גם השנה מסרב הצבא לאשר ביקור ישראלים בעזה לרגל החגים: "הבחינות שנערכו בעת האחרונה... הצביעו על החמרה בסיכון הביטחוני הנשקף כתוצאה מיציאת ישראלים לרצועת עזה" המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
04.07.2016
גם השנה מסרב הצבא לאשר ביקור ישראלים בעזה לרגל החגים: "הבחינות שנערכו בעת האחרונה... הצביעו על החמרה בסיכון הביטחוני הנשקף כתוצאה מיציאת ישראלים לרצועת עזה"
גם השנה מסרב הצבא לאשר ביקור ישראלים בעזה לרגל החגים: "הבחינות שנערכו בעת האחרונה... הצביעו על החמרה בסיכון הביטחוני הנשקף כתוצאה מיציאת ישראלים לרצועת עזה"
לקראת חודש הרמדאן ועיד אל פיטר, פנה המוקד להגנת הפרט לצבא בעניין ביקורי חג של ישראלים אצל קרובי משפחותיהם המתגוררים ברצועת עזה. לאור הקריטריונים הנוקשים בנושא כניסת ישראלים לעזה, הדגיש המוקד את הפגיעה המתמשכת בזכות לחיי משפחה וטען, כי נטייתה של ישראל לתלות מדיניות פוגענית זו בשיקולים ביטחוניים אינה עולה בקנה אחד עם העובדה, כי ישראל מתירה מעבר אנשים לרצועת עזה בהקשרים שונים, לרבות ביקורי ישראלים בעזה במסגרת נוהל "משפחות חצויות".

בתשובתו מיום 4.7.2016 הודיע הצבא על סירובו להתיר ביקורי משפחות לרגל החגים. כהרגלו, תלה הצבא את הסירוב ב"החמרה בסיכון הביטחוני הנשקף כתוצאה מיציאת ישראלים לרצועת עזה".
הדפסה הדפסה
שיתוף
לקראת חודש הרמדאן ועיד אל פיטר, פנה המוקד להגנת הפרט לצבא בעניין ביקורי חג של ישראלים אצל קרובי משפחותיהם המתגוררים ברצועת עזה. לאור הקריטריונים הנוקשים בנושא כניסת ישראלים לעזה, הדגיש המוקד את הפגיעה המתמשכת בזכות לחיי משפחה וטען, כי נטייתה של ישראל לתלות מדיניות פוגענית זו בשיקולים ביטחוניים אינה עולה בקנה אחד עם העובדה, כי ישראל מתירה מעבר אנשים לרצועת עזה בהקשרים שונים, לרבות ביקורי ישראלים בעזה במסגרת נוהל "משפחות חצויות".

בתשובתו מיום 4.7.2016 הודיע הצבא על סירובו להתיר ביקורי משפחות לרגל החגים. כהרגלו, תלה הצבא את הסירוב ב"החמרה בסיכון הביטחוני הנשקף כתוצאה מיציאת ישראלים לרצועת עזה".
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות