הכנסת אישרה זו הפעם השבע-עשרה את הארכת תוקפו של חוק האזרחות והכניסה לישראל: בחודשים הקרובים תבחן הוועדה שהמליצה על הארכת החוק את האפשרות להכניס בו שינויים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
14.06.2016
הכנסת אישרה זו הפעם השבע-עשרה את הארכת תוקפו של חוק האזרחות והכניסה לישראל: בחודשים הקרובים תבחן הוועדה שהמליצה על הארכת החוק את האפשרות להכניס בו שינויים
הכנסת אישרה זו הפעם השבע-עשרה את הארכת תוקפו של חוק האזרחות והכניסה לישראל: בחודשים הקרובים תבחן הוועדה שהמליצה על הארכת החוק את האפשרות להכניס בו שינויים
ביום 13.6.2016 אישרה מליאת הכנסת את בקשת הממשלה להאריך בשנה נוספת את תוקפו של חוק האזרחות והכניסה לישראל, שנחקק בשנת 2003 כ"הוראת שעה" זמנית. תוקף החוק הוארך עד ליום 30.6.2017, ברוב של 65 חברי כנסת מול 14 מתנגדים ושני נמנעים.

השנה, בשונה משנים עברו, נדונה הבקשה להארכת תוקפו של החוק בוועדה משותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת הפנים, קודם הבאתה להצבעה במליאה. הוועדה המשותפת הוסמכה להמליץ למליאת הכנסת על אישור הבקשה, דחייתה או אישורה לתקופה שונה מזו שהוצעה.

ביום 30.5.2016 שיגר המוקד להגנת הפרט מכתב לחברי הוועדה, בו שב והדגיש את עמדתו, לפיה חוק האזרחות והכניסה לישראל אינו חוקתי ודינו להתבטל. בד בבד הודגש במכתב, כי הואיל ולא נראה כי לעת הזו בכוונת המחוקק לבטל את החוק, הרי שבבחינת הרע במיעוטו, על חברי הוועדה לכל הפחות להתנות את הארכת תוקפו בתיקון הסעיפים המתייחסים לילדים ולמי שנמצאים במצב הומניטארי קשה.

בתום דיון שהתקיים ביום 1.6.2016, המליצו חברי הוועדה המשותפת ברוב קולות על הארכת תוקפו של החוק כלשונו. יחד עם זאת נקבע, כי בחצי השנה הקרובה תקיים הוועדה דיונים "על מנת לבחון את השפעת החוק על קבוצות אוכלוסייה מסוימות, ולהציע תיקונים עתידיים בו".
הדפסה הדפסה
שיתוף
ביום 13.6.2016 אישרה מליאת הכנסת את בקשת הממשלה להאריך בשנה נוספת את תוקפו של חוק האזרחות והכניסה לישראל, שנחקק בשנת 2003 כ"הוראת שעה" זמנית. תוקף החוק הוארך עד ליום 30.6.2017, ברוב של 65 חברי כנסת מול 14 מתנגדים ושני נמנעים.

השנה, בשונה משנים עברו, נדונה הבקשה להארכת תוקפו של החוק בוועדה משותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת הפנים, קודם הבאתה להצבעה במליאה. הוועדה המשותפת הוסמכה להמליץ למליאת הכנסת על אישור הבקשה, דחייתה או אישורה לתקופה שונה מזו שהוצעה.

ביום 30.5.2016 שיגר המוקד להגנת הפרט מכתב לחברי הוועדה, בו שב והדגיש את עמדתו, לפיה חוק האזרחות והכניסה לישראל אינו חוקתי ודינו להתבטל. בד בבד הודגש במכתב, כי הואיל ולא נראה כי לעת הזו בכוונת המחוקק לבטל את החוק, הרי שבבחינת הרע במיעוטו, על חברי הוועדה לכל הפחות להתנות את הארכת תוקפו בתיקון הסעיפים המתייחסים לילדים ולמי שנמצאים במצב הומניטארי קשה.

בתום דיון שהתקיים ביום 1.6.2016, המליצו חברי הוועדה המשותפת ברוב קולות על הארכת תוקפו של החוק כלשונו. יחד עם זאת נקבע, כי בחצי השנה הקרובה תקיים הוועדה דיונים "על מנת לבחון את השפעת החוק על קבוצות אוכלוסייה מסוימות, ולהציע תיקונים עתידיים בו".
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות