המוקד להגנת הפרט למשרד הבריאות: פלסטינים הצפויים לקבל בחודשים הקרובים מעמד ארעי בישראל במסגרת הליך לאיחוד משפחות יינזקו מתקנות הבריאות החדשות המוקד להגנת הפרט
חיפוש
11.08.2016
המוקד להגנת הפרט למשרד הבריאות: פלסטינים הצפויים לקבל בחודשים הקרובים מעמד ארעי בישראל במסגרת הליך לאיחוד משפחות יינזקו מתקנות הבריאות החדשות
הדפסה הדפסה
שיתוף
בעקבות עתירה לבג"ץ שהוגשה על ידי האגודה לזכויות האזרח בישראל וארגוני זכויות אדם נוספים, נקבע כי החל מיום 1.8.2016 יחולו תקנות ביטוח בריאות ממלכתי גם על פלסטינים המתגוררים בישראל מכוח היתרי שהייה בלבד ואינם זכאים לשדרג את מעמדם בשל האיסור שבחוק האזרחות והכניסה לישראל. ההסדר בנושא ביטוח הבריאות, שהושג במסגרת העתירה, מקנה למי שמחזיקים בהיתר שהייה בישראל את האפשרות להירשם באחת מקופות החולים ולקבל שירותי בריאות בהיקף דומה לשירותים שניתנים לתושבי המדינה ואזרחיה. אולם התנאי להיכלל בהסדר – שההצטרפות אליו היא חובה – הוא תשלום "דמי כניסה" חד פעמיים בסכום גבוה, בנוסף לתשלום חודשי קבוע. מכאן שכל מי שזכאי להיכלל בהסדר אך לא יבקש להירשם בקופת החולים, בשל חסרון כיס או מסיבה אחרת, יצורף באופן אוטומטי ויצבור חוב לקופה.

ביום 11.8.2016 פנה המוקד להגנת הפרט למשרד הבריאות, בבקשה שלא להחיל את תקנות הבריאות החדשות על קבוצה מוגדרת של כ-2000 פלסטינים, החיים בישראל מזה שנים רבות מכוח היתרי שהייה, במסגרת הליך לאיחוד משפחות. לאחרונה הכריז שר הפנים כי אותם חברי קבוצה מוגדרת זכאים לקבל תעודות זהות ישראליות עד מרץ 2017, ולפיכך ייהנו מזכויות סוציאליות – לרבות ביטוח בריאות ממלכתי. אי לכך, הדגיש המוקד, אין כל הצדקה להחיל עליהם את התקנות החדשות ולחייב אותם בהצטרפות לביטוח היקר, המיועד למי שמחזיקים בהיתרי שהייה בלבד. יש לאפשר למי שמעוניינים בכך לבטח את עצמם למשך התקופה הקצרה עד לקבלת תעודת הזהות, אולם אין לחייבם להצטרף להסדר בשלב זה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות