בג"ץ הכשיר הריסה עונשית של בית בקבטיה: "ברכיב ההרתעתי של ההריסה, שהוכח בפנינו במידה מספקת לעת זו, טמונה גם ההצדקה המשפטית והמוסרית" המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
07.07.2016
בג"ץ הכשיר הריסה עונשית של בית בקבטיה: "ברכיב ההרתעתי של ההריסה, שהוכח בפנינו במידה מספקת לעת זו, טמונה גם ההצדקה המשפטית והמוסרית"
בג"ץ הכשיר הריסה עונשית של בית בקבטיה: "ברכיב ההרתעתי של ההריסה, שהוכח בפנינו במידה מספקת לעת זו, טמונה גם ההצדקה המשפטית והמוסרית"
ביום 7.7.2016 ניתן בבג"ץ פסק דין, הדוחה את עתירת המוקד להגנת הפרט כנגד צו הריסה עונשית של בית בקבטיה, נפת סלפית. מדובר בבית משפחתו של צעיר, החשוד במעורבות בפיגוע שאירע ביום 3.2.2016 בשער שכם, בעיר העתיקה בירושלים.

השופטים החליטו פה אחד, כי די בחלק המיוחס לצעיר בתכנון הפיגוע כדי להצדיק את השימוש בתקנה 119, מכוחה מורה המפקד הצבאי על הריסה של בתי פלסטינים. זאת חרף העובדה שהצעיר לא נמנה על המעורבים הישירים בפיגוע, אשר בתיהם נהרסו זה מכבר, לאחר שצווי ההריסה אושרו בבג"ץ.

בית המשפט קבע, כי חוות הדעת העדכנית שהגישה המדינה לגבי מידת ההרתעה שבהריסת בתים ביחס למפגעים פוטנציאליים ומשפחותיהם, מלמדת כי "הראיות המוחשיות [להרתעה] עולות בהרבה על אינדיקציות בכיוון ההפוך".

בית המשפט קבע, כי צו הביניים לעיכוב בביצוע ההריסה יפקע תוך עשרה ימים ממועד פסק הדין.
הדפסה הדפסה
שיתוף
ביום 7.7.2016 ניתן בבג"ץ פסק דין, הדוחה את עתירת המוקד להגנת הפרט כנגד צו הריסה עונשית של בית בקבטיה, נפת סלפית. מדובר בבית משפחתו של צעיר, החשוד במעורבות בפיגוע שאירע ביום 3.2.2016 בשער שכם, בעיר העתיקה בירושלים.

השופטים החליטו פה אחד, כי די בחלק המיוחס לצעיר בתכנון הפיגוע כדי להצדיק את השימוש בתקנה 119, מכוחה מורה המפקד הצבאי על הריסה של בתי פלסטינים. זאת חרף העובדה שהצעיר לא נמנה על המעורבים הישירים בפיגוע, אשר בתיהם נהרסו זה מכבר, לאחר שצווי ההריסה אושרו בבג"ץ.

בית המשפט קבע, כי חוות הדעת העדכנית שהגישה המדינה לגבי מידת ההרתעה שבהריסת בתים ביחס למפגעים פוטנציאליים ומשפחותיהם, מלמדת כי "הראיות המוחשיות [להרתעה] עולות בהרבה על אינדיקציות בכיוון ההפוך".

בית המשפט קבע, כי צו הביניים לעיכוב בביצוע ההריסה יפקע תוך עשרה ימים ממועד פסק הדין.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות