בג"ץ למדינה: "יש צורך במאמץ להקל ככל הניתן על האוכלוסייה הפלסטינית הנזקקת להיתרים במישור המינהלי, כדי לפשט את החיים... והדבר אינו בשמים כמובן" המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
23.04.2017
בג"ץ למדינה: "יש צורך במאמץ להקל ככל הניתן על האוכלוסייה הפלסטינית הנזקקת להיתרים במישור המינהלי, כדי לפשט את החיים... והדבר אינו בשמים כמובן"
בג"ץ למדינה: "יש צורך במאמץ להקל ככל הניתן על האוכלוסייה הפלסטינית הנזקקת להיתרים במישור המינהלי, כדי לפשט את החיים... והדבר אינו בשמים כמובן"
במסגרת עתירה שהגיש המוקד להגנת הפרט נגד הצבא, כדי לקבל תשובה לבקשה להתיר יציאתו לחו"ל של פלסטיני מהגדה המערבית, מתח בג"ץ ביקורת קשה על המדינה בשל טיפולה הכושל בבקשות של פלסטינים להסרת המניעה מעל יציאתם לחו"ל. בפסק דין קצר שניתן ביום 5.7.2016 הבהיר בית המשפט, כי מאס בבזבוז של זמנו היקר, והורה למדינה להגיש תוך שבוע הודעה, בליווי תצהיר של ראש המינהל האזרחי, באשר לשאלה "מדוע אין משיבים במועד לפונים... והם נאלצים להגיש עתירה על כל בזבוז המשאבים של הצדדים", ולשרטט מנגנון מפורט לטיפול ולמניעת הכשלים.

ביום 4.9.2016, ובחלוף חודשיים(!) ממתן פסק הדין, הגישה המדינה לבג"ץ הודעה קצרה ודלה, בליווי תצהיר של ראש המינהל האזרחי, שאין בה לא הסבר להתנהלותה הכושלת ולא שרטוט מנגנון לייעול המערכת. במקום זאת מסרה המדינה, כי במקרים בהם הטיפול בבקשות ליציאה לחו"ל מתעכב, ידווח על כך לגורמים מסוימים במינהל האזרחי – שגם לטיפולם ייאלצו הפונים להמתין. עוד נמסר כי במקום שהתשובות לפונים ירוכזו בידי גורם אחד, כפי שהיה עד כה, תבוזר סמכות המענה למינהלות התיאום והקישור האיזוריות.

במכתב למדינה מיום 7.11.2016 הדגיש המוקד, כי "אין בהודעה לבית המשפט ובתצהיר... פתרון מספק למקרים הרבים בהם פונים פלסטינים שאינם מקבלים מענה לבקשותיהם להסרת המניעה [לצאת לחו"ל]". לאור זאת דרש המוקד, כי המדינה תיצור מנגנון ממשי ומפורט, בהתאם להוראת בג"ץ. בהודעה מעדכנת לבית המשפט מיום 8.2.2017 לא העלתה המדינה בשורה חדשה, ושוב הסתפקה בתכנון ישיבות שונות ובחידוד הנהלים הקיימים.

בתגובה לאזלת היד של המדינה שב המוקד ודרש, כי המדינה תציג מנגנון למניעת מקרים חוזרים ונשנים של עיכוב במתן תשובה לפניות התושבים הפלסטינים, התלויים בצבא לניהול חיי היומיום שלהם. כמו כן עמד המוקד על כך, שההחלטה לבזר את אחריות הטיפול במענה לפניות התושבים הובילה להרעה משמעותית במצב הבעייתי ממילא. מאז השינוי האמור התארך הליך קבלת התשובה מהצבא עוד יותר, וגורמים רבים בצבא אף אינם מעודכנים בנוהל העבודה החדש, דבר המחריף את הסבך הביורוקרטי.

בהחלטה קצרה מיום 20.4.2017 קבע בג"ץ, כי "האידיאולוגיה צריכה להיות פשוטה: מבלי לפגוע כהוא זה בביטחון... יש צורך במאמץ להקל ככל הניתן על האוכלוסייה הפלסטינית הנזקקת להיתרים במישור המינהלי, כדי לפשט את החיים במציאות המדינית, המשפטית והיומיומית המורכבת". עוד נאמר כי "העתירות הרבות המוגשות ונמחקות בטרם דיון כיון שנפתרה הבעיה הקונקרטית, והמוכחות על-ידי כך כמיותרות מעיקרן אילו טופל הנושא, מעידות כמאה עדים על הצורך בשיפור... יש צורך להגיע למצב מערכתי מסודר ובהיר, והדבר אינו בשמים כמובן".

דיון נוסף ייערך ביום 9.5.2017 בשעה 11:00.
הדפסה הדפסה
שיתוף
במסגרת עתירה שהגיש המוקד להגנת הפרט נגד הצבא, כדי לקבל תשובה לבקשה להתיר יציאתו לחו"ל של פלסטיני מהגדה המערבית, מתח בג"ץ ביקורת קשה על המדינה בשל טיפולה הכושל בבקשות של פלסטינים להסרת המניעה מעל יציאתם לחו"ל. בפסק דין קצר שניתן ביום 5.7.2016 הבהיר בית המשפט, כי מאס בבזבוז של זמנו היקר, והורה למדינה להגיש תוך שבוע הודעה, בליווי תצהיר של ראש המינהל האזרחי, באשר לשאלה "מדוע אין משיבים במועד לפונים... והם נאלצים להגיש עתירה על כל בזבוז המשאבים של הצדדים", ולשרטט מנגנון מפורט לטיפול ולמניעת הכשלים.

ביום 4.9.2016, ובחלוף חודשיים(!) ממתן פסק הדין, הגישה המדינה לבג"ץ הודעה קצרה ודלה, בליווי תצהיר של ראש המינהל האזרחי, שאין בה לא הסבר להתנהלותה הכושלת ולא שרטוט מנגנון לייעול המערכת. במקום זאת מסרה המדינה, כי במקרים בהם הטיפול בבקשות ליציאה לחו"ל מתעכב, ידווח על כך לגורמים מסוימים במינהל האזרחי – שגם לטיפולם ייאלצו הפונים להמתין. עוד נמסר כי במקום שהתשובות לפונים ירוכזו בידי גורם אחד, כפי שהיה עד כה, תבוזר סמכות המענה למינהלות התיאום והקישור האיזוריות.

במכתב למדינה מיום 7.11.2016 הדגיש המוקד, כי "אין בהודעה לבית המשפט ובתצהיר... פתרון מספק למקרים הרבים בהם פונים פלסטינים שאינם מקבלים מענה לבקשותיהם להסרת המניעה [לצאת לחו"ל]". לאור זאת דרש המוקד, כי המדינה תיצור מנגנון ממשי ומפורט, בהתאם להוראת בג"ץ. בהודעה מעדכנת לבית המשפט מיום 8.2.2017 לא העלתה המדינה בשורה חדשה, ושוב הסתפקה בתכנון ישיבות שונות ובחידוד הנהלים הקיימים.

בתגובה לאזלת היד של המדינה שב המוקד ודרש, כי המדינה תציג מנגנון למניעת מקרים חוזרים ונשנים של עיכוב במתן תשובה לפניות התושבים הפלסטינים, התלויים בצבא לניהול חיי היומיום שלהם. כמו כן עמד המוקד על כך, שההחלטה לבזר את אחריות הטיפול במענה לפניות התושבים הובילה להרעה משמעותית במצב הבעייתי ממילא. מאז השינוי האמור התארך הליך קבלת התשובה מהצבא עוד יותר, וגורמים רבים בצבא אף אינם מעודכנים בנוהל העבודה החדש, דבר המחריף את הסבך הביורוקרטי.

בהחלטה קצרה מיום 20.4.2017 קבע בג"ץ, כי "האידיאולוגיה צריכה להיות פשוטה: מבלי לפגוע כהוא זה בביטחון... יש צורך במאמץ להקל ככל הניתן על האוכלוסייה הפלסטינית הנזקקת להיתרים במישור המינהלי, כדי לפשט את החיים במציאות המדינית, המשפטית והיומיומית המורכבת". עוד נאמר כי "העתירות הרבות המוגשות ונמחקות בטרם דיון כיון שנפתרה הבעיה הקונקרטית, והמוכחות על-ידי כך כמיותרות מעיקרן אילו טופל הנושא, מעידות כמאה עדים על הצורך בשיפור... יש צורך להגיע למצב מערכתי מסודר ובהיר, והדבר אינו בשמים כמובן".

דיון נוסף ייערך ביום 9.5.2017 בשעה 11:00.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות