הצבא נכשל באיתור שלוש גופות פלסטינים המוחזקות בידי ישראל מעל 13 שנה: המדינה מסרבת למסור למשפחות מידע בעניין; המוקד עתר לבית המשפט המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
04.12.2016
הצבא נכשל באיתור שלוש גופות פלסטינים המוחזקות בידי ישראל מעל 13 שנה: המדינה מסרבת למסור למשפחות מידע בעניין; המוקד עתר לבית המשפט
הצבא נכשל באיתור שלוש גופות פלסטינים המוחזקות בידי ישראל מעל 13 שנה: המדינה מסרבת למסור למשפחות מידע בעניין; המוקד עתר לבית המשפט
נוכח התנהלותה השערורייתית של ישראל בטיפול בגופות פלסטינים המוחזקות בידי ישראל וכשלים רבים באיתורן, עתר המוקד להגנת הפרט בכמה הזדמנויות לבית המשפט, כדי להשיב גופות פלסטינים למשפחותיהם, על מנת שיוכלו להביאן לקבורה. במסגרת עתירות שהגיש המוקד בשם שלוש משפחות, שגופות בניהן מוחזקות בידי ישראל מאז האינתיפאדה השנייה, הודיעה המדינה בנובמבר 2014, כי "מוצו האפשרויות לאיתור [שלוש הגופות האבודות], ולפיכך מבחינה מעשית אין אפשרות להשיבן למשפחות".

בהמשך לעתירות, פנה המוקד ביום 23.3.2016 למרכז הלאומי לרפואה משפטית בבקשה לפי חוק חופש המידע, בעניין שלוש הגופות. בקשתו של המוקד לקבל לידיו את המסמכים הרלבנטיים לנושא לא נענתה במשך חודשים, למרות שבהתכתבות מוקדמת נמסר כי המסמכים מצויים בידי המרכז, וחרף חובתן של הרשויות לענות לפניות לפי חוק חופש המידע בתוך 30 יום.

לאור זאת, עתר המוקד ביום 10.8.2016 לבית המשפט המחוזי בירושלים, להורות למרכז לרפואה משפטית למסור את המידע המבוקש. המוקד הדגיש את חשיבותו המיוחדת של המידע המבוקש למשפחות הנעדרים, הממשיכות בעל כורחן במסע חיפוש אחר הגופות שנעלמו. עוד ציין המוקד את החשיבות הציבורית שבחשיפת התנהלותן של הרשויות, שהביאה להיעלמות גופותיהם של שלושת הפלסטינים.

בדיון שהתקיים ביום 1.12.2016 הסכימה המדינה, בהמלצת בית המשפט, למסור לידי המוקד את החומרים המבוקשים, בכפוף לאישור מראש של גורמי הביטחון הרלבנטיים. המדינה התחייבה לעדכן את בית המשפט בטיפול בעניין עד ליום 1.1.2017.
הדפסה הדפסה
שיתוף
נוכח התנהלותה השערורייתית של ישראל בטיפול בגופות פלסטינים המוחזקות בידי ישראל וכשלים רבים באיתורן, עתר המוקד להגנת הפרט בכמה הזדמנויות לבית המשפט, כדי להשיב גופות פלסטינים למשפחותיהם, על מנת שיוכלו להביאן לקבורה. במסגרת עתירות שהגיש המוקד בשם שלוש משפחות, שגופות בניהן מוחזקות בידי ישראל מאז האינתיפאדה השנייה, הודיעה המדינה בנובמבר 2014, כי "מוצו האפשרויות לאיתור [שלוש הגופות האבודות], ולפיכך מבחינה מעשית אין אפשרות להשיבן למשפחות".

בהמשך לעתירות, פנה המוקד ביום 23.3.2016 למרכז הלאומי לרפואה משפטית בבקשה לפי חוק חופש המידע, בעניין שלוש הגופות. בקשתו של המוקד לקבל לידיו את המסמכים הרלבנטיים לנושא לא נענתה במשך חודשים, למרות שבהתכתבות מוקדמת נמסר כי המסמכים מצויים בידי המרכז, וחרף חובתן של הרשויות לענות לפניות לפי חוק חופש המידע בתוך 30 יום.

לאור זאת, עתר המוקד ביום 10.8.2016 לבית המשפט המחוזי בירושלים, להורות למרכז לרפואה משפטית למסור את המידע המבוקש. המוקד הדגיש את חשיבותו המיוחדת של המידע המבוקש למשפחות הנעדרים, הממשיכות בעל כורחן במסע חיפוש אחר הגופות שנעלמו. עוד ציין המוקד את החשיבות הציבורית שבחשיפת התנהלותן של הרשויות, שהביאה להיעלמות גופותיהם של שלושת הפלסטינים.

בדיון שהתקיים ביום 1.12.2016 הסכימה המדינה, בהמלצת בית המשפט, למסור לידי המוקד את החומרים המבוקשים, בכפוף לאישור מראש של גורמי הביטחון הרלבנטיים. המדינה התחייבה לעדכן את בית המשפט בטיפול בעניין עד ליום 1.1.2017.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות