בעקבות עתירת המוקד: המינהל האזרחי החל לנקוט צעדים לשיפור מערכות הטיפול בבקשות של פלסטינים ליציאה לחו"ל המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
18.06.2017
בעקבות עתירת המוקד: המינהל האזרחי החל לנקוט צעדים לשיפור מערכות הטיפול בבקשות של פלסטינים ליציאה לחו"ל
בעקבות עתירת המוקד: המינהל האזרחי החל לנקוט צעדים לשיפור מערכות הטיפול בבקשות של פלסטינים ליציאה לחו"ל
במסגרת עתירה שהגיש המוקד להגנת הפרט נגד הצבא, רק כדי לקבל מענה לבקשתו של תושב הגדה המערבית לצאת לחו"ל, מתח בג"ץ ביקורת קשה על המדינה בשל טיפולה הכושל בבקשות של פלסטינים להסרת המניעה מעל יציאתם לחו"ל.

בהחלטה קצרה מיום 20.4.2017 קבע בג"ץ, כי "האידיאולוגיה צריכה להיות פשוטה: מבלי לפגוע כהוא זה בביטחון... יש צורך במאמץ להקל ככל הניתן על האוכלוסייה הפלסטינית הנזקקת להיתרים במישור המינהלי, כדי לפשט את החיים במציאות המדינית, המשפטית והיומיומית המורכבת".

בהחלטה נוספת, מיום 9.5.2017, הורו השופטים למדינה לטפל בשני ליקויים מרכזיים, עליהם הצביע המוקד: אי-זמינותן ושעות העבודה המצומצמות של מינהלות התיאום והקישור, האמונות על מסירת תשובות לבקשותיהם של התושבים הפלסטינים בנושא היציאה לחו"ל; ועיכוב ממושך בטיפול בפניות דחופות ליציאה לחו"ל, כגון לוויה, טיפול רפואי דחוף, תחילת לימודים וכיו"ב. בית המשפט הורה למדינה למסור הודעה משלימה בתוך 21 יום.

בהודעה משלימה מיום 15.6.2017 הודיעה המדינה, כי בעקבות הערות בית המשפט, בוחן המינהל האזרחי את אופן הטיפול בבקשות ליציאה לחו"ל, בהתבסס על דגימה של 32 תיקים מחצי השנה האחרונה. כמו כן ננקטו צעדים נוספים: הותקן ממשק דוא"ל אזרחי בכל מנהלות התיאום והקישור (מת"קים), המאפשר לפלסטינים לפנות בבקשות ולקבל מענה במייל (כתובות המייל יפורסמו בלוחות המודעות במת"קים ובאתר המתפ"ש); תיבחן אפשרות לגייס איש קבע, שיהיה אחראי על טיפול מרוכז בבקשות להסרת המניעה; בעניין פניות שלא זכו למענה בזמן הקבוע בנהלים, הוחלט כי אלו יופנו לטיפולם של קציני התיאום במת"קים (עם אפשרות לפנייה במייל), ובמקרים הומניטאריים דחופים, ניתן יהיה לפנות טלפונית לקו במת"ק, הפעיל 24 שעות ביממה. כמו כן הודיעה המדינה, כי בכוונתה להסדיר את המערכת הממוחשבת של המינהל האזרחי, וכי הדבר נמצא "בעדיפות גבוהה".

חרף דאגה שהביע המוקד מהעברתה, לאחרונה, של הסמכות למסור מענה לבקשות של פלסטינים למת"קים, בשונה מהמצב עד כה, בו היתה סמכות זו נתונה רק בידי קצין פניות הציבור של המינהל האזרחי, הודיעה המדינה כי "על אף הקשיים שהתעוררו, המענה לפניות בעניין הסרות מניעה יישאר בטיפול המת"קים".
הדפסה הדפסה
שיתוף
במסגרת עתירה שהגיש המוקד להגנת הפרט נגד הצבא, רק כדי לקבל מענה לבקשתו של תושב הגדה המערבית לצאת לחו"ל, מתח בג"ץ ביקורת קשה על המדינה בשל טיפולה הכושל בבקשות של פלסטינים להסרת המניעה מעל יציאתם לחו"ל.

בהחלטה קצרה מיום 20.4.2017 קבע בג"ץ, כי "האידיאולוגיה צריכה להיות פשוטה: מבלי לפגוע כהוא זה בביטחון... יש צורך במאמץ להקל ככל הניתן על האוכלוסייה הפלסטינית הנזקקת להיתרים במישור המינהלי, כדי לפשט את החיים במציאות המדינית, המשפטית והיומיומית המורכבת".

בהחלטה נוספת, מיום 9.5.2017, הורו השופטים למדינה לטפל בשני ליקויים מרכזיים, עליהם הצביע המוקד: אי-זמינותן ושעות העבודה המצומצמות של מינהלות התיאום והקישור, האמונות על מסירת תשובות לבקשותיהם של התושבים הפלסטינים בנושא היציאה לחו"ל; ועיכוב ממושך בטיפול בפניות דחופות ליציאה לחו"ל, כגון לוויה, טיפול רפואי דחוף, תחילת לימודים וכיו"ב. בית המשפט הורה למדינה למסור הודעה משלימה בתוך 21 יום.

בהודעה משלימה מיום 15.6.2017 הודיעה המדינה, כי בעקבות הערות בית המשפט, בוחן המינהל האזרחי את אופן הטיפול בבקשות ליציאה לחו"ל, בהתבסס על דגימה של 32 תיקים מחצי השנה האחרונה. כמו כן ננקטו צעדים נוספים: הותקן ממשק דוא"ל אזרחי בכל מנהלות התיאום והקישור (מת"קים), המאפשר לפלסטינים לפנות בבקשות ולקבל מענה במייל (כתובות המייל יפורסמו בלוחות המודעות במת"קים ובאתר המתפ"ש); תיבחן אפשרות לגייס איש קבע, שיהיה אחראי על טיפול מרוכז בבקשות להסרת המניעה; בעניין פניות שלא זכו למענה בזמן הקבוע בנהלים, הוחלט כי אלו יופנו לטיפולם של קציני התיאום במת"קים (עם אפשרות לפנייה במייל), ובמקרים הומניטאריים דחופים, ניתן יהיה לפנות טלפונית לקו במת"ק, הפעיל 24 שעות ביממה. כמו כן הודיעה המדינה, כי בכוונתה להסדיר את המערכת הממוחשבת של המינהל האזרחי, וכי הדבר נמצא "בעדיפות גבוהה".

חרף דאגה שהביע המוקד מהעברתה, לאחרונה, של הסמכות למסור מענה לבקשות של פלסטינים למת"קים, בשונה מהמצב עד כה, בו היתה סמכות זו נתונה רק בידי קצין פניות הציבור של המינהל האזרחי, הודיעה המדינה כי "על אף הקשיים שהתעוררו, המענה לפניות בעניין הסרות מניעה יישאר בטיפול המת"קים".
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות