקיליה לחודש לכל הפחות ולהגדיל את מספר שעות הפתיחה שלו, על מנת לאפשר לחקלאי הסביבה לעבד את אדמתם. המוקד מציין כי בעונה זו של השנה מתבצע חריש, ופתיחת השער חיונית לתושבי היישוב. המוקד טוען כי המצב הנוכחי, שבו נפתח השער חמישה ימים בלבד ולמספר דקות ביום, אינו הולם את צורכי החקלאים ואינו עולה בקנה אחד עם התחייבויות חוזרות ונשנות של המדינה בפני בג"ץ, לצמצם ככל שניתן את הנזק הנגרם לחקלאים.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
דרישת המוקד להגנת הפרט מהצבא להאריך את תקופת פתיחתו של שער אלח'ראבה בנפת קלקיליה לחודש לכל הפחות ולהגדיל את מספר שעות הפתיחה שלו, על מנת לאפשר לחקלאי הסביבה לעבד את אדמתם. המוקד מציין כי בעונה זו של השנה מתבצע חריש, ופתיחת השער חיונית לתושבי היישוב. המוקד טוען כי המצב הנוכחי, שבו נפתח השער חמישה ימים בלבד ולמספר דקות ביום, אינו הולם את צורכי החקלאים ואינו עולה בקנה אחד עם התחייבויות חוזרות ונשנות של המדינה בפני בג"ץ, לצמצם ככל שניתן את הנזק הנגרם לחקלאים.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות