המוקד להגנת הפרט - המוקד לצבא: מכוח איזו סמכות מבצע הצבא מדידות גורפות של בתים, ללא הוצאת צו הריסה?
חזרה לעמוד הקודם
30.06.2016

המוקד לצבא: מכוח איזו סמכות מבצע הצבא מדידות גורפות של בתים, ללא הוצאת צו הריסה?

מנתונים שאסף המוקד להגנת הפרט עולה, כי במהלך התקופה שבין 12.10.2015 ליום 7.4.2016 ביצע הצבא מיפוי ומדידות הנדסיות של 95 בתים בגדה המערבית, לרבות ירושלים המזרחית, בהם מתגוררות משפחות של חשודים בביצוע פיגועים – זאת מבלי שהוחלט להוציא צווי הריסה לבתים אלו.

בפנייה אל הצבא מיום 30.6.2016 הדגיש המוקד, כי המדידות הללו אינן פעילות טכנית גרידא, אלא כרוכות בהגעה של כוחות גדולים באישון ליל לבית, זורעות בהלה בקרב בני המשפחה, ומותירות אותם בחרדה וחשש תמידי מפני האפשרות שהצבא יחליט להרוס את הבית.

המוקד מוחה על הנוהג למדוד ולמפות בתים באופן גורף ואוטומטי בכל אירוע הנחשד כפיגוע, ללא קשר לתוצאותיו, ודורש כי הצבא יבהיר את מקור הסמכות מכוחה מבוצעות פעולות אלו. כמו כן, שב המוקד ומדגיש את עמדתו, לפיה השימוש בתקנה 119 מכוחה הורס הצבא בתי פלסטינים מהווה ענישה קולקטיבית, האסורה על פי הדין הבינלאומי והמשפט הישראלי גם יחד.

נושאים קשורים