הנדון: קדם בג"ץ - הוספת שער חקלאי שני על גבי היתרי כניסה למרחב התפר המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: קדם בג"ץ - הוספת שער חקלאי שני על גבי היתרי כניסה למרחב התפר
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 17.04.2016
הנדון: קדם בג"ץ - הוספת שער חקלאי שני על גבי היתרי כניסה למרחב התפר
קדם בג"ץ שהגיש המוקד להגנת הפרט בעניין הגבלת גישתם של בעלי אדמות הנמצאות ממערב לגדר ההפרדה. המוקד דורש כי בכל מקרה שבו ניתן לחקלאים כאלה היתר לגשת לאדמותיהם דרך שער שאינו פתוח כל ימות השנה, יצוין בהיתר שער נוסף הפתוח ברציפות. המוקד מזכיר שלפני כעשור התחייבה המדינה בפני בג"ץ לעשות זאת, אך עד כה לא עמדה במילתה. על רקע זה נאלץ המוקד לפנות לצבא בבקשות חוזרות ונשנות בעניין.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
קדם בג"ץ שהגיש המוקד להגנת הפרט בעניין הגבלת גישתם של בעלי אדמות הנמצאות ממערב לגדר ההפרדה. המוקד דורש כי בכל מקרה שבו ניתן לחקלאים כאלה היתר לגשת לאדמותיהם דרך שער שאינו פתוח כל ימות השנה, יצוין בהיתר שער נוסף הפתוח ברציפות. המוקד מזכיר שלפני כעשור התחייבה המדינה בפני בג"ץ לעשות זאת, אך עד כה לא עמדה במילתה. על רקע זה נאלץ המוקד לפנות לצבא בבקשות חוזרות ונשנות בעניין.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות