בג"ץ 3422/16 - _____ שואהנה נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית ואח' עתירה למען צו על תנאי המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 3422/16 - _____ שואהנה נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית ואח' עתירה למען צו על תנאי
כתבי בי דין | עתירה לבג"ץ | 21.04.2016
בג"ץ 3422/16 - _____ שואהנה נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית ואח' עתירה למען צו על תנאי
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות למדינה להאריך את תקופת פתיחתו של שער אלח'ראבה בנפת קלקיליה או לכל הפחות להגדיל את מספר שעות הפתיחה שלו, על מנת לאפשר לחקלאי הסביבה לעבד את אדמתם. המוקד מציין כי בעונה זו של השנה מתבצע חריש, ופתיחת השער חיונית לתושבי היישוב תולת, שכ-700 דונמים של אדמות חקלאיות השייכות להם נמצאות בצדה המערבי של גדר ההפרדה. המוקד טוען כי המצב הנוכחי, שבו נפתח השער חמישה ימים בלבד ולמספר דקות ביום, אינו הולם את צורכי החקלאים ואינו עולה בקנה אחד עם התחייבויות חוזרות ונשנות של המדינה בפני בג"ץ, לצמצם ככל שניתן את הנזק הנגרם לחקלאים.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות למדינה להאריך את תקופת פתיחתו של שער אלח'ראבה בנפת קלקיליה או לכל הפחות להגדיל את מספר שעות הפתיחה שלו, על מנת לאפשר לחקלאי הסביבה לעבד את אדמתם. המוקד מציין כי בעונה זו של השנה מתבצע חריש, ופתיחת השער חיונית לתושבי היישוב תולת, שכ-700 דונמים של אדמות חקלאיות השייכות להם נמצאות בצדה המערבי של גדר ההפרדה. המוקד טוען כי המצב הנוכחי, שבו נפתח השער חמישה ימים בלבד ולמספר דקות ביום, אינו הולם את צורכי החקלאים ואינו עולה בקנה אחד עם התחייבויות חוזרות ונשנות של המדינה בפני בג"ץ, לצמצם ככל שניתן את הנזק הנגרם לחקלאים.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות