מעט מדי, לאט מדי: בהוראת בג"ץ נדרש המינהל האזרחי לשרטט מנגנון לייעול עבודתו מול תושבים פלסטינים, אך מסתפק בפיקוח על עמידה בלוחות זמנים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
04.09.2016
מעט מדי, לאט מדי: בהוראת בג"ץ נדרש המינהל האזרחי לשרטט מנגנון לייעול עבודתו מול תושבים פלסטינים, אך מסתפק בפיקוח על עמידה בלוחות זמנים
מעט מדי, לאט מדי: בהוראת בג"ץ נדרש המינהל האזרחי לשרטט מנגנון לייעול עבודתו מול תושבים פלסטינים, אך מסתפק בפיקוח על עמידה בלוחות זמנים
ביום 5.7.2016 ניתן בבג"ץ פסק דין קצר בעתירה שהגיש המוקד להגנת הפרט, בו מתחו השופטים ביקורת חריפה על מערך טיפול כושל של המינהל האזרחי בבקשותיהם של פלסטינים, לרבות חריגה מתמדת מלוחות הזמנים הקבועים בנהלי הצבא. בית המשפט הבהיר, כי מאס בהתנהלותה של המדינה, הכופה על הפונים לגלגל את עניינם לפתחו של בית המשפט העליון: "מי מתחשב בו [בבית המשפט] בכלל ובזמנם של אנשי המזכירות והשופטים... נלאינו מכגון דא". בנוסף הורו השופטים למדינה להגיש הודעה בתוך שבוע ממועד פסק הדין, בליווי תצהיר של ראש המינהל האזרחי, שתסביר את התנהלותה ותשרטט מנגנון לטיפול בכשלים.

בחלוף חודשיים ממתן פסק הדין הגישה המדינה הודעה לקונית, בצירוף תצהיר של ראש המינהל האזרחי, שמסר כי מעתה יוטל פיקוח הדוק יותר על העמידה בלוחות הזמנים הקיימים. לא ניתן כל הסבר להתנהלותו הכושלת של גוף זה, לא שורטט מנגנון לייעול או לקיצור לוחות הזמנים – נדמה כי המלצות בג"ץ לא מיושמות לפי שעה. יחד עם זאת מסרה המדינה, כי היא שוקלת להעביר למנהלות התיאום והקישור האיזוריות את הסמכות למסור מענה לבקשות של פלסטינים, בשונה מהמצב כיום, בו סמכות זו נתונה רק בידי קצין פניות הציבור של המינהל האזרחי.
הדפסה הדפסה
שיתוף
ביום 5.7.2016 ניתן בבג"ץ פסק דין קצר בעתירה שהגיש המוקד להגנת הפרט, בו מתחו השופטים ביקורת חריפה על מערך טיפול כושל של המינהל האזרחי בבקשותיהם של פלסטינים, לרבות חריגה מתמדת מלוחות הזמנים הקבועים בנהלי הצבא. בית המשפט הבהיר, כי מאס בהתנהלותה של המדינה, הכופה על הפונים לגלגל את עניינם לפתחו של בית המשפט העליון: "מי מתחשב בו [בבית המשפט] בכלל ובזמנם של אנשי המזכירות והשופטים... נלאינו מכגון דא". בנוסף הורו השופטים למדינה להגיש הודעה בתוך שבוע ממועד פסק הדין, בליווי תצהיר של ראש המינהל האזרחי, שתסביר את התנהלותה ותשרטט מנגנון לטיפול בכשלים.

בחלוף חודשיים ממתן פסק הדין הגישה המדינה הודעה לקונית, בצירוף תצהיר של ראש המינהל האזרחי, שמסר כי מעתה יוטל פיקוח הדוק יותר על העמידה בלוחות הזמנים הקיימים. לא ניתן כל הסבר להתנהלותו הכושלת של גוף זה, לא שורטט מנגנון לייעול או לקיצור לוחות הזמנים – נדמה כי המלצות בג"ץ לא מיושמות לפי שעה. יחד עם זאת מסרה המדינה, כי היא שוקלת להעביר למנהלות התיאום והקישור האיזוריות את הסמכות למסור מענה לבקשות של פלסטינים, בשונה מהמצב כיום, בו סמכות זו נתונה רק בידי קצין פניות הציבור של המינהל האזרחי.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות