המוקד לבית הדין לעררים: ההחלטה לשלול את מעמדם של בני משפחתו של מבצע הפיגוע בארמון הנציב, בהליך בזק בלתי הוגן, מוּנעת משיקולים זרים ועומדת בסתירה מוחלטת להוראות החוק המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
26.01.2017
המוקד לבית הדין לעררים: ההחלטה לשלול את מעמדם של בני משפחתו של מבצע הפיגוע בארמון הנציב, בהליך בזק בלתי הוגן, מוּנעת משיקולים זרים ועומדת בסתירה מוחלטת להוראות החוק
המוקד לבית הדין לעררים: ההחלטה לשלול את מעמדם של בני משפחתו של מבצע הפיגוע בארמון הנציב, בהליך בזק בלתי הוגן, מוּנעת משיקולים זרים ועומדת בסתירה מוחלטת להוראות החוק
ימים מספר לאחר הפיגוע ביום 8.1.2017 בארמון הנציב, קיבלו 13 מבני משפחתו של מבצע הפיגוע הודעה משר הפנים על כוונתו לשלול את מעמדם בישראל, באמתלה שיש "מידע לפיו מספר גורמים במשפחה המורחבת שלכם חשודים בזיקה לארגון דאע"ש ובמעורבות בפעילות טרור". בני המשפחה זומנו לשימוע לקראת שלילת מעמדם מהיום למחר!

בעקבות התנגדות המוקד להגנת הפרט למחטף שתכנן השר, ניתן למשפחה פרק זמן של כשבוע כדי להתכונן לשימועים לקראת שלילת מעמדם. המוקד הדגיש בטיעונים שבכתב, כי החלטת השר עומדת בסתירה מוחלטת להוראות החוק, וכי מדובר בהחלטה בלתי סבירה ופוגענית, שניתנה משיקולים זרים, תוך פגיעה אנושה בזכויות היסוד של בני המשפחה.

חרף זאת, ביום 25.1.2017 הודיע שר הפנים, כי שלל את מעמדם בישראל של 11 מבני המשפחה; נכון לשעה זו, המוקד קיבל הודעות על שלילת מעמדם של חמישה מתוך שבעת בני המשפחה אותם הוא מייצג.

ההודעות שנשלחו בתום הליך בזק בלתי הוגן מציינות, כי "התקיים דיון אצל שר הפנים עם גורמי הביטחון. בדיון הוצג מידע לפיו מספר גורמים במשפחה המורחבת שלכם חשודים בזיקה לארגון דאע"ש ובמעורבות בפעילות טרור, ולפיכך קיים חשש ביטחוני מהמשך שהייתך בישראל". דהיינו, שר הפנים החליט על צעד דרקוני ובלתי הפיך כשלילת מעמדו של אדם – שכל חייו במקום בו הוא נטוע – על בסיס חשד בלבד, המיוחס ל"גורמים" שזהותם עלומה.

בעקבות ההחלטה הנקמנית שקיבל שר הפנים, המהווה ענישה קולקטיבית לכל דבר ועניין, פנה המוקד לבית הדין לעררים בבהילות, ביום 26.1.2017, בדרישה למנוע את גירושם של בני המשפחה מישראל ולהורות על ביטולה של ההחלטה הפסולה.
הדפסה הדפסה
שיתוף
ימים מספר לאחר הפיגוע ביום 8.1.2017 בארמון הנציב, קיבלו 13 מבני משפחתו של מבצע הפיגוע הודעה משר הפנים על כוונתו לשלול את מעמדם בישראל, באמתלה שיש "מידע לפיו מספר גורמים במשפחה המורחבת שלכם חשודים בזיקה לארגון דאע"ש ובמעורבות בפעילות טרור". בני המשפחה זומנו לשימוע לקראת שלילת מעמדם מהיום למחר!

בעקבות התנגדות המוקד להגנת הפרט למחטף שתכנן השר, ניתן למשפחה פרק זמן של כשבוע כדי להתכונן לשימועים לקראת שלילת מעמדם. המוקד הדגיש בטיעונים שבכתב, כי החלטת השר עומדת בסתירה מוחלטת להוראות החוק, וכי מדובר בהחלטה בלתי סבירה ופוגענית, שניתנה משיקולים זרים, תוך פגיעה אנושה בזכויות היסוד של בני המשפחה.

חרף זאת, ביום 25.1.2017 הודיע שר הפנים, כי שלל את מעמדם בישראל של 11 מבני המשפחה; נכון לשעה זו, המוקד קיבל הודעות על שלילת מעמדם של חמישה מתוך שבעת בני המשפחה אותם הוא מייצג.

ההודעות שנשלחו בתום הליך בזק בלתי הוגן מציינות, כי "התקיים דיון אצל שר הפנים עם גורמי הביטחון. בדיון הוצג מידע לפיו מספר גורמים במשפחה המורחבת שלכם חשודים בזיקה לארגון דאע"ש ובמעורבות בפעילות טרור, ולפיכך קיים חשש ביטחוני מהמשך שהייתך בישראל". דהיינו, שר הפנים החליט על צעד דרקוני ובלתי הפיך כשלילת מעמדו של אדם – שכל חייו במקום בו הוא נטוע – על בסיס חשד בלבד, המיוחס ל"גורמים" שזהותם עלומה.

בעקבות ההחלטה הנקמנית שקיבל שר הפנים, המהווה ענישה קולקטיבית לכל דבר ועניין, פנה המוקד לבית הדין לעררים בבהילות, ביום 26.1.2017, בדרישה למנוע את גירושם של בני המשפחה מישראל ולהורות על ביטולה של ההחלטה הפסולה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות