המוקד להגנת הפרט - גירושם של חמישה בני משפחה של מבצע הפיגוע בארמון הנציב נמנע לפי שעה: בית הדין לעררים הוציא צווים ארעיים, המקפיאים את הגירוש; המדינה יכולה להגיב בתוך 7 ימים
חזרה לעמוד הקודם
29.01.2017

גירושם של חמישה בני משפחה של מבצע הפיגוע בארמון הנציב נמנע לפי שעה: בית הדין לעררים הוציא צווים ארעיים, המקפיאים את הגירוש; המדינה יכולה להגיב בתוך 7 ימים

ביום 25.1.2017 הודיע שר הפנים דרעי כי שלל את מעמדם בישראל של 11 מבני משפחתו של מבצע הפיגוע מיום 8.1.2017 בארמון הנציב בירושלים. נכון לשעה זו, קיבל המוקד להגנת הפרט הודעה על שלילת מעמדם של חמישה מתוך שבעה בני משפחה, אותם הוא מייצג:

אמו של מבצע הפיגוע, בת 63, תושבת ישראל, אם לשמונה ילדים וסבתא לנכדים תושבי ישראל, החיה בירושלים מזה 30 שנה;

אחיינו, בן 22, המתגורר עם משפחתו בירושלים מזה 9 שנים, מכוח היתרי שהייה במסגרת הליך לאיחוד משפחות (אחמ"ש);

גיסתו, בת-זוגו של אחיו של מבצע הפיגוע, אם לשמונה ילדים, הקטן שבהם בן חודשיים, המתגוררת עם משפחתה בירושלים מזה 21 שנה, מכוח היתרי שהייה במסגרת הליך לאחמ"ש;

גיסו, בן-זוגה של אחותו של מבצע הפיגוע, הנשוי לה מזה 27 שנה, אב לשישה ילדים, רופא שיניים בהכשרתו, המתגורר בירושלים 14 שנה, מכוח היתרי שהייה במסגרת הליך לאחמ"ש;

אחיינו של מבצע הפיגוע, בן 26, המתגורר בירושלים מזה 14 שנה, מכוח היתרי שהייה במסגרת הליך לאחמ"ש.

חרף התנגדות המוקד להליך המזורז בו נשלל מעמדם בישראל של בני המשפחה ולהחלטה הפסולה מעיקרה, שנתקבלה על בסיס שיקולים זרים ורק בשל קירבת משפחה למפגע, גזר שר הפנים על אנשים אלו גירוש מביתם וניתוק ממשפחותיהם וקהילתם, על לא עוול בכפם.

ביום 26.1.2017 הוציא בית הדין לעררים צווים ארעיים, המקפיאים לפי שעה את החלטת שר הפנים. למדינה ניתנה אפשרות לערער על ההחלטה בתוך 7 ימים.