המוקד וארגון גישה במכתב חריף לצבא: התניית יציאתם של תושבי רצועת עזה לחו"ל בהתחייבות שלא לשוב משך שנה הינה בלתי חוקית בעליל ויש לבטלה לאלתר; מדובר בניסיון פסול לעודד את התושבים לעזוב את האזור לצמיתות המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
19.04.2016
המוקד וארגון גישה במכתב חריף לצבא: התניית יציאתם של תושבי רצועת עזה לחו"ל בהתחייבות שלא לשוב משך שנה הינה בלתי חוקית בעליל ויש לבטלה לאלתר; מדובר בניסיון פסול לעודד את התושבים לעזוב את האזור לצמיתות
המוקד וארגון גישה במכתב חריף לצבא: התניית יציאתם של תושבי רצועת עזה לחו"ל בהתחייבות שלא לשוב משך שנה הינה בלתי חוקית בעליל ויש לבטלה לאלתר; מדובר בניסיון פסול לעודד את התושבים לעזוב את האזור לצמיתות
הדפסה הדפסה
שיתוף
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות