צו אטימה עונשית הוּצא לבית משפחתו של מבצע הפיגוע בארמון הנציב, תושב ג'בל מוכבר: "הדבר נחוץ לשם הרתעת מחבלים פוטנציאליים", טוען הצבא; המוקד: במהלך 2016-2015 נהרסו שמונה בתים בג'בל מוכבר ובשכונה הסמוכה צור באהר; "כפי שניתן לראות, הריסות אלה לא הרתיעו" המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
18.01.2017
צו אטימה עונשית הוּצא לבית משפחתו של מבצע הפיגוע בארמון הנציב, תושב ג'בל מוכבר: "הדבר נחוץ לשם הרתעת מחבלים פוטנציאליים", טוען הצבא; המוקד: במהלך 2016-2015 נהרסו שמונה בתים בג'בל מוכבר ובשכונה הסמוכה צור באהר; "כפי שניתן לראות, הריסות אלה לא הרתיעו"
צו אטימה עונשית הוּצא לבית משפחתו של מבצע הפיגוע בארמון הנציב, תושב ג'בל מוכבר: "הדבר נחוץ לשם הרתעת מחבלים פוטנציאליים", טוען הצבא; המוקד: במהלך 2016-2015 נהרסו שמונה בתים בג'בל מוכבר ובשכונה הסמוכה צור באהר; "כפי שניתן לראות, הריסות אלה לא הרתיעו"
ביום 12.1.2017 הוציא הצבא צו אטימה עונשית לבית בג'בל מוכבר שבירושלים המזרחית, בו התגורר מבצע הפיגוע מיום 8.1.2017 בארמון הנציב בירושלים. בבית מתגוררים הוריו ואחיו של הצעיר וכן אלמנתו וארבעת ילדיהם הקטנים. צו האטימה מתייחס לקומת המרתף ולחלק מקומת הקרקע, ששימשו, לטענת הצבא, את המפגע.

ביום 17.1.2017 פנה המוקד להגנת הפרט לצבא בהשגה על צו האטימה וטען, כי מדובר בצעד נקמני נגד המשפחה – שכן המפגע אינו בין החיים ולמשפחה לא הייתה כל מעורבות באירוע – ובענישה קולקטיבית, האסורה על פי הדין הבינלאומי.

המוקד הבהיר, כי אטימת החלקים בבית, כמצוין בצו, תפגע באלמנה וביתומים, המתגוררים באותם חלקים. זאת ועוד – בניגוד להצהרות הצבא, לפיהן צעד זה נדרש למטרות "הרתעה", הרי שעובדה היא כי שמונה הריסות ואטימות עונשיות, שביצע הצבא במהלך השנתיים האחרונות בשכונת ג'בל מוכבר, ממנה יצא המפגע, ובשכונה הסמוכה לה צור באהר, לא הרתיעו את אותו צעיר מלבצע את הפיגוע.
הדפסה הדפסה
שיתוף
ביום 12.1.2017 הוציא הצבא צו אטימה עונשית לבית בג'בל מוכבר שבירושלים המזרחית, בו התגורר מבצע הפיגוע מיום 8.1.2017 בארמון הנציב בירושלים. בבית מתגוררים הוריו ואחיו של הצעיר וכן אלמנתו וארבעת ילדיהם הקטנים. צו האטימה מתייחס לקומת המרתף ולחלק מקומת הקרקע, ששימשו, לטענת הצבא, את המפגע.

ביום 17.1.2017 פנה המוקד להגנת הפרט לצבא בהשגה על צו האטימה וטען, כי מדובר בצעד נקמני נגד המשפחה – שכן המפגע אינו בין החיים ולמשפחה לא הייתה כל מעורבות באירוע – ובענישה קולקטיבית, האסורה על פי הדין הבינלאומי.

המוקד הבהיר, כי אטימת החלקים בבית, כמצוין בצו, תפגע באלמנה וביתומים, המתגוררים באותם חלקים. זאת ועוד – בניגוד להצהרות הצבא, לפיהן צעד זה נדרש למטרות "הרתעה", הרי שעובדה היא כי שמונה הריסות ואטימות עונשיות, שביצע הצבא במהלך השנתיים האחרונות בשכונת ג'בל מוכבר, ממנה יצא המפגע, ובשכונה הסמוכה לה צור באהר, לא הרתיעו את אותו צעיר מלבצע את הפיגוע.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות